Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De tijd van greenwashing is definitief voorbij'

Bernard Saey, Managing Director SAEY

Bedrijven in elke sector ervaren een steeds grotere druk om hun werking, businessmodel en maatschappelijke impact duurzamer te maken. De CEO’s van twee Best Managed Companies vertellen hoe zij vandaag focussen op duurzaamheid, welke resultaten ze daarmee bereiken en hoe de bedrijfswereld de komende jaren zijn duurzaam ecosysteem kan versterken. ‘Duurzaamheid moet verankerd zitten in de bedrijfscultuur.’

Klimaatveranderingen, strengere overheidsregels zoals de Europese Green Deal, toenemende duurzaamheidseisen op het vlak van zowel klimaat-, sociale- en governance aspecten (de zogenaamde ESG-eisen) van investeerders en groeiende maatschappelijke verwachtingen: de wereldwijde nood aan duurzaamheid binnen de bedrijfswereld wordt almaar groter. ‘Ondernemingen die duurzaamheid centraal plaatsen binnen hun organisatie en bedrijfsmodel zijn optimaal gewapend om te reageren op al die uitdagingen’, zegt Guido Vandervorst, Industry Leader Energy, Resources & Industrial Products bij Deloitte.

Strategisch besef

Advertentie

Dat beaamt ook Bernard Saey, Managing Director bij staaldistributeur en -bewerker SAEY. ‘De staalsector is verantwoordelijk voor een deel van de wereldwijde CO2-emissies, wij vinden duurzaamheid dus ontzettend belangrijk.’ Zijn bedrijf is CO2-neutraal sinds 2017 en besteedt vandaag al heel veel aandacht aan wat het via de eigen operaties kan doen om de sector te verduurzamen. De focus de komende jaren wordt om duurzaamheid te integreren in de volledige toeleveringsketen. Leveranciers zullen nog nauwer gescreend worden op hun geleverde duurzaamheidsinspanningen, vooral op vlak van hun CO2-uitstoot.

De wereldwijde koolstofvoetafdruk helpen verkleinen, is ook een belangrijke reden waarom Didier Dejace met zijn bedrijf strategisch inzet op duurzaamheid. Hij is CEO bij CE+T Power, gespecialiseerd in innovatieve elektriciteitsoplossingen voor de bedrijfswereld. ‘Intelligente microgrids, duurzame stroomproductietechnieken en een slimmer energieverbruik dragen binnen onze snel veranderende wereld allemaal bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot’, klinkt het.

Duurzaamheid begint aan de top

Aandeelhouders, CEO’s en raden van bestuur spelen een sleutelrol in het implementeren van duurzaamheid binnen een organisatie. Zij zorgen er immers mee voor dat sustainability verankerd geraakt in de bedrijfscultuur. ‘Dat is belangrijk, want zo blijft duurzaamheid geen dode letter, maar wordt het iets dat leeft in alle geledingen van de onderneming’, stelt Bernard Saey. ‘Alles begint bij overtuiging, visie en het opnemen van verantwoordelijkheid. En de rest volgt vanzelf.’

Wij ervaren dat duurzaamheid en hoe iemand daartoe kan bijdragen via zijn of haar job, mensen van alle leeftijden bezighoudt.

Bernard Saey
Managing Director SAEY

Advertentie

Dat meent ook Didier Dejace. ‘Duurzaamheid binnen een bedrijf begint bij de leiding. Alleen wanneer die honderd procent gelooft in de nood aan duurzaamheidsinspanningen, kun je die onderbrengen in een oprechte en gefundeerde strategie. Wanneer duurzaamheid voortkomt uit de bedrijfswaarden, ontstaat er een krachtig signaal en een krachtige beweging binnen een bedrijf. Zo worden de medewerkers vanzelf mee onderdeel van het proces.’

Rapportage & communicatie: meer dan een visie

Als bedrijven duurzaamheid ook op een doordachte manier meten, documenteren en rapporteren in cijfers, creëren ze een extra beleidsinstrument. Daarmee brengen ze niet alleen in kaart wat al die duurzaamheidsinspanningen bijbrengen aan de organisatie en haar omgeving.

‘Ze kunnen via dat solide framework ook verbeteringen en evoluties doorheen de tijd registreren’, weet Eline Brugman, Director Climate & Energy bij Deloitte. ‘Hiermee maken ze duurzaamheid tastbaar. En bewijzen ze de concrete meerwaarde ervan.’ Door resultaten vervolgens te delen met verschillende stakeholders ontstaat er opnieuw een win-winsituatie.

