Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

“Best Managed Companies presteren meetbaar beter dan andere ondernemingen”

Nikolaas Tahon, Best Managed Companies Programme Lead & Chairman Deloitte Belgium

Het Best Managed Companies-programma beleeft in België zijn vijfde editie. Voor die gelegenheid organiseerde Deloitte Private een impactstudie. “De doorgedreven focus van Best Managed Companies op duurzaamheid doet hen vandaag beter presteren dan het sectorgemiddelde”, zeggen founding fathers Bruno Peelaers en Nikolaas Tahon.

Wat wil Deloitte Private meten met deze impactstudie?

Bruno Peelaers (Best Managed Companies Programme Director & Partner bij Deloitte Private): “We wilden zwart op wit onderzoeken of de Best Managed Companies de voorbije vijf jaar daadwerkelijk beter presteerden dan het marktgemiddelde. De uitzonderlijke omstandigheden waarin we belandden, lieten ons toe om te meten of dat ook het geval was tijdens de pittige economische periode die de coronapandemie op gang heeft gebracht.”

Welke resultaten leverde dat op?

Nikolaas Tahon (Best Managed Companies Programme Lead & Chairman Deloitte Belgium): ”De pandemie heeft bedrijven gestimuleerd om nog meer te focussen op duurzaamheid. We merken dat Best Managed Companies daar al lang voor corona sterk op inzetten. Meer dan 80 procent van de Best Managed Companies heeft vandaag duurzaamheid geïntegreerd in hun bedrijfsstrategie. Binnen de brede markt heeft slechts 60 procent een duidelijke strategie inzake duurzaamheid. De helft van alle Best Managed Companies heeft bovendien een duurzaamheidsrapport opgesteld en communiceert transparant over hun ambities inzake duurzaamheid. Ook daarin lopen ze voorop. Daarnaast zetten ze enorm in op groei. De voorbije 5 jaar zagen de Belgische Best Managed Companies hun voltijdse equivalenten met 22 procent toenemen. Ze hebben enorm geïnvesteerd in menselijk kapitaal en dat heeft zich vertaald in omzetgroei en winsttoenames die de performantie van de totale markt overstijgen.”

We wilden zwart op wit onderzoeken of de Best Managed Companies de voorbije vijf jaar daadwerkelijk beter presteerden dan het marktgemiddelde.
Bruno Peelaers
Best Managed Companies Programme Director & Partner bij Deloitte Private

Hoe werd de studie opgezet?

Bruno Peelaers: “We hebben van alle Best Managed Companies elk jaar een uitgebreid verslag van hun prestaties in de vier pijlers van het Best Managed Companies-raamwerk: strategie, competenties, betrokkenheid en financiële performantie. Die resultaten hebben we vergeleken met externe onafhankelijke bronnen zoals Statbel, het Belgische statistiekbureau. Zo konden we de Best Managed Companies vergelijken met marktgemiddelden.”

Bruno Peelaers, Best Managed Companies Programme Director & Partner bij Deloitte Private

Als we inzoomen op de pijlers, wat zijn dan de opvallendste conclusies op vlak van strategie?

Nikolaas Tahon: ”We zien dat alle Best Managed Companies een duidelijk uitgewerkt strategisch plan hebben. In de brede Belgische markt is dat beperkter. Best Managed Companies aligneren hun management met de strategie en formaliseren dat in een duidelijk document. Daarnaast hebben ze een KPI-raamwerk uitgewerkt waarmee ze hun strategie in de praktijk opvolgen en meten. Dat is opmerkelijk, want dat vinden we niet altijd terug bij andere bedrijven.”

Wat doen ze beter op vlak van competenties?

Bruno Peelaers: “Ze zetten bijzonder sterk in op digitalisering. 75 procent heeft een uitgewerkte digitale strategie waarin ze duidelijke keuzes maken. Het belangrijkste is misschien wel dat ze ook daadwerkelijk stappen zetten om die transformatie concreet te maken. Ze weten waar ze naartoe willen. Daarnaast zijn Best Managed Companies sterk verbonden met hun ecosysteem. Weinig andere bedrijven onderhouden zulke nauwe banden met medewerkers, klanten en leveranciers.”

Hoe zorgen ze ervoor dat hun medewerkers betrokken zijn bij de organisatie?

Nikolaas Tahon: “We merken dat Best Managed Companies sterk inzetten op de lerende organisatie. Iets meer dan de helft heeft een eigen academy die medewerkers opleidingen, trainingen en begeleiding op maat aanbiedt zodat ze kunnen groeien als professional. 70 procent van de Best Managed Companies organiseert regelmatig welzijnsenquêtes om te meten hoe goed medewerkers zich voelen in hun job, hun team en het bedrijf. Talent staat centraal. En meer dan de helft van de Best Managed Companies heeft een opvolgingsplan klaar, via onder meer een familiecharter, om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.”

Het valt op dat de meerderheid van de Best Managed Companies op financieel vlak sterker groeit dan de markt waarin ze actief zijn.
Nikolaas Tahon
Best Managed Companies Programme Lead & Chairman Deloitte Belgium

Wat doen ze om ook financieel sterk te staan?

Bruno Peelaers: ”De meesten integreren business intelligence (BI) oplossingen waarmee ze data omzetten in bruikbare informatie en nieuwe inzichten. Ze volgen nauwgezet hoe bepaalde facetten van hun business evolueren en linken dat aan hun KPI-raamwerk, waarmee ze de impact van hun strategie meten. Het valt op dat de meerderheid van de Best Managed Companies op financieel vlak sterker groeit dan de markt waarin ze actief zijn.”

Zijn er domeinen waarin Best Managed Companies kunnen verbeteren?

Nikolaas Tahon: ”In één woord: diversiteit. Dat is een thema waar we met het Best Managed Companies-programma al langer op werken. Ook managementteams moeten voldoende divers zijn. Die evolutie verloopt over het algemeen wat trager dan verwacht. Ze zijn ermee bezig, maar zoeken naar de juiste formule. Daarin zullen we de bedrijven de komende jaren nog intensiever begeleiden.”

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.