Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Best Managed Companies is in België een instituut geworden’

Bruno Peelaers, Best Managed Companies Programme Leader & Partner bij Deloitte Private ©ID/ Joost De Bock

Het Best Managed Companies-programma is in ons land aan zijn zesde editie toe. Nikolaas Tahon en Bruno Peelaers van Deloitte Private blikken terug op een rijkgevulde periode. ‘België telt nog veel verbogen kroonjuwelen onder zijn private bedrijven.’

Wat is het strategisch belang van het Best Managed Companies-traject voor de deelnemende bedrijven?

Nikolaas Tahon (Chairman Deloitte Belgium): ‘België is hét land bij uitstek van familiale ondernemers. Deelnemen aan het Best Managed Companies-programma biedt hen alles wat ze nodig hebben om de maturiteit van hun bedrijfsprocessen te benchmarken. Via het programma, de bijhorende coaching en de feedback van de jury krijgen de managementteams van deze private bedrijven een strategisch klankbord. Daarnaast treden Best Managed Companies toe tot een inspirerende community van professioneel gerunde bedrijven. Zo kunnen ze onderling goede praktijken en oplossingen met elkaar delen. Daaruit vloeien regelmatig nieuwe samenwerkingen.’

Bruno Peelaers (Best Managed Companies Programme Leader & Partner bij Deloitte Private): ‘Omdat het programma mee evolueert met belangrijke marktverschuivingen en trends, krijgen bedrijven bij elke deelname extra inzichten. Zo kijken we vandaag in de beoordeling van de bedrijven ook naar de digitalisering en nieuwe manieren van werken. In die zin inspireert het Best Managed Companies-programma de deelnemers voortdurend. Zo kunnen ze doorheen het 7-jarige programma blijvend worden uitgedaagd. Ze gebruiken het Best Managed Companies-label ook om hun werkgeversmerk te versterken. Een goed geleid bedrijf springt in het oog bij talent. Dat maakt het eenvoudiger om  en zo makkelijker nieuwe mensen aan te trekken.’

De eerste lichting laureaten uit 2018 krijgt volgend jaar de mogelijkheid om het Platinum label in de wacht te slepen.

Bruno Peelaers
Best Managed Companies Programme Leader & Partner bij Deloitte Private

De deelnemende bedrijven worden gecoacht en beoordeeld op vier pijlers: strategie, competenties, betrokkenheid en financiële prestaties. Waarom bepalen die of een bedrijf goed gemanaged wordt?

Nikolaas Tahon: ‘Die pijlers en hun onderlinge interactie bevatten werkelijk àlles wat met de bedrijfsvoering van een organisatie te maken heeft. Van daaruit ontstaat er een holistische kijk op hoe een organisatie gerund wordt. Waarin staat het management sterk? Waar is er ruimte voor verbetering. Dat biedt bedrijven een sterk framework voor kritische zelfevaluatie. Die vier pijlers zijn naadloos met elkaar verweven en bepalen mee hoe sterk de positie is van een onderneming binnen een ruimer ecosysteem waartoe ook talenten, leveranciers, klanten en de samenleving behoren. Ik vergelijk het met de scheepvaart: alleen met het juiste schip, de beste aandrijving en de sterkste bemanning bereikt een onderneming optimaal zijn beoogde bestemming.’

Bruno Peelaers: ‘De strategische pijler bekijkt of er een duidelijke langetermijnvisie bestaat. Staan alle neuzen in dezelfde richting? Blijkt dat uit de evolutie van de organisatie? Hoe wordt daarover gecommuniceerd? Daarnaast bekijken we of een bedrijf ook over de competenties beschikt om die strategische visie te realiseren: bezit het de juiste assets, is het voldoende vernieuwend? De gedrevenheid van de medewerkers is daarvoor cruciaal: hoe kijkt het bedrijf naar leiderschap, hoe gaat het om met talent? En uiteindelijk moeten alle managementinspanningen ook leiden tot de juiste financiële resultaten.’

Nikolaas Tahon, Chairman Deloitte Belgium ©ID/ Joost De Bock

Volgend jaar, in 2024, wordt voor het eerst het Platinum label uitgereikt? Waarvoor staat dat?

Bruno Peelaers: ‘Dat label is er voor bedrijven die zeven jaar op rij laureaat zijn van het Best Managed Companies-programma. Wie gedurende die periode jaarlijks door een externe jury uitgedaagd wordt en met een coach door het programma reist, heeft een sterke vorm van consistentie bereikt op het vlak van management.’

Nikolaas Tahon: ‘Het Platinum label is een extra bevestiging die de professionaliteit van goed geleide organisaties accentueert. De eerste lichting laureaten uit 2018 krijgt volgend jaar de mogelijkheid om dit unieke label in de wacht te slepen.’

Zes jaar Best Managed Companies levert ongetwijfeld boeiende inzichten op. Wat zijn voor jullie de belangrijkste take-aways?

Bruno Peelaers: ‘Ik onthoud onder meer dat Best Managed Companies meetbaar beter presteren dan andere ondernemingen. Dat toonde onze impactstudie vorig jaar duidelijk aan. De meerderheid van de Best Managed Companies groeit op financieel vlak sterker dan de markt waarin ze actief zijn. Daarnaast is het opmerkelijk hoeveel verborgen kroonjuwelen ons land telt onder zijn private bedrijven: organisaties die bovendien een sterke bijdrage leveren aan onze economie en maatschappij. Die verdienen het om prominenter in de kijker geplaatst te worden.’

Het valt op hoe sterk de strategische focus op talent bij private bedrijven de voorbije jaren gegroeid is. Er wordt zeer doordacht en zorgzaam omgesprongen met menselijk kapitaal.

Nikolaas Tahon
Chairman Deloitte Belgium

Nikolaas Tahon: ‘Het valt op hoe sterk de strategische focus op talent bij private bedrijven de voorbije jaren gegroeid is. Er wordt zeer doordacht en zorgzaam omgesprongen met menselijk kapitaal. Sterke bedrijven slagen er op dat vlak ook in om een sterke retentiegraad te realiseren. Ze geven mensen de kans geven om hun talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Daardoor roesten ze niet vast en kunnen ze binnen het bedrijf nieuwe uitdagingen aangaan.’

Op welke accenten zal het Best Managed Companies-programma de komende jaren focussen?

Bruno Peelaers: ‘New ways of working zoals telewerk en hybride werken blijven belangrijke punten. Daarnaast zullen sustainability en inclusie nog uitgebreider belicht worden, denk onder meer aan duurzaamheidsrapportering en de equal pay directive.’

Nikolaas Tahon: ‘Ook de wendbaarheid van het bedrijfsmanagement zal  meer gewicht krijgen. We zien steeds meer marktturbulenties. Het is belangrijk dat organisaties daar met voldoende maturiteit en de juiste processen gepast en tijdig op kunnen reageren en anticiperen.’

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.