Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘We investeren in eigen arbeiders omdat we geloven in de kracht van ons bedrijf’

Philippe Brulard, HR-Directeur van Eiffage Benelux ©Marco Mertens

In een sector waarin veel activiteiten worden uitbesteed, werft de Eiffage-Groep volop arbeiders, voornamelijk jongeren, aan. ‘Het is een bewuste strategie om te investeren in het opleiden van talent en het creëren van een aangename en veilige werkomgeving voor onze mensen’, vertelt HR-directeur Philippe Brulard.

‘We stimuleren al onze dochterondernemingen om te investeren in eigen personeel, zodat we de controle over ons vakmanschap behouden’, zegt Philippe Brulard, directeur human resources van Eiffage Benelux. ‘De expertise en ervaring van onze arbeiders zijn waardevolle troeven. We proberen nieuw talent aan te trekken en te behouden door hen een stevige basis te bieden en het vooruitzicht om te kunnen doorgroeien in hun job.’

Eiffage Benelux telt 1.200 arbeiders op een totaal van 2.000 werknemers. ‘Als antwoord op de vele stielmannen die op pensioen gaan, nemen we voortdurend nieuwe mensen aan, vooral jongeren.’

Uiteraard besteedt de Groep ook activiteiten uit, maar een pak minder dan veel concurrenten. ‘We werken niet alleen om financiële redenen met onderaannemers; voor specifieke werkzaamheden vinden we gewoon geen gekwalificeerd personeel in België’, verduidelijkt Brulard.

Arbeidskrachten vinden: een grote uitdaging

‘Rekruteren in onze sector is een grote uitdaging’, gaat de HR-directeur verder. ‘Jongeren voelen zich steeds minder aangetrokken tot het beroep en de gekwalificeerde uitstroom op de scholen wordt kleiner. Dit noodzaakt ons om het volledige leertraject te begeleiden van mensen met weinig of geen vakkennis en ervaring. We leiden hen op tot bijvoorbeeld bouwvakkers, bekisters of metselaars.’

Onlangs richtte de VBA, de vereniging die grote Belgische bouwbedrijven vertegenwoordigt, ConstruLab op, een opleidingscentrum voor de basisprincipes van bouwberoepen. Na een traject van 20 dagen zijn de leerlingen zeker van een contract van onbepaalde duur. ‘Een stap vooruit, maar we hebben nog meer arbeidskrachten nodig’, benadrukt Brulard. ‘Bovendien is het een basisopleiding die verder aangevuld en verdiept moet worden. In feite nemen wij steeds meer de rol over van de onderwijsinstellingen.’

De expertise en ervaring van onze arbeiders zijn waardevolle troeven. We proberen nieuw talent aan te trekken en te behouden door hen een stevige basis te bieden en het vooruitzicht om te kunnen doorgroeien in hun job.

Philippe Brulard
HR-Directeur van Eiffage Benelux

De HR-directeur pleit er dan ook voor dat bedrijven die proactief investeren in het aanwerven en opleiden van arbeiders beloond worden, zoals met een verlaging van de belastingen of sociale lasten. ‘De beleidsmakers moeten verschillende mogelijkheden onderzoeken, want ze kunnen de hele sector ten goede komen.’

Brulard blijft optimistisch: ‘We hebben concrete doelstellingen op het vlak van werkgelegenheidspercentage en de gemiddelde leeftijd van onze arbeiders, en we boeken vooruitgang. Onze bedrijven krijgen positieve mond-aan-mondreclame, we zijn aanwezig op jobbeurzen en in scholen, en we vertrouwen op onze medewerkers om kandidaten te werven via een systeem van premies.’

Menselijke en maatschappelijke dimensies

Bij zijn kernactiviteiten verliest Eiffage nooit de menselijke en maatschappelijke dimensies uit het oog, benadrukt Brulard. ‘We investeren bewust in eigen arbeiders omdat we geloven in de kracht van ons bedrijf. We willen een duurzame band opbouwen met elke collega. Dit doen we onder andere door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, met focus op het welzijn en de levenskwaliteit van werknemers. Op het vlak van veiligheid investeren we in hoogwaardige toestellen en materialen, en voorzien we intensieve training inzake preventie. Op die manier willen we het aantal arbeidsongevallen zo laag mogelijk houden.’

Elk jaar peilt Eiffage naar de tevredenheid van zijn medewerkers. ‘Hun feedback gebruiken we om voortdurend te blijven verbeteren’, benadrukt Brulard. Hij besluit met een wens voor de toekomst: ‘De bouwsector verdient meer waardering. Het negatieve imago dat we soms ten onrechte hebben, moeten we verbeteren. Het is cruciaal om onze sector te ondersteunen en zo de instroom te vergroten, want we zijn een belangrijke groeimotor. Wij staan klaar om mee te bouwen aan oplossingen voor de technologische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken van vandaag en morgen.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.