Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Het sleutelwoord is eenvoud'

©AboutLife - stock.adobe.com

Een portefeuille samenstellen en beheren gebeurt het best vanuit een holistische benadering, vindt Julie Dickson, Investment Director bij Capital Group. De portefeuillebeheerders bij Capital Group gaan dan ook uit van een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar voor een maximaal totaalrendement. Tegelijkertijd ligt de focus op het beperken van de risico's die horen bij elke sector, beleggingsklasse of geografische regio.

Hoe kan ik assetallocatie, of de verdeling van mijn aankopen tussen verschillende soorten beleggingscategorieën in mijn beleggingsportefeuille, optimaliseren?

‘Het sleutelwoord is eenvoud: houd vast aan wat je weet en ga altijd uit van een langetermijnhorizon. De huidige bezorgdheid over de inflatie, de deltavariant, de terugkeer van het vertrouwen en daarmee het geleidelijk weer op gang komen van de economie, de evolutie van valuta's, de dynamiek van elk land en elke sector: al die factoren lijken relevant voor de verhouding tussen aandelen en obligaties in portefeuilles. Maar zo kijken wij er niet naar.

Onze focus ligt op eenvoud, de lange termijn en fundamenteel onderzoek naar de bouwstenen die naar alle waarschijnlijkheid een positief effect hebben op onze resultaten.

Julie Dickson
Investment Director bij Capital Group

Bij Capital Group benaderen we assetallocatie vanuit een holistisch perspectief. Wij richten ons op groeipolen voor de middellange en lange termijn en het beheer van de risico’s die daaraan verbonden zijn, waarbij we altijd streven naar totaalrendement. We hebben een sterk team van beheerders die, volledig naar eigen inzicht, continu de optimale verhouding in de portefeuilles beoordelen. De assetallocatie in onze portefeuilles is dus gebaseerd op de beslissingen van meerdere beheerders. Die collectieve visie zorgt voor een grotere stabiliteit op de lange termijn en meer consistente resultaten.’

Advertentie

Hoeveel ruimte is er, naast de gebruikelijke aandelen- en obligatiecategorieën, voor cash in jullie fondsen?

‘Wij zien cash als een beleggingscategorie die geheel op zichzelf staat. Onze obligatiespecialisten kiezen doorgaans voor 100 procent beleggingen - deze inkomstenstroom fungeert als een waarborg voor marktcorrecties. Bij ons aandelenteam daarentegen is er nooit volledige blootstelling en fungeert cash als een buffer om het risico te beperken bij een marktdaling. Ook hier hebben onze beheerders alle vrijheid om het optimale liquiditeitsniveau te bepalen, zonder gebruik te maken van derivaten.’

Is het nu een goed moment om te beginnen met beleggen?

‘Als je voor de lange termijn belegt, is het altijd het juiste moment om in de markt te stappen - of, anders gezegd, er is nooit een verkeerd moment. Natuurlijk is het klimaat volatiel en voortdurend aan verandering onderhevig, mijn advies is dan ook om het stap-voor-stap te doen, want markten zijn per definitie altijd spannend.

Capital Group is geen market timer. Voor ons is elk moment geschikt om in de markt te stappen, of je nu jong bent of met pensioen, omdat wij met een beleggingshorizon op de lange termijn werken. Onze methode is gebaseerd op eenvoud, de lange termijn en fundamenteel onderzoek naar de factoren die naar alle waarschijnlijkheid een positief effect hebben op onze resultaten. Die aanpak geeft ons vertrouwen in de beslissingen die we nemen.’

Wilt u meer inzichten van onze experts? Klik hier en meld u aan.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.