Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Tien jaar na de crisis: wat hebben we geleerd?

‘Amerika bevindt zich op het hoogtepunt van zijn economische macht’, zegt Geert Noels, Econopolis

In 2008 belandde de wereld in een financiële crisis. Econoom Geert Noels onderzocht hoe de markten er tien jaar later voorstaan, en trekt lessen uit het verleden voor de toekomst.

De wereldwijde financiële crisis werd tien jaar geleden ingeluid door het faillissement van de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers. Uitgerekend op datzelfde moment stelde econoom Geert Noels zijn boek ‘Econoshock’ voor. Daarin beschrijft hij hoe zes economische schokgolven ons leven fundamenteel zouden veranderen. Qua timing kon dit tellen. Bovendien blijkt de visie die Noels toen optekende vandaag nog altijd erg actueel. ‘Het boek blijft een goede kapstok om doordacht naar de toekomst te kijken’, vindt hij.

‘Minder inmenging van de centrale banken leidt tot een meer evenwichtige economie'

Geert Noels
Econopolis
Advertentie

In 'Econoshock' verwijst Noels anno 2008 onder andere naar de aankomende ICT-revolutie. Ondertussen heeft iedereen de mond vol van technologische disruptie. Ook beschrijft hij de opwarming van de aarde en die is vandaag prangender dan ooit. Noels’ uiteenzetting over een gedecentraliseerde energiebevoorrading leek tien jaar geleden nog verre toekomstmuziek, maar het idee raakte sindsdien almaar meer ingeburgerd. Ook de demografische verschuivingen en de opkomst van het Oosten waarover hij toen schreef, zijn vandaag brandend actueel.

Huiswerk maken
Terugkijkend op het afgelopen decennium is het volgens Geert Noels overduidelijk dat een basisopleiding financiën deel moet uitmaken van de eindtermen in het onderwijs. ‘Dat helpt spaarders en beleggers - samen met gezond boerenverstand - om hun huiswerk te maken en financiële producten kritisch te bekijken’, zegt hij. Daarnaast stelt hij vast dat heel wat financiële instellingen nóg groter geworden zijn dan voor de crisis. Een hervorming van het banksysteem is dan ook een must voor een stabiele toekomst, vindt Noels.

‘Natuurlijke impulsen leiden tot een meer evenwichtige economie waarin mensen zelf leren omgaan met risico’s’

Geert Noels
Econopolis

De Verenigde Staten - waar de problemen nochtans grotendeels zijn begonnen - zijn sterker uit de crisis gekomen, merkt Geert Noels nog op. ‘Amerika bevindt zich op het hoogtepunt van zijn economische macht’, stelt hij vast. ‘De dynamische economie staat er in schril contrast met de starre Europese economie. Europa moet werk maken van een relancepolitiek, door ondernemerschap te stimuleren, verstarde sectoren en bedrijven los te laten, en de euro te hervormen. In ‘Econoshock’ kon je destijds al lezen dat de ECU, de voorganger, een sterkere munt was.’

Centrale banken
Tien jaar na het begin van de financiële crisis stelt Geert Noels zich nog altijd vragen bij het beleid van de centrale banken. ‘In plaats van meer preventief te werken, zijn ze nog actiever en drastischer geworden’, ziet hij. ‘Hun kunstmatig laag gehouden rentes sussen en paaien de financiële markten, waardoor die veel meer risico nemen dan gezond is.’ Noels pleit dan ook voor minder inmenging. ‘Natuurlijke impulsen leiden tot een meer evenwichtige economie waarin mensen zelf leren omgaan met risico’s.’

De visie van Geert Noels vormt de basis en leidraad voor de strategieën van Econopolis. Deze partner beheert enkele beleggingsfondsen voor Crelan. Klik hier voor meer info.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.