Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Alleen door de markt op de voet te volgen, krijg je de beste energieprijzen'

Stéphane Pirotte analyseert de markten voor ENGIE. ©Studio Dann

De energiemarkt en -prijzen zijn het resultaat van een complex samenspel van vraag en aanbod. Een beetje vergelijkbaar met de koersen van aandelen en obligaties op de beurs. ‘De Belgische energieprijzen hangen af van zowel nationale als internationale factoren.’

Als marktexpert bij ENGIE helpt salestrader Stéphane Pirotte bedrijven om de beste energieprijzen op de internationale markt te krijgen. 'Ik hang dagelijks aan de lijn met klanten en andere Europese ENGIE-vestigingen', zegt Stéphane Pirotte. ‘Alleen door de energiemarkten op de voet te volgen, kunnen we de beste energieprijzen krijgen.’

Anders dan bij particulieren kennen ondernemingen hun energieprijzen nog niet op het moment dat ze hun contract ondertekenen. Die worden nadien gefixeerd voor één of twee jaar, op een moment dat de energieprijzen het gunstigst zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de energiebehoefte van de klant, het aankoopvolume, de dekkingsgraad en ook het risicoprofiel en de doelstellingen van de onderneming. Dit systeem van prijsfixatie garandeert dat ondernemingen de meest optimale prijsformule per megawattuur krijgen.

Advertentie

Fixatie en elektriciteitsprijzen

De elektriciteitsprijs ontstaat via verschillende handelsparameters, verduidelijkt Stéphane Pirotte. ‘Alles begint bij de producenten. Zij injecteren via kerncentrales, gasinstallaties en windmolens de stroom in de hoog- en laagspanningsnetten. Op de internationale energiebeurzen verkopen de producenten hun energie, om de concurrentie aan te wakkeren.’

‘Transmissienet- en distributiebeheerders brengen de elektriciteit vervolgens tot bij de klant, en rekenen daar een kostprijs voor aan. De energiemarkt wordt ten slotte bewaakt door de regulatoren. Naast drie gewestelijke regulatoren is er een federale regulator: de CREG. Zij verdedigen de belangen van de verbruikers, en zien toe op de markttransparantie.

‘Andere aanbieders ontwikkelen een energieaanbod naar verschillende segmenten, van de residentiële sector tot de energie-intensieve multinationals’.

Invloed economie op de prijs

'Een sterke euro betekent een grotere koopkracht van de Europese industrie op de energiemarkt.’

Stéphane Pirotte
Trader en marktexpert bij ENGIE

De energiemarkten volgen ook de economische conjunctuur. Voor elk procentpunt dat de economie groeit, neemt de wereldwijde vraag naar energie toe met ongeveer 0,6 procent. Ook de wisselkoers beïnvloedt de energieprijzen, zegt Stéphane Pirotte. ‘Olie en steenkool noteren bijvoorbeeld in Amerikaanse dollar. Een sterke euro betekent een grotere koopkracht van de Europese industrie op de energiemarkt.’

Nog andere trends die een impact hebben op de energiemarkt? Emissierechten, de olieprijs, steenkoolprijzen en de prijs van aardgas zijn cruciaal voor de elektriciteitsprijs, weet Stéphane Pirotte. ‘Nu Duitsland zijn kerncentrales sluit en die vervangt door windmolens, stijgt wellicht de prijs van steenkool. Want bij te weinig wind en slechte weersvoorspellingen, zal Duitsland de stroomproductie verzekeren via bruinkoolcentrales.’

Belangrijke trends

In ons land zullen we de afbouw van kernenergie niet alleen opvangen via gascentrales, maar ook door samenwerkingen met onze buurlanden: Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Advertentie

En zo zijn er nog tal van evoluties die de marktprijzen beïnvloeden. ‘Op middellange termijn zullen de stroomprijzen sowieso stijgen’, voorspelt Pirotte. ‘De bodemprijzen uit 2016 zullen we niet snel terugzien. Als leidraad in dit complexe landschap, bezorgen we iedereen die inschrijft maandelijks een gedetailleerd overzicht met de koersbewegingen van de energieprijzen, onze voorspellingen, visie en aankooptips.’

 

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.