Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Uw private banker, vertrouweling van uw vermogen

'De markten worden steeds volatieler. Om succesvol te zijn, moet men tijd maken voor analyse en zijn een buitengewone reactiviteit en een sterke expertise een must.' - Sabine Caudron, Head of Private Banking Vlaanderen bij Degroof Petercam

Het beroep van private banker staat meer dan ooit synoniem voor expertise, vertrouwen en delen van waarden, zegt Sabine Caudron Head of Private Banking Vlaanderen bij Degroof Petercam.

U stelt Degroof Petercam graag voor als een private banking ‘huis’. Waarom?

‘De eerste private banken zijn in Lombardije ontstaan, in huizen zonder merknaam. Wij hebben de vertrouwelijkheid van dergelijke huizen overgeërfd. Een eigenschap die al onze klanten sterk waarderen. Bovendien is een huis ook de basis van het leven van een gezin. Wij staan de diverse generaties bij met raad en daad over hoe ze hun familievermogen het beste kunnen beheren. Geleid door de liefde voor ons vak, creëren wij waarde voor hen.’

Hoe vertaalt die filosofie zich in uw klantencontacten?

‘Luisteren is essentieel om de privé-situatie van de families die we adviseren, te begrijpen. We vertrekken voor elke nieuwe klant van een wit blad. Het is aan hen om ons hun verhaal te vertellen.‘

Zulke relatie vergt veel vertrouwen…

‘Klanten kunnen ons enorm veel informatie toevertrouwen over hun familiegeschiedenis en hun vermogen. Soms heeft dat een echt emotionele dimensie. Inzicht in deze dynamiek versterkt de kwaliteit van onze begeleiding. Als een klant me vertelt dat ons werk bepalend is voor zijn dagelijkse gemoedsrust, ja, dan durf ik te stellen dat we de zorgen van onze klanten wegnemen. Dat vertrouwen is voor ons een hele eer … maar het brengt ook verplichtingen met zich mee. Om de beste beslissing te nemen moeten we in staat zijn om het hoofd koel te houden. En vertrouwen is ook een kwestie van tijd.’

‘Deze langetermijnrelatie wordt ondersteund door het familiaal karakter van ons aandeelhouderschap. Maar Degroof Petercam heeft nog andere specifieke kenmerken. Al onze expertise- en beslissingscentra zijn hier in België gevestigd. Daardoor kunnen we zeer coherent, snel en soepel zijn in de manier waarop wij onze diensten verlenen. Deze ‘huiselijke’ ingesteldheid is zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers zeer belangrijk.’

 Hoe zou u dat dienstenaanbod omschrijven?

‘De context waarbinnen onze klanten ons raadplegen, verschilt. Sommigen hebben een duidelijk beeld van hun vermogensdoelstellingen. Anderen worden geconfronteerd met een probleem dat moet worden opgelost. Nog anderen willen anticiperen op mogelijk complexe vermogenssituaties. In elk van die gevallen behartigen we voortdurend hun vermogensbelangen, rekening houdend met hun doelstellingen en wensen. Voor een ondernemer bijvoorbeeld kan dat gaan van de vermogensstructurering tijdens en na zijn activiteiten, of over het in contact brengen met peers, tot het beleggen in private equity. En omdat het leven onvoorspelbaar kan zijn, helpen wij families op onverwachte gebeurtenissen, zoals een plots overlijden, te anticiperen. We begeleiden hen voorts ook bij het beleggen in kunst of bij hun filantropische keuzes.’

Hoe zit het met de beleggingsportefeuilles?

‘Ook hier is er geen standaardaanbod, maar luisteren wij zeer aandachtig naar de klant. Afhankelijk van de keuzevrijheid die hij wenst, bieden we hem beleggingsadvies – waar hij geruggensteund door onze adviseurs zelf de beslissingen neemt – of discretionair vermogensbeheer aan. In het tweede geval wordt het beheer van de activa aan ons overgedragen met een mandaat. In beide gevallen definiëren we zeer precies het risicoprofiel van de klant en stellen we op basis daarvan zijn portefeuille samen. De beleggingswereld wordt evenwel almaar complexer. De markten worden steeds volatieler. Om succesvol te zijn, moet men tijd maken voor analyse en zijn een buitengewone reactiviteit en een sterke expertise een must. Daarom stappen vele klanten na verloop van tijd over van beleggingsadvies naar discretionair vermogensbeheer.’

De jongere generaties worden binnen de gezinnen steeds meer betrokken bij besprekingen over het vermogen.
Sabine Caudron
Head of Private Banking Vlaanderen bij Degroof Petercam

Welke principes bepalen uw aanpak?

‘Diversificatie, dat is telkens weer het sleutelwoord bij de opbouw van een portefeuille. Ongeacht of het gaat over sectoren, regio’s, deviezen, soorten aandelen of obligaties, of vervaldagen. We vinden ook dat je risico moet nemen als je zeker weet dat dat ook opbrengt en als de negatieve effecten van slecht nieuws niet groter zijn dan de positieve effecten van goed nieuws. En de focus bij het nemen van risico moet op de aandelenmarkten gericht blijven. We wagen ons niet op het terrein van de zeer hoogrenderende obligaties.’

Duurzaamheid is een centraal thema geworden in het vermogensbeheer. Hoe zit dat bij Degroof Petercam?

‘Deze bezorgdheid is niet nieuw. De eerste duurzame fondsen binnen de groep Degroof Petercam dateren al van 20 jaar geleden. Ons klassiek vermogensaanbod bevat een toenemend aandeel activa die rekening houden met ESG-criteria en duurzaamheidsthema’s. De vraag is reëel: deze fondsen hebben hun rendement bewezen en beantwoorden aan een echte bewustwording, vooral bij de jongere generaties. En dan is er nog de regelgeving die ons ertoe aanzet om de wensen van onze klanten op het vlak van duurzaamheid op te nemen in onze adviezen en bij het samenstellen van hun portefeuille.’

Hoe ‘digitaal’ gaat u met uw klanten om?

‘Digitalisering is ondertussen inherent aan onze werking en ons aanbod evolueert mee. De meeste van onze infosessies combineren nu fysieke en online aanwezigheid. Maar dat laatste heeft zijn grenzen. We willen dat onze klanten en collega’s elkaar makkelijk kunnen blijven ontmoeten. Daarom opende Degroof Petercam nieuwe kantoren in Brasschaat, Ukkel en Kraainem. Die fysieke nabijheid en integratie in het dagelijkse ecosysteem van onze klanten blijft volgens ons essentieel om het vertrouwen op te bouwen waarover we het hebben gehad.’

Hoe spreekt u de jongere generatie aan?

‘Digitale technologie maakt een snellere interactie mogelijk en zorgt ervoor dat we nog meer beschikbaar zijn. Dat alles ligt volledig in lijn met de cultuur van de digital natives. Maar jongeren ontmoeten elkaar ook graag. We merken dat aan het succes van onze ‘You are Tomorrow’- community, met onder meer speciaal voor hen bestemde masterclasses. Ook worden de jongere generaties binnen de gezinnen steeds meer betrokken bij besprekingen over het vermogen. Klanten vragen vaak of ze hun zoon of dochter mogen meenemen naar onze events.’ 

Welke oplossing past best voor uw vermogen?

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.