Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Is volatiliteit uw bondgenoot of uw vijand?

©Getty Images

Beurzen reageren snel en heftig op informatie en dat veroorzaakt marktschommelingen die vaak ongegrond zijn, want de meeste bedrijven zullen niet van de ene dag op de andere fundamenteel veranderen. Toch kunt u die volatiliteit gebruiken om uw rendementen te verhogen.

Beleggers hoeven zich niet te laten afschrikken door volatiliteit. Meer zelfs, ze kunnen volatiliteit als hun bondgenoot beschouwen, want ze biedt waardevolle mogelijkheden. Als de prijs van een aandeel te hoog is en het door tijdelijke gebeurtenissen sterker dan verwacht is gestegen, is dit misschien het uitgelezen moment om te verkopen of uw positie minstens af te bouwen. Ook als de prijs van een aandeel op korte termijn sterk varieert, kan het op lange termijn een interessante belegging blijven.

Meer aandelen voor hetzelfde bedrag

Martyn Hole, Directeur beleggingen bij Capital Group

‘U kunt volatiliteit op korte termijn gebruiken om posities uit te bouwen in bedrijven waarvoor u een visie op heel lange termijn hebt’, bevestigt Martyn Hole, directeur beleggingen bij Capital Group. ‘Stel dat u een duidelijk beeld hebt van alle parameters van een bedrijf of markt, en dat er een situatie opduikt die een aantrekkelijk langetermijnrendement oplevert. Als de prijs van een aandeel dat u voor de lange termijn wilt aanhouden, met 20 procent daalt in een maand tijd, dan is dat een kans om te beleggen. Want voor hetzelfde geld kunt u meer aandelen kopen.’

‘U kunt volatiliteit op korte termijn gebruiken om posities uit te bouwen in bedrijven waarvoor u een visie op heel lange termijn hebt’
Martyn Hole,
Directeur beleggingen bij Capital Group

Jongere beleggers die, bijvoorbeeld, een spaarpot willen aanleggen of hun pensioen willen voorbereiden, moeten in jaren denken en niet in dagen, weken of maanden. Uiteraard maken de beurzen periodes mee waarin ze verzwakken en waarin hun waarde daalt, maar ze herstellen altijd. ‘De opgaande markten duren vier tot vijf keer langer dan de neergaande markten, en de winsten die u kunt behalen in een opgaande markt zijn veel groter dan de verliezen die u lijdt in een neergaande markt’, weet Martyn Hole.

De expert van Capital Group is ervan overtuigd: hoewel de volatiliteit vaak ontstaat door willekeurige bewegingen, is ze vrij eenvoudig te beheersen. Het komt erop aan het juiste signaal uit het omgevingsrumoer te filteren.

Volatiliteit hoort bij het leven

Er zal altijd volatiliteit zijn, met een wisselende intensiteit, en we zullen er altijd mee te maken hebben. Dus moeten we ‘door’ die volatiliteit leren kijken. Mensen reageren op kortetermijnnieuws, wat veel meer prijsschommelingen kan veroorzaken dan de fundamentele parameters suggereren. ‘Tenzij er fraude in het spel is of andere enorme verstoringen, blijft de waarde van grote bedrijven zoals Apple en Unilever vrij stabiel’, merkt Martyn Hole op. ‘De prijs van het aandeel weerspiegelt een geactualiseerde waarde van de toekomstige kasstromen. Bedrijven veranderen niet fundamenteel van de ene dag op de andere.’

Om de impact van de volatiliteit te verkleinen, gebruiken veel beleggers ‘het effect van de gemiddelde kostprijs’ (‘dollar-cost averaging’). Met die techniek belegt u regelmatig een vaste som in eenzelfde effect, waardoor de aankoopkoersen uitgevlakt worden. Door risico’s op die manier te verkleinen, vooral in een volatiele markt, overwint u misschien de algemene vrees voor verliezen.

‘Bij Capital Group vinden we het beter om aandelen of fondsen gespreid in de tijd te kopen. Dat wil zeggen: we kopen met regelmatige tussenperiodes en in vrijwel gelijke hoeveelheden in plaats van te proberen om het perfecte moment te vinden’, besluit Martyn Hole. ‘Volatiliteit hoort bij het leven. Je hoeft daar dus niet bang voor te zijn.’

Wilt u als langetermijnbelegger uw voordeel doen met volatiliteit? U vindt hier meer informatie.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.