Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'We hanteren een holistische benadering voor multi-asset vermogensbeheer'

©eyetronic - stock.adobe.com

Diversiteit als bron van diversificatie: dat is het motto van Capital Group, aldus Multi-Asset Investment Director Julie Dickson. Onze strategie is gericht op de lange termijn en is volledig afgestemd op de huidige financiële markt, aldus Dickson, die de voordelen opsomt van mixed- of multi-asset vermogensbeheer.

'Wij zijn van mening dat het niet wenselijk is dat één persoon beslissingen neemt voor een hele beleggingscategorie,' zo begint Julie Dickson, die 25 jaar ervaring heeft als investment manager, waarvan vijf bij Capital Group. 'Niemand heeft het tenslotte altijd maar bij het rechte eind! Bij ons wordt al sinds de jaren '50 elke portefeuille beheerd door verschillende managers. Deze experts hebben de vrijheid om zelfstandig te investeren in de beleggingen waar zij het meest van overtuigd zijn. En die diversiteit, de mogelijkheid om vanuit eigen perspectief en oordeel  beleggingskeuzes te maken, zorgt voor een buitengewoon effectieve diversificatie.'

Alle portefeuillemanagers hebben een duidelijk mandaat om te beleggen voor de lange termijn. Dat zien we ook terug in de analyses van Capital Group van hun rendementen. De resultaten van hun portefeuille over een periode van acht jaar zijn belangrijker dan de resultaten over vijf of drie jaar, en die wegen ook weer zwaarder dan de resultaten over het afgelopen jaar.

'Bij een multi-assetbenadering is de obligatieportefeuille essentieel als 'buffer' tegen de volatiliteit waaraan de markten nog steeds onderhevig zijn.'
Julie Dickson
Multi-Asset Investment Director bij Capital Group

'Onze multi-assetbenadering betekent onder meer dat een fonds wordt beheerd door zes portefeuillemanagers: twee voor vastrentende en vier voor aandelen,' legt Julie Dickson uit. 'De obligatieportefeuille is noodzakelijk als 'buffer' tegen de volatiliteit waaraan de markten nog steeds onderhevig zijn. Bij aandelen kijken onze managers vooral naar de volgende drie vragen: Welke groeimogelijkheden zijn er in de toekomst? Hoe zit het met rendement? Hoe kunnen we onszelf beschermen mocht er weer inflatie komen, ook al lijkt hyperinflatie op korte termijn zeer onwaarschijnlijk? Wat betreft dit laatste moeten we bijvoorbeeld uitkijken naar bedrijven die waardevast zijn in dergelijke omstandigheden.'

Keep it simple!

Als je Dickson vraagt om de beleggingsfilosofie van Capital Group in drie woorden samen te vatten, dan hoeft ze niet lang na te denken: Keep it simple! 'Veel van onze concurrenten gebruiken steeds meer complexe of exotische derivaten. Wij geven juist de voorkeur aan transparantie en leggen de focus op obligaties, aandelen en cash. Bij de obligatieportefeuille gaan we niet verder dan effecten met een lage kredietscore. En hoewel een aanzienlijk deel hiervan kan bestaan uit Amerikaanse staatobligaties, houden we ook investment grade obligaties aan van opkomende markten, waarvan het rendement twee tot drie keer zo hoog is.'

'Met onze benadering zitten we in de ideale positie om van onderliggende trends te profiteren en hebben we tegelijkertijd een buffer voor eventuele perioden van (hogere) volatiliteit.'
Julie Dickson
Multi-Asset Investment Director bij Capital Group

Ook over de vraag om een bedrijf te noemen dat past binnen de multi-assetbenadering van Capital Group, hoeft Julie Dickson niet lang na te denken: 'Microsoft! Ik volg dit bedrijf al vanaf het begin van mijn carrière. In ruim 30 jaar is het bedrijf uitgegroeid van softwarebedrijf tot internationale reus die actief is in de cloud, zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie (AI), games, sociale media, enz. Niet alleen de groei van het bedrijf is ongekend, ook de groei van het dividend: kortom, Microsoft doet het in alle opzichten goed. Ongetwijfeld zal Microsoft als een van de winnaars uit de strijd komen als de gezondheidscrisis achter de rug is, en datzelfde zal opgaan voor de andere aandelen technologie en gezondheidszorg. Andere sectoren die een noodgedwongen onderbreking hadden, zoals de reissector, zullen naar verwachting sterk terugkomen. Met onze benadering zitten we in de ideale positie om van deze onderliggende trends te profiteren en hebben we tegelijkertijd een buffer voor eventuele perioden van (hogere) volatiliteit.'

Wilt u meer inzichten van onze experts? Klik hier voor meer informatie. Voor meer informatie over multi-asset vermogensbeheer bij Capital Group, klik hier.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.