Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Meer diversiteit en inclusie op de werkvloer maken organisaties sterker'

Piet Vandendriessche, CEO Deloitte Belgium, en Françoise Chombar, voorzitter Melexis en voorzitter Best Managed Companies-jury

Met een divers personeelsbestand vergroten organisaties de werknemerstevredenheid, tonen ze maatschappelijke betrokkenheid én versterken ze hun innovatiekracht. Die mening delen Françoise Chombar, voorzitter van Melexis en van de Best Managed Companies-jury, en Piet Vandendriessche, CEO bij Deloitte Belgium. ‘Inzetten op diversiteit is voor ondernemingen geen optie meer: het is een strategische must. Maar bovenal is het ook the right thing to do.’

Wetenschappelijke studies bewijzen dat ondernemingen met een divers personeelbestand en een inclusieve bedrijfsstrategie betere inzichten verwerven over hun afzetmarkt. De hoofdreden? Mensen met uiteenlopende achtergronden spelen doelgerichter in op de noden van verschillende klantengroepen. ‘Daarom is het personeelbestand van een onderneming idealiter een weerspiegeling van de klantenbasis’, meent Françoise Chombar.

Diversiteit is slechts het vertrekpunt. Het is door een inclusieve cultuur te ontwikkelen dat ondernemingen die visie optimaal naar de praktijk vertalen. Françoise Chombar is het op dat vlak volmondig eens met de inclusiestrateeg Vernā Myers: ‘Diversiteit is uitgenodigd worden op het feest. Inclusie is gevraagd worden om te dansen.’

Advertentie

‘Via diversiteit en inclusie stimuleren bedrijven rechtstreeks hun innovatie en creativiteit’, zegt Piet Vandendriessche. ‘Zo worden er bredere en diepere discussies gevoerd die leiden tot vernieuwing.’

Bedrijfscultuur

De eerste stap voor organisaties die diversiteit en inclusie willen verankeren in de bedrijfscultuur is die thema’s bespreekbaar maken. ‘Maar net zoals voor het klimaatprobleem bestaat er geen quick fix’, zegt Piet Vandendriessche. ‘Quota voor diversiteit hebben weinig zin, maar je hebt wel een resultaatgedreven aanpak nodig. Een allesomvattend plan met doelstellingen, anders hervallen bedrijven snel terug in oude denkpatronen.’

Melexis is het bewijs dat diverse teams meer en betere ideeën genereren. Het aantal vrouwelijke werknemers steeg er de voorbije tien jaar van 25 procent naar meer dan een derde. ‘Dat is niet het gevolg van speciale diversiteitsprogramma’s, maar vooral omdat diversiteit onlosmakelijk deel uitmaakt van onze bedrijfscultuur’, verduidelijkt Françoise Chombar. ‘Ook aan de top zijn meer dan dertig procent van onze teamleiders en managers vrouwen. Sterker: hoe hoger in de hiërarchie, hoe meer vrouwen.’

Het personeelbestand van een onderneming is idealiter een weerspiegeling van de klantenbasis.

Françoise Chombar
voorzitter Melexis en voorzitter Best Managed Companies-jury

Advertentie

Magneet

De 18 jaar waarin ze CEO van Melexis was, hebben volgens haar ook haar andere vrouwen geïnspireerd. Zowel binnen Melexis, als in de hightechsector. ‘Een vrouw in een topfunctie werkt als een magneet die andere vrouwen aantrekt in de organisatie. Vandaag zijn zowel de CFO, COO/CIO en de VP HR & Sites bij Melexis vrouwelijke rolmodellen.’

Ook Piet Vandendriessche merkt dat teams die geleid worden door een vrouw meer vrouwelijke medewerkers aantrekken. ‘Met 45 procent vrouwen en 55 procent mannen zijn wij een gender-gebalanceerde organisatie. We meten hoeveel vrouwen er doorstromen naar hogere functies en het topmanagement. Toen ik in 2016 begon als CEO zat er één dame in het directiecomité, vandaag zijn er dat al drie. Ook wat vrouwelijke partners betreft zijn we de voorbije vijf jaar geëvolueerd van 8 naar 17 procent. Tegen 2030 willen we naar 30 procent vrouwelijke partners.’

