Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Slim beleggen via uw vennootschap

‘Het DBI-fonds is dus interessant voor vennootschappen die hun geldoverschotten willen laten renderen op een fiscaalvriendelijke manier', zegt Koen Verniest, Market Manager KMOZ Crelan

Wanneer u als ondernemer of zelfstandige belegt via uw vennootschap, dan wordt uw rendement ingeperkt door de forse belasting. De DBI-bevek biedt u een fiscaalvriendelijkere oplossing.

Hebt u als ondernemer of zelfstandige een liquiditeitsoverschot, dan wilt u dat graag laten renderen. Belegt u het via uw vennootschap in aandelen of fondsen, dan worden de dividenden en meerwaarden bij verkoop belast. Maar wie voldoet aan de voorwaarden van de DBI-aftrek (Definitief Belaste Inkomsten), ontsnapt hieraan. ‘Helaas komen slechts heel weinig vennootschappen hiervoor in aanmerking’, weet Koen Verniest van de bank Crelan. ‘Want je moet al minimaal 2,5 miljoen euro beleggen, of minstens 10 procent van de aandelen van de uitgever bezitten.’

Gelukkig bestaat er een interessant alternatief: de DBI-bevek. ‘Dat is een beleggingsfonds in de vorm van een vennootschap’, legt Verniest uit. ‘Die vennootschap moet wel zelf aan specifieke voorwaarden voldoen. Ze belegt uitsluitend in aandelen, uitgegeven door bedrijven waarvan de winsten aan het normale belastingregime onderworpen zijn. Maatschappelijke zetels in belastingparadijzen kunnen dus niet. Bovendien dient het fonds 90 procent van zijn inkomsten uit te keren in de vorm van een jaarlijks dividend.’

Volledig vrijgesteld
Vroeger betaalde uw vennootschap geen belasting op 95 procent van de uitgekeerde dividenden van een DBI-fonds. Sinds 1 januari 2018 werd de fiscale aftrek zelfs verhoogd tot 100 procent. Daardoor zijn nu zowel de dividenden als de gerealiseerde meerwaarden volledig vrijgesteld van belastingen. ‘De bank zal nog altijd roerende voorheffing inhouden aan de bron’, merkt Koen Verniest op. ‘Maar via het afgeleverde fiscaal attest kan uw boekhouder het betaalde bedrag op een eenvoudige manier integraal recupereren.’

‘Een vennootschap die belegt in een DBI-bevek betaalt geen belastingen op de dividenden en meerwaarden'

Koen Verniest
Market Manager KMOZ Crelan

‘Het DBI-fonds is dus interessant voor vennootschappen die hun geldoverschotten willen laten renderen op een fiscaalvriendelijke manier. Weet wel dat het om een belegging op middellange termijn gaat: u moet het bedrag dus een wat langere periode kunnen missen. Crelan geeft vennootschappen die in een DBI-fonds willen beleggen, het advies om dit te doen voor maximaal de helft van de som van het gestort kapitaal, verhoogd met de belaste reserves. Anders wordt het beschouwd als een financiële vennootschap, en die kan niet genieten van het recent verlaagde vennootschapstarief. Uw boekhouder kan u hierbij adviseren.’

Andere opties
Als marketmanager voor kmo’s en zelfstandigen heeft Koen Verniest ook een goed zicht op andere professionele, fiscaalvriendelijke oplossingen. ‘Wie een vennootschap heeft, kan binnen bepaalde grenzen een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT)’, zegt hij. ‘Die kunt u combineren met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), dat ook bestaat voor zelfstandigen zonder vennootschap. Die laatsten kunnen sinds kort ook via de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) een extra pensioenspaarpotje aanleggen.’

Ook voor zelfstandigen en ondernemers is Crelan een partner in beleggingen. Klik hier voor meer informatie.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.