Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Deze bedrijven zijn de voortrekkers van het Belgische ondernemerschap’

Het Best Managed Companies-programma erkent de sterkst geleide privébedrijven in ons land. “Deze ondernemingen doen het gemiddeld beter dan de markt waarbinnen ze actief zijn”, zegt Nikolaas Tahon, Best Managed Companies Programme Lead & Chairman Deloitte Belgium. “Dat is een troef voor de laureaten, maar ook voor hun klanten en medewerkers.” Maar hoe word je een Best Managed Company?

Best Managed Companies ontstond midden jaren negentig als coachingtraject in Canada. In 2017 lanceerde Deloitte Private het programma Belgium Best Managed Companies in samenwerking met Econopolis en sinds 2019 vervoegd door KU Leuven. ‘We zoeken naar private ondernemingen die zeer goed gemanaged worden’, verduidelijkt Nikolaas Tahon. “Een onafhankelijke jury screent de deelnemers op vier domeinen: strategie, talent, betrokkenheid en financiële performantie. Door daarover samen te reflecteren, maken we Belgische bedrijven sterker.”

Belgisch beslissingscentrum

Het Best Managed Companies-programma mikt op sterke bedrijven die minstens vijf jaar bestaan, een jaaromzet draaien van meer dan 10 miljoen euro en meer dan 25 voltijdse werknemers in dienst hebben.

“De deelnemende bedrijven moeten voor minstens 60 procent eigendom zijn van Belgische personen of entiteiten, en hun belangrijkste beslissingscentrum moet in België liggen”, legt Nikolaas Tahon uit. “In de praktijk zijn de deelnemers vaak familiebedrijven.”

Elke deelname start met een online vragenlijst die peilt naar de toelatingscriteria en de maturiteit van de bedrijven in de vier domeinen die de onafhankelijke jury screent.

Professionele coaching

“In een tweede fase volgt een gerichte vragenlijst die inzicht geeft in de manier waarop een bedrijf geleid wordt”, vertelt Nikolaas Tahon. “Het programma vergelijkt de resultaten met die van andere organisaties. Zo krijgen deelnemers een duidelijk beeld van de maturiteit van hun bedrijfsvoering in vergelijking met het Best Managed Companies-raamwerk.”

“Onze laureaten groeien financieel sterker dan de markt waarin ze actief zijn”
Nikolaas Tahon
Best Managed Companies Programme Lead & Chairman Deloitte Belgium

De spil van het Best Managed Companies-programma is de daaropvolgende coaching. “Onze professionele coaches werken samen met de deelnemers aan de vier domeinen die de jury beoordeelt. Het is daarbij belangrijk dat verandering niet blijft hangen bij het management. De positieve dynamiek moet door de hele onderneming stromen”, zegt Nikolaas Tahon.

Garantie voor kwaliteit

Als één van de founding fathers van het Belgische Best Managed Companies-programma weet Nikolaas Tahon dat de vier pijlers van het programma nauw met elkaar verbonden zijn. “Stimulerend leiderschap mondt uit in een sterk engagement bij de medewerkers. En wie actief betrokken is bij de toekomst van een bedrijf, is gemotiveerd om die extra inspanning te leveren die het verschil maakt. Als dat goed zit, merk je dat aan de sterke financiële resultaten.”

Naast nieuwe of diepere inzichten over de eigen sterktes en werkpunten halen ondernemingen nog voordelen uit hun deelname. Het Best Managed Companies-label is ook een garantie voor kwaliteit en genereert een positieve dynamiek bij klanten, leveranciers en sollicitanten. “Met het label bewijst een bedrijf zowel aan de buitenwereld als aan zijn eigen medewerkers dat het professioneel en goed gerund wordt”, stelt Nikolaas Tahon.

Nieuwe klanten

De laureaten leren ook van mekaar. Ze vormen een waardevolle community waarin over sectoren heen goede praktijkvoorbeelden en inspiratie uitgewisseld worden. “De Best Managed Companies ontmoeten mekaar regelmatig voor rondetafelgesprekken, events en seminaries”, verduidelijkt Nikolaas Tahon. “Dat leidt tot concrete samenwerkingen, partnerships en het vinden en aantrekken van nieuwe klanten.”

Sinds vorig jaar worden Belgische private bedrijven die vier jaar op rij laureaat zijn, beloond met het Gold label. “Die onderscheiding toont dat deze bedrijven onafgebroken blijven investeren in hun professionaliteit en het optimaliseren van hun processen”, benadrukt Nikolaas Tahon. “Dat maakt ze nog aantrekkelijker en sterker in hun sector, voor hun klanten en voor kandidaten.”

Gold label-laureaten doorlopen hetzelfde proces als de andere deelnemers, maar krijgen een aantal bijkomende thema’s en tendensen voorgelegd om te begrijpen hoe zij daarmee omgaan. Een voorbeeld van zo’n thema zijn de huidige uitdagingen rond supply chain, met verstoorde distributieketens en grondstofschaarste. “Gold-label bedrijven moeten aantonen hoe ze binnen de vier pijlers van het Best Managed Companies-raamwerk omgaan met die uitdagingen.”

Beter dan de markt

Dat dit harde werk loont voor de laureaten, bewijst de impactstudie die Deloitte Private recent uitvoerde. Daar blijkt dat Best Managed Companies meetbaar beter scoren dan hun sectorgemiddelde. “Het valt op dat de meerderheid financieel sterker groeit dan de markt waarin ze actief zijn”, zegt Nikolaas Tahon. Die groei vertaalt zich ook in meer jobs. De voorbije 5 jaar zagen de Belgische Best Managed Companies hun voltijdse equivalenten met 22 procent toenemen.

“Best Managed Companies hebben geïnvesteerd in menselijk kapitaal en dat heeft zich vertaald in omzetgroei en winsttoenames die de performantie van de totale markt overstijgen. Het resultaat is duidelijk: Best Managed Companies zijn voortrekkers binnen het Belgisch ondernemerschap”, besluit Nikolaas Tahon.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.