Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'In de politiek, net als in de economie geldt: je hebt golven die niet meer zijn dan een rimpeling aan de oppervlakte en je hebt diepere onderstromen'

©Getty Images/EyeEm

Spanningen tussen China en Amerika, verkiezingen, steunpakketten om uit de gezondheidscrisis te komen, exportbeperkingen en beleggingen in gevoelige sectoren... Het nieuws van de dag kan gevolgen hebben voor activiteiten van bedrijven. 'Wanneer je daarop anticipeert, kun je beleggingen in een vroeg stadium bijstellen en blijft je portefeuille op de lange termijn groeien,' aldus Michael Thawley van Capital Group.

De lange loopbaan van Michael Thawley als diplomaat en hoge ambtenaar in verschillende nationale regeringen heeft hem een waardevol perspectief gegeven in zijn huidige rol. Nu als politiek econoom bij Capital Group, adviseert hij analisten en portefeuillebeheerders vanuit zijn expertise in politiek en internationale betrekkingen en hun invloed op de economie en het bedrijfsleven.

'Mijn rol is om te anticiperen op trends over vijf of tien jaar, om de dynamiek te doorgronden en de impact daarvan op de bedrijven waarvan wij aandelen houden. Ik analyseer ook de mogelijke effecten op de korte termijn van beslissingen en maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld in geval van geschillenbeslechting door de WTO of bij de overname van een strategisch bedrijf door een buitenlandse speler.'

Bij de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen waarschuwde de voormalige Australische ambassadeur zijn collega's dat de door de media aangekondigde Democratische golf er waarschijnlijk niet zou komen, gezien de grote populariteit van Donald Trump. 'We hebben dit geverifieerd met onze eigen peilingen. Hierdoor konden we erop anticiperen dat de nieuwe regering onder Biden slechts beperkt de hervormingen zou kunnen doorvoeren waarmee zij schermde in de aanloop naar de verkiezingen.'

China 

Michael Thawley zag ook al in een vroeg stadium dat de huidige Chinese president in veel opzichten verschilde van zijn voorgangers en duidelijk de ambitie had om de positie van China op het wereldtoneel te verstevigen. De relatie met de Verenigde Staten zou hierdoor onvermijdelijk op scherp komen te staan.

'Mijn rol is om te anticiperen op trends over vijf of tien jaar, om de dynamiek te doorgronden en de impact daarvan op de bedrijven waarvan wij aandelen houden.'
Michael Thawley
politiek econoom bij Capital Group

'We hebben beperkingen gezien in investeringen en zogenaamde 'gevoelige' technologieën. Omdat we deze trend snel scherp hadden, konden we met de relevante bedrijven diepgaande gesprekken aangaan om een goed beeld te krijgen van hun verwachtingen en strategieën. De spanningen tussen China en Japan vanwege zeldzame aardmaterialen gaven ook te denken. Bedrijven moeten kunnen omgaan met ontregeling van toeleveringsketens. Voor ons is het geen optie om niet meer te beleggen in technologie, maar de focus ligt wel op het zoveel mogelijk beheren van de risico's.'

'Bij Europese en Amerikaanse beleggers was er altijd veel animo voor de Chinese markten. Maar we zijn ons er terdege van bewust dat de spanningen opnieuw kunnen oplopen, zeker omdat China strak de regie wil blijven voeren over haar markten en valuta.'

De voormalige topambtenaar vergelijkt zijn werk met dat van een ervaren kapitein van een schip, iemand die het onderscheid kan maken tussen een onderstroom en een oppervlaktegolf die wordt veroorzaakt door de wind. 'De Europese Green Deal en de actieve opstelling van de ECB verhullen het fundamentele probleem van de Europese Unie: het verschil in groei tussen een dynamisch blok gevormd door Duitsland en Scandinavië en een aantal mediterrane landen dat sterk achterloopt. De steunmaatregelen zijn geen oplossing voor dit probleem. Een federale structuur, zoals bijvoorbeeld in Australië en Canada, zou misschien een betere optie zijn.'

Wilt u meer inzichten van onze experts? Klik hier. Voor meer informatie over Capital Group, klik hier.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.