Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De Belg verlangt een vlotte en duurzame mobiliteit'

Begin 2021 lanceerde D’Ieteren Polaris: een enquête over de impact van de coronacrisis op onze huidige en toekomstige mobiliteit. De resultaten verrassen, maar er valt ook heel wat uit te leren.

‘De twee voorbije jaren hebben we ingrijpende veranderingen gezien, vooral op het vlak van mobiliteit’, zegt José Fernandez, Chief Customer Experience & Marketing Officer bij D’Ieteren. ‘We vonden het belangrijk dat in kaart te brengen en te ontdekken welke verwachtingen mensen hebben ten opzichte van mobiliteit. Zo kunnen we, indien nodig, ook onze strategie aanpassen.’

Vlotter en duurzamer  

De enquête, die samen met Profacts en Deloitte werd uitgevoerd, onderzocht zowel private als professionele verplaatsingen. Het onderzoek duurde 5 maanden en bestond uit 17 diepgaande gesprekken met experts, 8 focusgroepen en 3 reeksen kwalitatieve en kwantitatieve vragenlijsten bij ruim 4.000 consumenten en 500 ondernemingen.

José Fernandez, Chief Customer Experience & Marketing Officer bij D’Ieteren

‘We willen de resultaten delen, omdat ze van belang zijn voor iedereen en als input kunnen dienen voor een ruimere denkoefening over mobiliteit’, zegt José Fernandez. ‘Uit de enquête blijkt dat de Belg vragende partij is voor een betere doorstroming en meer duurzaamheid: iedereen maakt zich zorgen over de files en over de uitstoot van CO2 en fijnstof. In Europa is 23 procent van de CO2-uitstoot afkomstig van het vervoer.’

‘In België werkt één werknemer op de twee minstens een dag per week van thuis uit. Daardoor daalt het aantal verplaatsingen. Dat geldt ook voor boodschappen en vrije tijd. Die daling is structureel. Tegen 2030 zullen er 6 procent minder verplaatsingen zijn dan vandaag. De meeste van die verplaatsingen, zo’n 56 procent, zullen nog met de wagen gebeuren, maar die zal tegen dan milieuvriendelijker en duurzamer zijn. Twee op de drie nieuwe voertuigen zullen in 2030 elektrisch of hybride zijn.’

Een eigen wagen 

De fiets wint intussen sterk aan populariteit. Vandaag gebeurt 10 tot 11 procent van de verplaatsingen met de fiets. In 2030 zal dat 15 procent zijn. Tegen dan zullen ook twee op de drie fietsen elektrisch zijn.

Car-bashing heeft geen enkele zin: elektrische en zelfrijdende wagens zullen deel uitmaken van de mobiliteit van morgen.
José Fernandez
Chief Customer Experience & Marketing Officer bij D’Ieteren

 ‘De bedrijfswagenparken spelen een belangrijke rol in die elektrificatie’, zegt José Fernandez. ‘Van de 5,8 miljoen wagens die in België rondrijden, zijn er ongeveer 700.000 bedrijfswagens. Werkgevers zijn zich bewust van de economische, ecologische, fiscale en imagovoordelen die een groenere bedrijfsvloot met zich meebrengt. We stellen hen steeds meer multimodale oplossingen voor die de auto combineren met een fiets, een elektrische step, het openbaar vervoer en autodelen.’

Sommige studies voorspellen dat het bezit van een voertuig zal vervangen worden door het gebruik ervan: usership vs. ownership. Volgens José Fernandez breekt die trend nog niet echt door. ‘Het leasingaanbod wordt steeds diverser, maar de meerderheid van de Belgen wil nog steeds een wagen bezitten. Autodelen, wat we met Poppy aanbieden in Brussel, Antwerpen en Mechelen, zal in 2030 goed zijn voor bijna 12 procent van de verplaatsingen. Die formule richt zich vooral tot 25- tot 35-jarigen die in de stad wonen.’

‘Dat de Belg zo verknocht is aan het bezit van een wagen heeft veel te maken met onze ruimtelijke ordening. De last mile - het laatste stuk van een traject – biedt vaak weinig flexibiliteit.

‘Zonder eigen wagen wordt het dan moeilijk, zeker als je onderweg nog moet stoppen aan de schoolpoort of ergens anders’, zegt José Fernandez. ‘Het heeft dan ook geen enkele zin om te car-bashen. Elektrische en zelfrijdende wagens zullen deel uitmaken van de mobiliteit van morgen. Ze zullen schoner zijn en veiliger, onder andere dankzij dodehoeksensoren en sensoren die waarschuwen voor de aanwezigheid van fietsers.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.