Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzaam beleggen: veel meer dan een trend

‘In de relatie met onze klanten, maar ook in hun portefeuilles, vermijden we steeds excessen. Noem het gerust conservatisme in de goede zin van het woord', zegt Bart Abeloos, expert Financiële Markten ©Pieter Van Eenoge

Duurzaam beleggen is actueel, maar toch is het voor Crelan geen modewoord. Deze bewuste keuze bevestigt al langer de strategie en het beleid van de coöperatieve bank.

In tegenstelling tot de klanten van grootbanken zijn Crelan-klanten ook mede-eigenaar. De langetermijnrelatie tussen de coöperatieve bank en haar klanten-aandeelhouders wordt bovendien versterkt door een jarenlange lokale verankering. ‘Die duurzame houding en transparantie trekken we ook integraal door in ons beleggingsaanbod’, zegt Bart Abeloos, expert Financiële Markten. ‘In de relatie met onze klanten, maar ook in hun portefeuilles, vermijden we steeds excessen. Noem het gerust conservatisme in de goede zin van het woord.’

De keuze voor duurzaam beleggen is voor Crelan als coöperatieve bank dan ook vanzelfsprekend. ‘Onze “vlaggenschip”-producten worden beheerd volgens de ESG-criteria’, zegt Abeloos. ‘De bedrijven waarin zij beleggen worden continu geëvalueerd op basis van hun ecologische en sociale aanpak, en van hun bestuur. Daarnaast worden heel wat van onze andere beleggingsoplossingen aan een informele ESG-screening onderworpen. Daarin onderscheiden we ons van de grootbanken, die naast hun “gewone” beveks een parallel duurzaam fondsenaanbod aanhouden.’

Advertentie

Uitsluitingslijst
Crelan werkt samen met twee strategische partners: Econopolis en Amundi. Die hebben allebei hun eigen visie op duurzaamheid verwerkt in een concreet fondsenaanbod. Econopolis baseert zich voornamelijk op een uitsluitingslijst van het toonaangevende Noorse staatspensioenfonds: het vermijdt ondernemingen die bijvoorbeeld de mensenrechten schenden, bijdragen tot de productie van kernwapens of milieuvervuilend zijn. Ook Amundi heeft een lijst opgesteld die op basis van bepaalde activiteiten bedrijven uit zijn fondsen weert.

‘Duurzame ontwikkeling en waardecreatie zijn nauwer dan ooit met elkaar verbonden’

Bart Abeloos
Expert Financiële Markten

‘We baseren ons op een best-in-class-methode, die ondernemingen in eenzelfde sector vergelijkt, en op thematische beleggingen', zegt Katrien Pottie, Business Development Manager van Amundi. ‘Onze ESG-analyse is gebaseerd op de expertise van externe ratingagentschappen en op een eigen beoordelingstool die meer dan 5.500 bedrijven screent. Er bestaan dus verschillende duurzame benaderingen, en die kun je nog eens combineren. Zo ontstaat een verscheidenheid aan oplossingen voor de wensen, noden, overtuigingen en beperkingen van beleggers.’ 

Betere prestaties
Bovendien is een ESG-analyse ook aangewezen in het kader van risicobeperking en -controle, vindt Bart Abeloos. ‘Een bedrijf dat het milieu respecteert, zijn menselijk kapitaal waardeert en goed bestuur aantoont, maakt meer kans om economisch en financieel beter te presteren’, bevestigt Katrien Pottie. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling en waardecreatie nauwer dan ooit met elkaar samenhangen.’ Kortom: duurzaam beleggen is niet alleen goed voor onze maatschappij, maar ook voor uw portefeuille.

Bent u ook overtuigd van de troeven van duurzaam beleggen? Klik dan hier voor de oplossingen die Crelan u biedt.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.