Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Volatiliteit, lage rentevoeten, inflatie: gebruik uw obligaties optimaal

In het ruime aanbod aan obligaties zijn er mogelijkheden om zelfs in een klimaat van lage rente de rendabiliteit van uw portefeuille te beschermen. ‘Richt je op kwalitatieve effecten en in functie van hun kenmerken en het profiel van je portefeuille’, zegt Flavio Carpenzano, directeur beleggingen bij Capital Group.

‘Het is een misvatting dat bij lage rentevoeten obligaties geen goede investering zijn’, benadrukt Flavio Carpenzano. ‘Het deel dat je belegt in obligaties vormt de basis van een duurzame en schokbestendige portefeuille, en kan in onzekere tijden stabiliteit brengen. Die toewijzing aan obligaties vervult ook een rol als kapitaalbescherming: op enkele verliezen op korte termijn na, hebben obligaties in drie jaar systematisch positieve resultaten neergezet. Dat vloeit voort uit de aard van die activa. Behalve bij een faillissement van de emittent worden obligaties op hun vervaldag terugbetaald aan hun nominale waarde.’ 

‘Er zijn tal van instrumenten met elk hun eigen kenmerken in functie van duidelijk omschreven beleggingsbehoeften’

Flavio Carpenzano
Directeur beleggingen bij Capital Group

Laag wanbetalingspercentage 

Carpenzano is van mening dat je door een oordeelkundige belegging in obligaties je kapitaal kan beschermen, inkomen kan genereren, je kan indekken tegen inflatie en je blootstelling aan aandelen kan spreiden. ‘Je moet de posities in portefeuille onderzoeken om na te gaan of ze aan die vier doelstellingen voldoen’, adviseert hij. Niet alle obligaties voldoen aan die criteria. Gezien de grootte van de obligatiemarkt en het aantal uitgiften, is het voor een leek niet vanzelfsprekend om op die markt je weg te vinden. 

‘Bovendien zijn er tal van instrumenten met elk hun eigen kenmerken in functie van duidelijk omschreven beleggingsbehoeften. Staatsobligaties, bedrijfsobligaties van het type investment grade en high yield, inflatiegeïndexeerde obligaties, enzovoort – elke categorie beantwoordt aan een concreet beleggingscriterium. Zo kunnen staatsobligaties met hun lange looptijd en beperkte volatiliteit een aantrekkelijke spreiding bieden en ertoe bijdragen het belegde kapitaal te beschermen. Hoogrentende obligaties en obligaties uitgegeven door groeilanden bieden daarentegen betere rendementen en zijn dus meer geschikt om inkomsten te genereren.’ 

De kans op wanbetaling van kwaliteitsobligaties is over het algemeen laag. En voor staatsobligaties van ontwikkelde landen is dat risico zelfs zo goed als nul. ‘De coupons van vastrentende obligaties zijn constant, in tegenstelling tot aandelen waarbij het rendement kan schommelen in functie van de koers’, zegt Carpenzano. ‘In het Engels spreekt men van fixed income. Veel effectenhouders beschouwen deze obligaties als een betrouwbare bron van inkomsten en een stabiele pijler. Maar net zoals voor alle andere activaklassen geldt ook hier dat de belegger die mikt op een hoger obligatierendement ook een hoger risico moet aanvaarden.’ 

DE ESSENTIE 
- Kwaliteitsobligaties zijn schokbestendig en zijn een goede zaak voor een gezonde spreiding, vooral in volatiele tijden.   
- Het huidige klimaat van lage rente in de grote economieën betekent niet automatisch dat de rendementen laag zijn. 
- Als de inflatie oploopt, doen inflatiegeïndexeerde obligaties en high yield-bedrijfsobligaties het beter dan obligaties die gevoeliger zijn voor renteschommelingen.  

De andere analyses van de experts van Capital Group vindt u hier

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.