Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Wanneer uw hersenen tegenwerken

©Getty Images

Emoties hebben een grote invloed op onze beleggingsbeslissingen, vaak zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Als beleggers kunnen we nochtans het hoofd koel houden en slechte beslissingen vermijden. Het geheim? Beleggen op lange termijn.

Beleggen op lange termijn heeft alleen maar voordelen. En toch is het vaak moeilijk om die benadering te volgen en aan te houden. Dat is nu eenmaal de menselijke natuur. Ons gedrag wordt bepaald door emoties en de manier waarop onze hersenen werken. Behavioral finance, ofwel de wetenschap over ons financiële gedrag, heeft dan ook drie cognitieve vertekeningen geïdentificeerd die onze manier van ‘denken’ over beleggen ingrijpend beïnvloeden.

Ten eerste is er de verankering. Mensen zijn doorgaans sterk afhankelijk van het eerste stukje informatie dat ze over een bedrijf of een actief krijgen, omdat ze het als referentie gebruiken. Alle toekomstige informatie vergelijken ze daarna met dat eerste ankerpunt. Dan is er de bevestigingsvertekening. We vinden het gemakkelijker om een bewijsstuk te negeren dat niet met onze aanvankelijke mening strookt, en zullen makkelijker informatie te aanvaarden die onze oorspronkelijke hypothese ondersteunt. De vertekening van de cognitieve beschikbaarheid beschrijft ten slotte de neiging van mensen om zich sterker te laten beïnvloeden door de laatst ontvangen informatie dan dat ze alle beschikbare gegevens gelijk tegen elkaar afwegen.

Het voorbeeld van de internetbubbel

Martyn Hole, Directeur beleggingen bij Capital Group

Toch is mogelijk om die vertekeningen tegen te gaan. ‘We worden sterker “gemotiveerd” door de angst om te verliezen dan door de belofte om iets te winnen’, legt Martyn Hole uit, directeur beleggingen bij Capital Group. ‘We zien constant tekenen van die invloeden op het menselijk gedrag. Beleggers komen op de verkeerde momenten in actie. Ze kopen enthousiast wanneer de markt heel hoog staat en verkopen wanneer die heel laag staat, omdat ze voor verliezen vrezen.’

Tijdens de internetbubbel van 1999 en 2000 pompten Amerikaanse beleggers miljarden dollars in Amerikaanse fondsen op het hoogste punt van de markt. In 2002 telden we dan weer meer verkopers dan kopers. ‘Als je de in- en uitstroom van fondsen in de Verenigde Staten bekijkt, en die vergelijkt met de ontwikkeling van de beurzen tijdens de voorgaande twaalf maanden, dan zie je een bijna perfecte correlatie. Wanneer de beurzen twaalf maanden omhooggaan, beleggen mensen geld; als de beurzen twaalf maanden omlaaggaan, trekken beleggers hun geld terug. De voorbije maanden hebben vooral individuele beleggers datzelfde gedrag vertoond.’

Dat betekent niet dat institutionele beleggers en bedrijven die fout niet maken. Kijk naar de Amerikaanse gegevens over het gedrag van bedrijven bij programma’s voor de terugkoop van aandelen: 2007 was het beste jaar voor de terugkoop van aandelen, terwijl 2009 een van de zwakste was.

‘We worden sterker “gemotiveerd” door de angst om te verliezen dan door de belofte om iets te winnen’
Martyn Hole
Directeur beleggingen bij Capital Group

Martyn Hole vertelt over een Duits bedrijf dat nu een strategie van de ‘gemiddelde kostprijs’ (‘dollar-cost averaging’) volgt voor zijn programma voor de terugkoop van aandelen. Die strategie wordt ook vaak gekozen door beleggers om de impact van de volatiliteit op de aankoop te verkleinen. Regelmatig geld in de markt beleggen, levert betere resultaten op dan het perfecte koopmoment zoeken. Het Duitse bedrijf heeft zo 250 miljoen euro bespaard voor zijn aandeelhouders.

Het besluit? Blijf in de markt en beleg regelmatig. En als de aandelen zakken, zie dat dan als een kans om meer aandelen tegen betere prijzen te kopen.

Ontdek hier hoe ook u kunt beleggen met langetermijnstrategieën die van de tijd uw bondgenoot maken. 

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.