Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Een bedrijf kan pas groeien als elke medewerker dat doet'

© Cevora

Onze werkwereld is constant in beweging. Zelfontwikkeling en permanente vorming zijn dan ook cruciaal om veerkrachtig te blijven. Cevora bereidt werknemers, werkgevers en werkzoekenden voor op de jobs van morgen.

Levenslang leren is een absolute must. Een job voor het leven bestaat immers niet meer: een werknemer oefent gemiddeld slechts vier jaar dezelfde functie uit. Wie langer in eenzelfde positie blijft hangen, ziet vaak de jobinhoud mee met zijn bedrijf evolueren. Bovendien komen er ook almaar nieuwe functies bij. De prognoses zijn duidelijk: de helft van de jobs die we in 2030 zullen uitoefenen, bestaat vandaag nog niet. Of had iemand pakweg vijftien jaar geleden al gehoord van een social media manager of een data scientist?

Opleidingen zijn cruciaal om wendbaar te blijven.

Olivier Lambert
Algemeen Directeur van Cevora

‘Opleidingen zijn cruciaal om wendbaar te blijven in deze snel veranderende omgeving’, zegt Olivier Lambert, Algemeen Directeur van Cevora. ‘Het afgelopen coronajaar maakte eens te meer duidelijk hoe belangrijk die wendbaarheid is. Veel mensen moeten zich nu noodgedwongen heroriënteren om weer aan de bak te geraken. Bovendien wil de overheid de actieve bevolking langer aan het werk houden én de tewerkstellingsgraad tegen 2030 optrekken tot 80 procent. Dat vergt 600.000 extra jobs: ook daarvoor moeten mensen opgeleid worden.’

Paritair comité 200

Cevora bereidt mensen voor op de jobs van morgen. Al meer dan dertig jaar kunnen werknemers, werkgevers en werkzoekenden er terecht voor een ruim aanbod aan opleidingen. ‘We richten ons specifiek tot de ruim 55.000 bedrijven en hun 480.000 werknemers die tot het paritair comité 200 behoren’, zegt Head of Marketing & Insights Stéphane Verbrugge.

Competente en gelukkige mensen zijn de basis voor bedrijfssucces.

Stéphane Verbrugge
Head of Marketing & Insights

‘Technisch gesproken zijn onze opleidingen kosteloos want ze zijn voorafbetaald’, stelt Olivier Lambert. ‘Doordat iedereen binnen het paritair comité 200 samenlegt, kan zelfs de kleinste kmo zijn werknemers laten bijscholen. Dat is een efficiënt en solidair systeem. Bedrijven hebben er dan ook alle baat bij om dit aanbod volop te benutten en hun werknemers de opleidingen te laten volgen waar ze recht op hebben. Een leercultuur is immers cruciaal om werknemers veerkrachtig en gemotiveerd te houden, en een organisatie kan pas groeien als elke medewerker dat doet. Nieuwe mensen aanwerven kost trouwens meestal meer dan bestaande medewerkers om of bij te scholen.’

‘Praat met je mensen’

Werkgevers doen er sowieso goed aan om het belang van permanente vorming intern te benadrukken. ‘Praat met je mensen’, adviseert Stéphane Verbrugge. ‘Luister naar hun leerverwachtingen en -behoeften, zonder opdringerig te zijn. Competente en gelukkige mensen zijn de basis voor bedrijfssucces. Bovendien stimuleren opleidingskansen de loyaliteit en betrokkenheid op de werkvloer. Leg vooraf wel concrete doelen vast: die helpen je om de leerimpact te meten. De succesverhalen zullen ook anderen motiveren.’

Het aanbod van Cevora is zeer divers en wordt voortdurend geactualiseerd. Je vindt alle opleidingen terug op de Cevora-website samen met handige thema- en sectoroverzichten. Cevora voorziet ook in extra diensten, waaronder begeleiding bij de aanvraag van opleidingspremies en hulp bij outplacement of het vinden van een stageplaats voor werkzoekenden. Op de website tref je ook ‘learning snacks’ (informatieve web- en podcasts) en interessante whitepapers aan.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de opleidingen van Cevora? Jouw personeelsdienst of sociaal secretariaat vertelt het je. Of check zelf eens je loonbrief: daarop staat meestal het paritair comité vermeld. Je kunt ook deze zoekmachine raadplegen.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.