Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

“Uit hindernissen ontstaan nieuwe strategieën”

Françoise Chombar is voorzitster van Melexis en voorzitster van de Best Managed Companies-jury

Corona, oorlog in Europa, verstoorde distributieketens. De uitdagingen waar bedrijven vandaag vaak noodgedwongen voor staan, zijn niet min. “Maar het typeert de 26 Best Managed Companies in België dat ze uitermate zijn opgewassen tegen dergelijke snelle en forse veranderingen”, zegt juryvoorzitster Françoise Chombar. “Als het roer moet worden omgegooid, dan doen ze dat.”

Een duidelijke strategie, betrokken medewerkers met sterke competenties en uitmuntende financiële resultaten. Het zijn hun uitzonderlijke prestaties binnen deze vier pijlers die Best Managed Companies een voorsprong geven op andere bedrijven en die hen de kracht en veerkracht geven om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

Best Managed Companies reageren daardoor beter op externe schokken, onverwachte uitdagingen en zelfs op plotse tegenslagen binnen de eigen organisatie. In coronatijd hebben verschillende van onze laureaten zichzelf opnieuw uitgevonden. Uit hindernissen ontstaan nieuwe strategieën en businessmodellen.

Geen enkel bedrijf kan het zich nog permitteren om geen werk te maken van inclusie en diversiteit.
Françoise Chombar

Bedrijven zoals Golazo en Easyfairs, die leven van events, bewijzen dat het roer omgooien in crisistijd niet alleen mogelijk is, maar dat het ook tot grote successen en een sterkere marktpositie kan leiden.

Wat me ook opvalt, is dat letterlijk elke Best Managed Company heel gefocust bezig is met de digitale transformatie die ondernemingen vandaag nodig hebben om relevant te blijven. Sommigen staan uiteraard wat verder dan anderen, maar dat is net het mooie aan het Best Managed Companies-traject. Het is geen wedstrijd waarin je op nummer één of twee staat, Best Managed Companies gaat over de vooruitgang die een bedrijf boekt. Alleen al door bezig te zijn met de digitale transformatie, geef je blijk van na te denken over de toekomst en neem je stappen die je onderneming, je merk en je strategie versterken.

In coronatijd hebben verschillende van onze laureaten zichzelf opnieuw uitgevonden.
Françoise Chombar

In de vijf jaar dat ik juryvoorzitster ben, valt het me telkens op dat Best Managed Companies er ook in slagen om hun doordachte strategieën op een engagerende manier te vertalen naar hun medewerkers.

Al zijn er ook werkpunten. De meeste groeimarge voor bedrijven bevindt zich vandaag – zelfs voor een Best Managed Company - op het vlak van diversiteit. Nog te veel ondernemingen zijn hier te weinig mee bezig. Nochtans vergroten organisaties met een divers personeelsbestand de werknemerstevredenheid, tonen ze maatschappelijke betrokkenheid én versterken ze hun innovatiekracht. Geen enkel bedrijf kan het zich nog permitteren om geen werk te maken van inclusie en diversiteit.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.