Maar dat werkt slechts op één belangrijke voorwaarde, stelt Didier Dejace. ‘Bedrijven moeten oprecht communiceren over hun duurzaamheidinspanningen. Die duurzaamheid moet voortkomen uit hun strategie en cultuur.’

Ze moeten dus eerst werken aan duurzaamheid en er dàn pas over communiceren. ‘De tijd van greenwashing – waarbij resultaten beter voorgesteld worden dan ze zijn, of voor ze meetbaar zijn – is definitief voorbij. Sterker zelfs: dat werkt tegenwoordig contraproductief’, klinkt het.

Rapportage kan ook inspirerend werken voor anderen. Door duurzaamheidsinspanningen op een goede manier naar buiten te brengen, kan een bedrijf een rolmodel zijn. ‘Andere spelers binnen de sector kunnen hierdoor getriggerd of geïnspireerd geraken om op hun beurt extra inspanningen te leveren’, zegt Bernard Saey. ‘Al moet je er als bedrijf ook over waken om te communiceren over realisaties, eerder dan niet vervulde intenties.’

Didier Dejace, CEO CE+T Power

Belangrijk voor stakeholders

Bedrijven ervaren van hun stakeholders meer druk dan ooit om waarheidsgetrouw te rapporteren en te communiceren over hun duurzaamheidsinspanningen. Banken en investeerders vragen ondernemingen almaar explicieter om duurzaamheidsrapportages, en koppelen daar vervolgens financieringsmogelijkheden of –voorwaarden aan. En ook de eigen werknemers zijn vragende partij.

‘Er wordt wel eens gezegd dat vooral jonge talenten op zoek zijn naar purpose en betekenis in hun job, maar het beperkt zich niet tot die groep’, meent Bernard Saey. ‘Wij ervaren binnen ons bedrijf dat duurzaamheid en hoe iemand daartoe kan bijdragen via zijn of haar job, mensen van alle leeftijden bezighoudt. Dat is allicht mee het gevolg van de coronacrisis, die het besef rond de nood aan duurzaamheid heeft vergroot.’

Klanten en groei

In die zin kunnen bedrijven vandaag meer dan ooit hun duurzaamheidsinspanningen – en de communicatie ervan – inzetten binnen de oorlog om talent: om hun werkgeversmerk te versterken en nieuwe mensen aan te trekken. Maar duurzaamheid is ook belangrijk in het aantrekken en overtuigen van klanten, zowel op B2B- als B2C-vlak.

‘Een bedrijf dat zijn duurzaamheidsvisie en –strategie afdoende aan de buitenwereld bewijst, versterkt daarmee zijn business’, meent Didier Dejace. ‘Ik ben ervan overtuigd dat die zaken de komende jaren almaar belangrijker zullen worden binnen de ontwikkeling en groei van een organisatie.’

Een bedrijf dat zijn duurzaamheidsvisie en –strategie aan de buitenwereld bewijst, versterkt daarmee zijn business.

Didier Dejace
CEO CE+T Power

‘Bij heel wat bedrijven is ondertussen ook het besef gegroeid dat hoe langer men wacht om de klimaatcrisis te bekampen, hoe meer dat economisch zal kosten’, stelt Bernard Saey.

Duurzaamheid in de toekomst

Doordachte duurzaamheid wordt naast innovatie, flexibiliteit en een optimaal businessmodel de komende jaren een belangrijkere groeimotor voor bedrijven. Uiteraard zijn er vandaag een aantal uitdagingen binnen de markt.

‘De overheid moet mee volgen, bedrijven kunnen dit niet alleen’, zegt Bernard Saey. ‘Neem nu elektrische vrachtwagens of trucks op LNG of waterstof. Bedrijven zullen hier pas massaal in investeren als er voldoende laad- en tankinfrastructuur in ons land ter beschikking is. En dat kunnen zij niet in hun eentje realiseren.’

Om een kip-en-eiprobleem zoals dit aan te pakken, zijn er gezamenlijke inspanningen nodig. ‘De wereld duurzamer maken, is de taak en de verantwoordelijkheid van een volledig ecosysteem’, besluit Didier Dejace. ‘Bedrijven, overheden, investeerders, leveranciers en werknemers zullen de komende jaren nog nauwer moeten samenwerken. Ik ben ervan overtuigd dat we daar met de juiste visie, strategie, rapportage en communicatie in zullen slagen.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.