Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Green bonds volstaan niet om de energietransitie te financieren

Ophélie Mortier, Responsible Investment Strategist bij DPAM en Peter De Coensel, CIO Fixed Income bij DPAM ©Studio Dann

Duurzaam beleggen in aandelen, daarmee zijn we stilaan vertrouwd. Degroof Petercam Asset Management (DPAM) past al ESG-criteria toe in een deel van zijn aandelenexpertise: environmental, social en governance. Maar hoe zit het met obligaties? ‘Wat met aandelen kan, kan ook met obligaties’, vertelt Ophélie Mortier van DPAM.

Ook de obligatiemarkt zit op een kantelmoment naar meer duurzaamheid. De opmars van green bonds is daarvan een teken. 'De uitgevers van deze groene obligaties zijn niet noodzakelijk 'groene' bedrijven. Maar het geld dat ze ermee ophalen dient wel uitsluitend om tastbare, groene projecten te financieren: de bouw van fietsenstallingen, windmolenparken, energiezuinig vastgoed, …', schetst Peter De Coensel,  hoofd Fixed Income bij DPAM. 'Helaas vertegenwoordigen deze green bonds (nog) geen procent van de totale obligatiemarkt. Om de omschakeling naar een duurzame wereld te maken, volstaan green bonds dus niet.'

Doeners en uitdagers

‘Om de decarbonisatie en verduurzaming mogelijk te maken, kijken wij verder dan alleen green bonds. Ook al omdat green bonds een concentratierisico inhouden als je enkel in deze instrumenten belegt’, sluit Ophélie Mortier aan. Bij DPAM is ze responsible investment strategist. ‘In ons beleggingsuniversum geven we daarom ook ruimte aan obligaties van climate enablers en climate challengers. Climate enablers zijn ondernemingen die innovatieve diensten en producten leveren in recyclage, energieopslag en -efficiëntie, milieuvriendelijke alternatieven voor chemicaliën, enz. Climate challengers zijn bedrijven of overheden die significante inspanningen leveren in de transitie naar een wereld met een lagere uitstoot.’

‘Bij DPAM willen we niet hypocriet zijn. We kijken niet alleen naar wat bedrijven of overheden vandaag doen, maar ook welke richting ze uitgaan’
Peter De Coensel
CIO Fixed Income bij DPAM

Ook sectoren die soms haaks lijken te staan op die transitie zitten in de scope bij die climate challengers. ‘Sectoren als de automobielbranche, chemie en energie worden met zware uitdagingen geconfronteerd in hun streven naar meer duurzaamheid. Bij DPAM willen we niet hypocriet zijn. We kijken niet alleen naar wat bedrijven of overheden vandaag doen, maar ook welke richting ze uitgaan’, knoopt Peter De Coensel aan. ‘Je kunt zeggen: we beleggen niet in de autosector omdat wagens CO2 uitstoten. Of je kunt zeggen: bepaalde autoproducenten zetten fors in op de ontwikkeling van elektrische wagens en dus ondersteunen we hen bij die transitie. Bij DPAM kiezen we voor die tweede visie. Geen hele sector 'straffen', maar de dialoog aangaan: dat is onze verantwoordelijkheid. Daarom ondersteunt DPAM ook Climate Action 100+, een organisatie van institutionele beleggers die 's werelds grootste uitstoters van CO2 aanporren om actie te nemen tegen de klimaatopwarming.'

Pionierswerk in obligaties

´Twaalf jaar geleden pionierden we hiermee door ESG-indicatoren te ontwikkelen voor overheidsobligaties van OESO-landen', gaat Ophélie Mortier voort. 'Dat deden we samen met een onafhankelijk panel experts. Dat panel komt nog regelmatig bijeen om onze ESG-indicatoren kritisch tegen het licht te houden. We zijn specialisten in actief beheer, niet in klimaat. Daarom laten we ons voortdurend bijstaan door academische onderzoekspartners in biodiversiteit, klimaatopwarming, klimaatmigratie,... En we staan ook open voor tegendraadse meningen.’

‘We zijn specialisten in actief beheer, niet in klimaat. Daarom laten we ons bijstaan door academische experts in biodiversiteit, klimaatopwarming, klimaatmigratie, …’
Ophélie Mortier
Responsible Investment Strategist bij DPAM

Na de staatsobligaties van OESO-landen in 2007, ontwikkelde DPAM ondertussen ook ESG-indicatoren voor staatsobligaties van opkomende landen in 2013 en bedrijfsobligaties in 2015. Een transitie die beleggers steeds meer kunnen smaken. DPAM beheert 3,6 miljard euro aan obligaties volgens ESG-parameters, goed voor bijna 40 procent van de volledige portefeuille beheerde obligaties. 'Op die manier combineren we vandaag onze jarenlange expertise in obligaties én in duurzaam beleggen in één strategie.'

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.