Via diversiteit en inclusie worden er bredere en diepere discussies gevoerd die leiden tot vernieuwing.

Piet Vandendriessche
CEO Deloitte Belgium

Spiegelbeeld

Diversiteit en inclusie beginnen bij de rekrutering, bij een neutraal woordgebruik in vacatures. ‘Zorg bij sollicitaties voor een divers rekruteringspanel’, zegt Françoise Chombar. ‘Zo voorkom je het hire like me-syndroom waarbij rekruteerders een spiegelbeeld van zichzelf aanwerven. Pas dezelfde tactiek toe bij het samenstellen van teams en bij promoties.’

Diversiteit en inclusie zijn ook krachtige wapens in een krappe arbeidsmarkt. Organisaties die oog hebben voor mensen met verschillende achtergronden vergroten hun talentpool en trekken meer mensen aan. ‘Die visie leeft steeds prominenter bij de deelnemers aan het Best Managed Companies-programma’, zegt Piet Vandendriessche. ‘Wie zien een vervrouwelijking en een verjonging van het management bij de deelnemende bedrijven. Er is duidelijk een evolutie bezig.’

Open brief

Voor bedrijven als Melexis en Deloitte speelt diversiteit ook een rol op de schoolbanken. Publieke en private spelers proberen al jaren meer meisjes STEM-richtingen te laten volgen (science, technology, engineering en mathematics). Met beperkt succes. Een jaar geleden ondertekenden onder andere Deloitte Belgium en Melexis een open brief voor meer aandacht voor wetenschap en techniek in het secundair onderwijs.

‘Om meer jongeren warm te maken voor STEM-richtingen, moet er ingezet worden op wat die studies, het bedrijfsleven en de samenleving met elkaar verbindt’, zegt Françoise Chombar, tevens voorzitter van het STEM-platform, een adviesorgaan van de Vlaamse regering.

De zoektocht naar STEM-profielen en meer genderdiversiteit mag je gerust een dubbele uitdaging noemen.

Piet Vandendriessche
CEO Deloitte Belgium

 

Dubbele uitdaging

‘De nood aan STEM-profielen neemt elk jaar toe’, beklemtoont Piet Vandendriessche. ‘De komende jaren zoeken we bij Deloitte 1.500 nieuwe medewerkers, waarvan 25 procent STEM-profielen. Vooral omdat onze business meer digitale en technologische vaardigheden vereist. De zoektocht naar STEM-profielen en genderdiversiteit mag je gerust een dubbele uitdaging noemen.’

‘Vrouwen zijn wel goed vertegenwoordigd in opleidingen zoals geneeskunde en bio-ingenieur’, weet Françoise Chombar. ‘Aan meisjes die twijfelen of ze nu arts of bio-ingenieur willen worden, zeg ik altijd: hoeveel mensen kun je als arts tijdens je leven gemiddeld helpen? 10.000? Als je werkt aan micro-elektronica, nanotechnologie of robotica voor bijvoorbeeld protheses is dat een veelvoud.’

Een vrouw in een topfunctie werkt als een magneet die andere vrouwen in de organisatie aantrekt.

Françoise Chombar
voorzitter Melexis en voorzitter Best Managed Companies-jury

 

Uit de markt

‘Bedrijven die geen werk maken van inclusie, prijzen zichzelf uit de markt’, besluit Piet Vandendriessche. ‘Maar er is eerst en vooral het menselijke aspect. Ik zou het niet uitgelegd krijgen aan mijn drie dochters dat zij minder kansen zouden krijgen dan wanneer ik drie zonen zou hebben. Diversiteit verrijkt elke organisatie. Niemand kan het zich permitteren om daar geen actief beleid rond te voeren. Begin er dus mee: liever vandaag, dan morgen.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.