Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Innovatie werkt niet zonder langetermijnvisie'

‘De tijdswinst die we via digitalisering boeken, gaat niet ten koste van ons personeelsbestand’ duidt William De Vos, innovatiemanager bij DP World Antwerp ©DP World Antwerp

Capaciteitsgroei, omzetstijging en een betere tewerkstelling: met zijn innovatiestrategie mikt DP World Antwerp steevast op de lange termijn. ‘Technologie schiet haar doel voorbij zonder strategische visie.’

Als beheerder van de grootste containerterminals in de Antwerpse haven zet DP World Antwerp al verschillende jaren in op innovatie. Dat gebeurt zonder apart budget, want innovatie hoort tot de kernactiviteiten. Uiteraard is het de bedoeling om met slimme technologische ingrepen, toepassingen en toevoegingen onze omzet te vergroten, verduidelijkt innovatiemanager William De Vos.

Economisch en maatschappelijk waardevol
‘Innovatie die aan het einde van de operationele rit geen geld opbrengt of bespaart, is weinig zinvol. Daarnaast bekijken we innovatie altijd zeer breed, en veel verder dan louter onze bedrijfsactiviteiten. Wij geloven dat we via eigen innovaties ook gezamenlijke problemen bij stakeholders kunnen oplossen. Een voorbeeld? Het automatiseren van het laden en lossen van containers van en naar schepen, trucks en treinen. Daarmee helpen we ook andere bedrijven vooruit. 

Innovatie is broodnodig
Proefprojecten die de economische haalbaarheid heel nuchter uittesten zijn daarbij onmisbaar. En daarnaast is investeren in innovatie ook van kapitaal belang. Wie niet innoveert, riskeert achter te blijven op de markt, zegt William De Vos. ‘We werken samen met IMEC en verschillende incubatoren. We helpen bijvoorbeeld een start-up die autonoom varende sleepschepen of barges wil bouwen. Hoe zullen die communiceren met ons? Hoe laten we die optimaal aanleggen aan onze kades? Iedereen wint als we dat concept sneller kunnen vermarkten.’

‘Dankzij onze innovatie helpen we ook andere partijen in de haven vooruit’
William De Vos
Innovatiemanager DP World Antwerp

DP World Antwerp bekijkt vandaag innovatiemogelijkheden met het Vlaams Instituut van Logistiek, Universiteit Antwerpen en bestudeert daarnaast ook blockchaintechnologie. ‘Daarmee kunnen we bijvoorbeeld containers nauwkeuriger traceren, zowel voor locatie, traject als inhoud. Dit bestuderen we op wereldschaal, in onze volledige ondernemingsgroep.’

Klaar voor de toekomst
Daarnaast focust DP World Antwerp met het Fit for the Future-traject het komende anderhalf jaar op vier grote innovatieprojecten. Een van die vier is een mobiele applicatie voor truckers. William De Vos: ‘Dagelijks rijden er hier tussen de 2.000 en 4.000 vrachtwagens af en aan. Met onze app verbeteren we de communicatie met de chauffeurs. Die kan onder meer in realtime de verkeersdrukte aan onze terminals meedelen, en ook de snelste en meest efficiënte laad- en lostijdstippen aangeven.’

Digitalisering creëert groei
Een betere doorstroom van vrachtwagens betekent een grotere dagelijkse capaciteit. ‘Dat is inderdaad een van de redenen waarom digitalisering, na de automatisering van de voorbije jaren, de volgende stap wordt in onze innovatiestrategie’, besluit William De Vos. ‘De tijdswinst die we via digitalisering boeken, gaat geenszins ten koste van ons personeelsbestand. Integendeel: jobs worden afwisselender en aangenamer, omdat ze deels ontdaan worden van repetitieve taken. Zo krijgen medewerkers meer tijd vrij voor menselijk contact en maatwerk tijdens onze dienstverlening. Want ook een stijgende klantentevredenheid stimuleert onze groei.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.