Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Innoveren op sterke fundamenten

V.l.n.r.: Olivier Devolder (Energy Director), Pauline Martin (Marketing Director), Sophie Marquet (Energy Product Director), Maud Larochette (CFO & HR Director), Olivier Champroux (Director QORE), Arnaud Merlet (CEO), Sébastien Coppe (Director Life Sciences), Jean-Baptiste Mairy (Life Sciences Product Director).

Het Best Managed Companies-programma beloont Belgische private bedrijven die blijk geven van sterk ondernemerschap. Een van de laureaten dit jaar is N-SIDE. Dit deeptech bedrijf helpt farma- en energiebedrijven om betere beslissingen te nemen en hun middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Ondanks de technologische vooruitgang bestaat er vandaag nog steeds geen enkele oplossing voor elektriciteitsopslag op grote schaal. Aangezien er geen stroomvoorraden zijn, fluctueren vraag en aanbod constant en schommelen de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten dagelijks.

“De technische en operationele beperkingen, zoals de schommelingen van de vraag, de productie en de transmissiecapaciteit zijn veel groter dan op een traditionele markt”, onderstreept Arnaud Merlet, CEO van N-SIDE.

“Onze deeptech modellen evalueren de impact van deze beperkingen en bieden een oplossing om de markt te laten functioneren”, voegt Maud Larochette, CFO en HR Director, toe. “Met onze geavanceerde algoritmes dragen we bij tot de prijsvorming, de marktfluïditeit, en helpen we black-outs te voorkomen.”

Farma

Naast energie is de scale-up uit Louvain-la-Neuve ook actief in de markt van het klinisch onderzoek. Medische studies zijn erg complex van aard. De studies vinden wereldwijd plaats, ze duren verschillende maanden tot jaren en de tests gebeuren met verschillende doseringen en volgens diverse methoden bij vrijwilligers met uiteenlopende gezondheidsprofielen.

Goed management is vaak onzichtbaar. Vandaag bewijst onze snelle groei hoe sterk onze fundamenten wel zijn.
Maud Larochette
CFO en HR Director van N-SIDE

Het is deze complexiteit die N-SIDE helpt beheren. “Wij ondersteunen farmabedrijven bij het opzetten en uitvoeren van hun studies zodat die optimaal kunnen verlopen”, aldus de CEO. “Dankzij onze oplossingen kunnen farmabedrijven hun voorraden en hun medische stalen optimaal monitoren, processen versnellen, hun middelen zo efficiënt mogelijk inzetten en tegelijk de risico's tot een minimum beperken.”

De voorbije coronaperiode heeft de impact van de scale-up op de farmasector nog versterkt. De farmaceutische industrie is er zich van bewust dat ze snel doeltreffende vaccins heeft kunnen ontwikkelen. “Vandaag vragen labo’s zich af of wat mogelijk was met de coronavaccins ook zou kunnen op het vlak van oncologie, immunologie en andere therapeutische domeinen”, zegt Maud Larochette.

Competenties en waarden

“Met onze technologie zouden we veel zaken in verschillende sectoren kunnen optimaliseren”, aldus de CFO. “Maar we hebben gekozen voor domeinen die voor ons zinvol zijn. Dankzij onze technologie kunnen kandidaat-geneesmiddelen sneller op de markt worden gebracht. Zo hebben we een impact op gezondheid en welzijn. In de energiesector zorgen we voor een betere informatiestroom. Onrechtstreeks geven we zo ook hernieuwbare energie een duw in de rug en verminderen we de impact op het milieu.”

Arnaud Merlet en Maud Larochette

N-SIDE kent al jarenlang een gestage groei en mikt op een omzet van 100 miljoen euro tegen 2026. Om die ambitie te realiseren, rekent de scale-up op de ontwikkeling van zijn bedrijfsmodel en de verdere verspreiding van zijn technologie.

Als gevolg van zijn succes zag N-SIDE zijn internationale personeelsbestand – ingenieurs, wiskundigen, ontwikkelaars – in iets meer dan twee jaar toenemen van 90 tot 200 medewerkers. Het bedrijf wil tegen oktober 250 medewerkers in dienst hebben.

Dat is een enorme uitdaging in de huidige war for talent. N-SIDE maakt zich sterk over voldoende troeven te beschikken om dat talent aan te trekken. “Een sterk argument is dat wij een bedrijf zijn met een missie en een sterk engagement. Onze medewerkers zijn trots om voor N-SIDE te werken”, zegt Maud Larochette. “Daarnaast stellen wij onze medewerkers echt centraal. Iedereen binnen het bedrijf kan zich ontplooien om zo goed mogelijk te werken, van het begin tot het einde van zijn loopbaan.”

Co-innovatie

Innovatie is cruciaal voor N-SIDE. Maar hoe behoud je de focus op vernieuwing na 22 jaar ondernemerschap? “Door bepaalde teams toegewijd te laten werken aan co-innovatie”, zegt Arnaud Merlet. “Die teams bepalen samen met onze klanten de kenmerken van de nieuwe oplossingen die we ontwikkelen. Co-creatie maakt echt deel uit van onze processen.”

De expertise hier is meer aanwezig bij de teams dan bij het management. Het is onze rol om medewerkers te coachen, onze visie te delen en een optimale werkcontext te creëren.
Arnaud Merlet
CEO van N-SIDE

De managers van N-SIDE zijn ervan overtuigd dat de cultuur van samenwerken, vertrouwen en informatie delen één van de sleutelfactoren is van hun succes. “Wij zijn geen bedrijf met een command & control-cultuur”, verduidelijkt Arnaud Merlet. “De expertise is hier meer aanwezig bij de teams dan bij het management. Het is onze rol om medewerkers te coachen, onze visie te delen en de optimale context te creëren zodat onze talenten de ruimte krijgen om zo autonoom mogelijk te werken, en dat vanaf het moment dat ze hier starten.”

“Wij zetten de krijtlijnen uit, maar staan erop dat onze medewerkers zich zo goed mogelijk ontwikkelen volgens hun eigen wensen en expertise”, besluit Maud Larochette. “Hier hebben de managers een ondersteunende rol.”

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.