Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Duurzaamheid zit verweven in onze beleggingsvisie voor de lange termijn’

‘Actief beheer met een langetermijnvisie, een beleid van betrokkenheid in plaats van uitsluiting, een combinatie van diepgaand intern onderzoek met integratie van externe gegevens: dat zijn de pijlers van onze ESG-beleggingen’, legt Matt Lanstone van Capital Group uit.

‘Wij geloven dat beleggen volgens ESG- of milieu-, sociale en governancecriteria een zaak van lange adem is’, zegt Matt Lanstone, hoofd ESG Research & Investing bij Capital Group. ‘Dat volgt ook de missie die ons bedrijf al vanaf het begin heeft: het leven van mensen verbeteren door winstgevende beleggingen. Onze ESG-teams brengen in alle sectoren de factoren in kaart die groei bieden op lange termijn. En omdat we niet in een ivoren toren leven, vergelijken we onze resultaten met die van alom gerespecteerde, externe bronnen.’

Want het loont vaak de moeite om te onderzoeken op welke punten de meningen uiteenlopen, zegt Lanstone. ‘De verschillen in inzicht vormen de basis voor de continue dialoog met ondernemingen en met analisten van andere organisaties. Als een analist van een andere organisatie bijvoorbeeld een groot ESG-risico signaleert, kijken we of dat risico is gerelateerd aan criteria die relevant zijn voor de sector, of er rekening werd gehouden met langetermijnbeleid en in welke fase van het duurzaamheidstraject het bedrijf zich bevindt.’

Dat actieve beheer geeft Capital Group veel speelruimte. ‘We beperken ons niet tot de bedrijven die nu al hoog scoren, maar we gaan juist op zoek naar bedrijven die in een verbeteringscurve zitten. Dat zijn de “groeiers” van morgen en dus een bron van toekomstige winsten.’

De toon zetten

Capital Group is een marktspeler van formaat en kan daardoor alle factoren beïnvloeden. ‘Wij kunnen de beste specialisten in huis halen, we hebben de krachtigste dataplatforms en bovenal hecht de markt veel waarde aan onze meningen en analyses’, zegt Matt Lanstone.

De bedrijven waarin wij investeren, willen ons in hun kapitaal houden. Zij doen een beroep op onze deskundigheid en wij ondersteunen hun ESG-initiatieven.
Matt Lanstone
hoofd ESG Research & Investing bij Capital Group

‘De bedrijven waarin wij investeren, willen ons in hun kapitaal houden. Zij doen een beroep op onze deskundigheid en wij ondersteunen hen bij hun ESG-initiatieven. Wij hebben een unieke toegang tot managementteams. Ondernemingen weten dat Capital Group een langetermijnbelegger is en willen ons daarom graag in hun bestuur. Wij hebben dus een sterk normatieve rol en die gebruiken wij om overal duurzaamheid en diversiteit te bevorderen.’

Zo stuurde Capital Group onlangs een brief naar vijftig bedrijven, om zijn ongenoegen te uiten over hun raden van bestuur die volledig uit mannen bestaan. Twaalf bedrijven hebben inmiddels stappen ondernomen om vrouwen in de raad van bestuur te krijgen.

Matt Lanstone volgt als expert al een kwarteeuw de energiesector: ‘Het waren de bedrijven die bij Capital Group aandrongen om onze standpunten rond ESG breder uit te dragen. Zij voerden aan dat er behoefte was aan onze analytische kracht en diepgaande kennis van de sector in het wereldwijde debat over ESG-criteria dat al enkele jaren aan de gang was. Daarom nemen wij de rol van thought leader op dat gebied op ons. En het delen van onze waarden en criteria heeft onze relaties op alle niveaus verder verrijkt.’

Wilt u meer inzichten van onze experts? Klik hier en meld u aan.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.