Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Het nieuwe werken: een permanente uitdaging en duurzame oplossingen

Philippe Brulard, directeur human resources bij bouwgroep Eiffage Benelux

Een economie aan het infuus, ‘het nieuwe normaal’, veralgemening van telewerk… Iedereen is het er vandaag over eens dat we de veerkracht van onze bedrijven en hun medewerkers moeten versterken. De bouwgroep Eiffage Benelux geeft het voorbeeld door een duurzaam hr-beleid te voeren en zich te focussen op de nieuwe manier waarop mensen gaan werken.

Dit nieuwe tijdperk is een erfenis van een heftige gezondheidscrisis waar onze bedrijven allerminst op zaten te wachten. Hoe gaan we daarmee om? Eiffage Benelux heeft een genuanceerde kijk op de situatie en beschouwt de crisis als een echte opportuniteit voor de organisatie en de 2.000 medewerkers. ‘Onze activiteiten kwamen dan wel niet volledig tot stilstand,maar deze crisis heeft een denkpiste waarmee onze groep al eerder bezig was alleen maar meer intensiteit en richting gegeven’, zegt Philippe Brulard, directeur human resources. ‘Het blijft een hele uitdaging om telewerk in goede banen te leiden. Dat moet goed doordacht en op duurzame wijze gebeuren. Het komt erop aan een aanvaardbaar evenwicht te vinden tussen de administratieve medewerkers en de arbeiders op de werf. We moeten daarbij ook rekening houden met zowel de operationele vereisten als de nood aan sociale interacties. We willen geen organisatie met twee snelheden.’  

‘Telewerk organiseren blijft een hele uitdaging en moet goed doordacht en op een duurzame wijze gebeuren’
Philippe Brulard
Directeur human resources bij bouwgroep Eiffage Benelux

Iedereen heeft het over de optimalisatie van het aantal vierkante meters kantoorruimte. Ook bouwpromotor en groep Eiffage Benelux maakte daarover eerder al een denkoefening en heeft niet op de crisis gewacht om zijn verhuis voor te bereiden. ‘Onze werkomgeving vormt een hefboom voor de realisatie van onze doelstellingen’, benadrukt Philippe Brulard. ‘Binnenkort onthullen we hoe het nieuwe gebouw van onze hoofdzetel en onze Brusselse filialen, alsook hun ligging inrichting, een weerspiegeling zijn van onze waarden en bedrijfscultuur. Het wordt een grote, extra stap naar de vermindering van onze CO2-uitstoot, de optimalisatie van onze synergiën en de verbetering van het welzijn van onze medewerkers.’

Cafetariaplan en aandelen voor werknemers

Zeggen dat technische beroepen knelpuntberoepen zijn, is een open deur intrappen. Bedrijven die moeten instaan voor een eigen talentenpool staan voor een extra uitdaging, want deze pool dreigt zonder bouwvakkers en gespecialiseerde technische profielen te vallen. En dan hebben we het nog niet over het verloop van medewerkers. Daarom besteedt Philippe Brulard evenveel aandacht aan het retentiebeleid als aan de aanwerving van mensen. ‘De markt kent op dat vlak geen uitzonderingen. Maar het ‘originele’ loonbeleid dat we voeren, maakt van ons een bijzonder aantrekkelijke werkgever. Onze medewerkers genieten van een cafetariaplan en de meeste van hen zijn aandeelhouders van de Eiffage Groep, via het principe van werknemersaandeelhouderschap. Het is een efficiënte manier om een extra boost te geven aan de loyauteitvan de medewerkers en de groei van het bedrijf. Zo creëren we eensterke verbondenheid.’

Zin geven aan werk

Loonbeleid is één ding, maar een humanresourcesbeleid omvat uiteraard meer dan dat. Philippe Brulard hecht enorm veel belang aan de ontwikkeling en de opleiding van de medewerkers. Ook de interne mobiliteit binnen de groep (zowel nationaal als internationaal) maakt integraal deel uit van deze dynamiek. ‘Maar laten we duidelijk zijn, bedrijven doen er alles aan om talenten te verleiden. Je moet telkens weer goochelen met de verwachtingspatronen van de verschillende generaties. En we stellen vast dat onze job voortdurend verandert. Daarom ook vormt opleiding, dankzij een gevarieerd en kwalitatief aanbod en toegang tot de Eiffage-Universiteit, een hefboom voor motivatie en prestaties. Het is de bedoeling dat alle medewerkers hun carrière in eigen handen nemen en zin geven aan het werk.’

Continu innoveren voor meer veiligheid

Voor Eiffage Benelux is innovatie het resultaat van co-creatie van alle spelers op het terrein. ‘Elk jaar organiseren we een interne wedstrijd waarbij iedereen zijn eigen ideeën kan uiten rond de verbetering van de werkmethodes’, zegt de hr-directeur. ‘Daarbij ligt de focus vooral op veiligheid, een thema waarin onze groep zich onderscheidt. We voeren een nultolerantiebeleid qua veiligheid. Onze medewerkers betrekken bij de zoektocht naar innovatieve en originele oplossingen versterkt het collectief bewustzijn en onze prestaties op het vlak van preventie.’

Drie sleutelbegrippen voor een efficiënt HR-beleid

1.    Betrokkenheid
Eiffage werkt op diverse fronten aan de betrokkenheid van haar werknemers bij het bedrijf, en de sector waarin ze werken. Zo krijgt elke werknemer de kans om aandeelhouder te worden van het bedrijf. Dit werknemersaandeelhouderschap zit verankerd in het DNA van haar medewerkers en creëert een gevoel van verbondenheid.
Een sterkere band creëren met de samenleving, een betekenisvolle economische en sociale rol spelen, uit zich dan weer via diverse jaarlijkse initiatieven. Zo organiseert Eiffage Benelux bijvoorbeeld de Week van de Solidariteit, waarbij het zijn werknemers laat deelnemen aan projecten rond socio-professionele integratie, armoede, kinderen en jeugd, alsook natuur en milieu.
Daarnaast krijgt de bouwonderneming haar medewerkers ook letterlijk in beweging via de EBX Champions for Charity, een challenge waarbij de personeelsleden al sportend geld inzamelen voor een liefdadigheidsorganisatie.

2.    Loyauteit
Een van haar stokpaardjes is de jaarlijkse tevredenheidsenquête, waarmee het bedrijf de vinger aan de pols houdt bij haar 2.000 medewerkers. In 2020 liet Eiffage zo (net als in 2019) een algemene tevredenheidsgraad van 95% optekenen. De passie voor de job, een aangepaste werkomgeving, de constante focus op veiligheid en de bedrijfscultuur die onze waarden weerspiegelt scoren hoog in deze laatste enquête.
Via het cafetariaplan kunnen haar werknemers bovendien van een gepersonaliseerd loonpakket genieten. Extra vakantiedagen, een fiets leasen of voordelig pensioensparen behoren daarbij onder meer tot de mogelijkheden.

3. Ontplooiing
Daarnaast hecht de bouwgroep enorm veel belang aan een goed uitgedacht opleidingstraject op maat van elke functie en ontwikkelingsdoelen. Interne mobiliteit wordt hoog in het vaandel gedragen. Als internationale groep geeft Eiffage haar werknemers de kans om te groeien en te evolueren, zowel op nationaal als internationaal vlak.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.