Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Wij begeleiden bedrijven naar een vlotte en duurzame mobiliteit'

Werkgevers weten niet altijd goed hoe ze hun mobiliteitsbeleid best aanpakken. Er zijn heel wat fiscale en sociale regels die snel veranderen. Mob Box en Mbrella begeleiden bedrijven hierbij, zodat die kunnen tegemoetkomen aan de verwachtingen van hun werknemers.

‘Het mobiliteitsbudget maakt tegenwoordig deel uit van een aantrekkelijk loonpakket’, zegt Amaury Gérard, CEO van Mbrella, een HR-platform voor een flexibel mobiliteitsbeheer. ‘Dat geldt vooral voor jonge medewerkers die vaak geen “klassieke” bedrijfswagen nodig hebben of willen. Ze krijgen liever het equivalent van de TCO (total cost of ownership) van een auto in handen in de vorm van een mobiliteitsbudget dat ze naar keuze kunnen besteden. De stijgende populariteit van de bedrijfsfiets en telewerk versterken dit nog. Bovendien stuurt ook de wetgever aan op de ‘vergroening’ van het wagenpark en de uitbreiding van het mobiliteitsbudget. We verwachten nog meer incentives op dat vlak op korte termijn.’

Van car policy naar mobility policy

Pierre Marneffe, CEO Mob Box

Het vergt vooral van HR-experts tijd en moeite om wegwijs te raken in de wettelijke, fiscale en sociale context van het soms onoverzichtelijke mobiliteitsaanbod. Mbrella ondersteunt HR bij de uitwerking van het mobiliteitsbeleid.

‘Met ons platform helpen wij HR-professionals om onder andere het mobiliteitsbudget van werknemers vorm te geven en te beheren. Zo’n budget biedt heel wat mogelijkheden: het gebruik van een ecologisch voertuig, van duurzame vervoermiddelen (inclusief de terugbetaling van huisvestingskosten voor wie op minder dan vijf kilometer van zijn werk woont), de recuperatie van het resterende saldo op 31 december.’

Onze tools analyseren en visualiseren mobiliteitsdata en brengen zo relevante indicatoren helder in kaart.

Pierre Marneffe
CEO Mob Box

‘We stellen een heel pragmatische multimodale aanpak voor die volledig geïntegreerd is met het sociaal secretariaat voor een optimaal beheer van de loon- en fiscale fiches. Zo kunnen kmo’s - die bij gebrek aan tijd en informatie vaak minder goed thuis zijn in mobiliteitskwesties - stap voor stap een positieve beweging op gang brengen. Grote ondernemingen beschikken vaak over interne plannen: daar helpen we vaak bij de toepassing ervan. Ondernemingen met meer dan honderd werknemers moeten overigens een mobiliteitsrapport opstellen en over een mobiliteitsplan beschikken dat goedgekeurd is door de overheid.’

Betere keuzes dankzij data

Om de beste beslissingen te nemen op het vlak van mobiliteitsstrategie moeten bedrijven en overheden zich kunnen baseren op betrouwbare en relevante data. Dat is wat Mob Box aanbiedt. ‘Onze tools analyseren en visualiseren mobiliteitsdata en brengen relevante indicatoren helder in kaart: mobiliteitskosten, CO2-emissie, rijtijd, afstand. Dat is een goede basis om een diagnose op te stellen en na te gaan welke acties nodig zijn’, zegt Pierre Marneffe, CEO van Mob Box.

Met ons platform helpen wij HR-professionals om onder andere het mobiliteitsbudget van werknemers vorm te geven en te beheren.

Amaury Gérard
CEO Mbrella

‘We volgen daarbij de ASI-aanpak, wat staat voor Avoid/Shift/Improve. Eerst kijken we welk deel van de trajecten ‘te vermijden’ zijn (avoid). Dan simuleren we mogelijke shifts naar andere vervoersmiddelen dan de auto voor de niet te vermijden trajecten (shift). Ten slotte, wanneer de auto als enig relevant vervoermiddel overblijft, beperken we de CO2-impact door de voorkeur te geven aan hybride of elektrische wagens en wagens met een kleine cilinderinhoud (improve).’

‘Mob Box geeft de uiteindelijke beslissingsnemer alle informatie om de meest geschikte hefbomen te activeren voor zijn mobiliteitsbeleid en de relevante incentives te bepalen: financiële, in natura of andere. Het uiteindelijke doel is om een ambitieuze mobiliteitsvisie uit te tekenen en alle betrokkenen te mobiliseren rond een thema waarvan iedereen vandaag het belang van inziet. Mob Box biedt zo concrete oplossingen aan bedrijven die ook wettelijk verplicht zijn om een mobiliteitsplan op te stellen.’

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.