Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Menselijk kapitaal’, de ondergewaardeerde schat van ondernemingen

Een economie die inzet op innovatie berust vooral op de kwaliteit van haar menselijk kapitaal. Die vaak ondergewaardeerde, maar essentiële motor voor waardecreatie, zal een belangrijke rol spelen bij ESG-beleggingen (milieu, maatschappij en goed bestuur).

‘In de researcheconomie speelt het menselijk kapitaal een sleutelrol in het concurrentievermogen van ondernemingen’, zegt Emma Doner, ESG-analiste bij Capital Group. ‘De term “menselijk kapitaal” behelst de competenties, de kennis en de ervaring van een persoon of een team, en uit zich in de vorm van meerwaarde of kosten voor een organisatie of een land.’

Matt Lanstone, de directeur van de wereldwijde divisie voor ESG-onderzoek en beleggingen van Capital Group, bevestigt. ‘Een goed beheer van je menselijk kapitaal kan je financiële resultaten aanzienlijk stimuleren. Je kan bekwame mensen aantrekken, opleiden en aan jou binden. Bovendien kan je een inclusieve bedrijfscultuur ontwikkelen met positieve relaties tussen je medewerkers.’

‘Werknemers zijn op zoek naar de zin van hun werk en houden naast het loon ook rekening met levenskwaliteit en sociale bescherming.’

Matt Lanstone
directeur ESG-onderzoek en beleggingen Capital Group

Volgens beide experts moeten bedrijven meer communiceren over hun menselijk kapitaal. Ze publiceren nog te weinig informatie, met aanzienlijke regionale en sectorale verschillen. Daardoor kan de markt dat kapitaal onderwaarderen. ‘Zonder die gegevens is het moeilijker om een duidelijk beeld te krijgen van het minimum- en mediaanloon, de productiviteit en om te bepalen welke gevolgen stijgende loonkosten of een toegenomen concurrentie hebben als je talent wil aantrekken’, zegt Matt Lanstone. ‘Bedrijven winnen er ook bij om transparanter te zijn over andere belangrijke factoren, zoals diversiteit, personeelsverloop en investeringen in opleiding.’

Vijf onontbeerlijke indicatoren

‘Ondernemingen hebben er belang bij zich te laten leiden door vijf essentiële kwantitatieve indicatoren. Die moeten een maximaal nut hebben voor de beleggers en optimaal geschikt zijn voor een homogene rapportering tussen sectoren en landen’, gaat Emma Doner verder. ‘Die indicatoren zijn de totale arbeidskosten, het personeelsverloop, demografische gegevens (de diversiteitsindicatoren), vaardigheden en georganiseerde opleidingen, en data over de bedrijfscultuur en het medewerkersengagement.’

Capital Group identificeerde drie tendensen op lange termijn die de noodzaak benadrukken om het menselijk kapitaal te meten en te valoriseren. ‘In de eerste plaats zijn er de aanhoudende ongelijkheden en de loonverschillen. Die kunnen onrust bij werknemers versterken en tot meer stakingen leiden’, waarschuwt Matt Lanstone. ‘Ten tweede zien we dat de werkvoorkeuren evolueren. Werknemers zijn op zoek naar de zin van hun werk en houden naast het loon ook rekening met de levenskwaliteit en sociale bescherming. Tot slot heeft de economie nood aan meer innovatie en woedt de strijd om talent in meerdere domeinen zoals bijvoorbeeld cloud computing.’

DE ESSENTIE

  • Het menselijk kapitaal is essentieel voor de groei en de innovatie van bedrijven, maar ze schatten die vaak slecht in
  • De opvolging van indicatoren is noodzakelijk om een groeibeleid van het menselijk kapitaal op te zetten.
  • Beleggers waarderen bedrijven die regelmatig zulke indicatoren publiceren. Zij zijn beter geplaatst om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van vandaag en morgen.

Meer analyses van de experts van Capital Group vindt u hier.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.