Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘We lopen liever niet te veel in de kijker'

Jos Claeys, CEO Belgian Pork Group

‘We doen het erg goed, maar zijn zuinig met media-aandacht. Zeg maar dat we het meest rendabele bedrijf willen zijn waar niemand over spreekt.’ Jos Claeys, CEO van vleesverwerker Belgian Pork Group, staat het liefst met beide voeten op de grond. Onder andere die mentaliteit leverde zijn bedrijf het Best Managed Companies-label op.

Belgian Pork Group is één van de belangrijkste Europese producenten van vers en bereid varkensvlees. Het bedrijf verwerkt jaarlijks meer dan 3,8 miljoen varkens en bedient klanten in meer dan vijftig landen. ‘We wilden de kracht van ons pas vernieuwde ondernemingsplan aftoetsen met externe specialisten’, zegt CEO Jos Claeys. ‘Dat is de hoofdreden waarom we deelnemen aan het Best Managed Companies-traject.’

Wendbaar

Advertentie

De onafhankelijke jury had veel lof voor de hands-on strategie die Belgian Pork Group helder naar de werknemers communiceert. Zo maakt het bedrijf een duidelijk onderscheid tussen de strategie voor wat zij de ‘rode’ fabriek (voorverpakte retailproducten) en de ‘blauwe’ fabriek (operationele processen) noemen. Daardoor weten de werknemers altijd wat er voor hen van toepassing is.

Onze ervaringen met onder meer de varkenspest en de dioxineperiode hebben ons geleerd wendbaar te reageren tijdens crisissituaties.

Jos Claeys,
CEO Belgian Pork Group

De organisatie is het gewend om snel en flexibel te schakelen. ‘We hebben een uitgebreid IT-netwerk dat voor accurate data zorgt. Maar ook onze ervaringen met onder meer de varkenspest en de dioxineperiode hebben ons geleerd wendbaar te reageren tijdens crisissituaties’, zegt Jos Claeys.

Duurzaam

De onafhankelijke jury stipte ook een aantal aandachtspunten aan waar het bedrijf verder op zal focussen. ‘We kunnen onze onderneming allicht nog duurzamer maken’, zegt CFO Danny Deman. ‘We zetten volop in op onder meer water- en energierecuperatie. Maar we bekijken nu hoe we onze CO2-uitstoot verder kunnen reduceren, onder meer op het vlak van transport.’

Om de toelevering van varkens de komende jaren te verzekeren, kreeg Belgian Pork Group de feedback van de jury om nog nauwer samen te werken met de meer dan vijfhonderd leveranciers. ‘Onder meer de overdracht van die familiale veeteeltbedrijven van de ene generatie naar de volgende kunnen we misschien mee ondersteunen, begeleiden en waar nodig stimuleren’, zegt Jos Claeys. ‘Zo versterken we de toeleveringsgaranties.’

Communicatie

Belgian Pork Group verwacht dat het Best Managed Companies-label ook het werkgeversmerk van het bedrijf zal versterken. Al springt de onderneming liever discreet en selectief om met media-aandacht. ‘Vleesverwerkende bedrijven opereren in een gevoelige sector, en worden door de media en de publieke opinie niet altijd even positief bekeken’, meent Jos Claeys. ‘Daarom wikken en wegen wij samen met ons communicatiebureau onze externe communicatie, en geven we weinig interviews.’

Voor Best Managed Companies maakt de CEO graag een uitzondering. ‘Uiteraard is dit een zeer zinvolle gelegenheid om naar buiten te treden en ons te tonen op de markt. Het label maakt ons industriebedrijf allicht een stuk aantrekkelijker om voor te werken. Nieuw talent is hier steeds welkom.’

Wat zegt de Best Managed Campanies-coach?

‘Samen met Belgian Pork Group simuleerden we diverse scenario’s die zich in de snel veranderende voedingsindustrie kunnen afspelen. De organisatie kreeg daardoor een goed beeld van haar wendbaarheid. Tijdens verschillende managementworkshops plaatsen we daarna de strategische keuzes en de bijhorende acties op punt.’

Philippe Artois, Director Deloitte Private & Best Managed Companies-coach

 

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.