Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Ook CO₂-uitstoot beïnvloedt uw elektriciteitsprijs

Sales Trader bij ENGIE Global Markets ©Studio Dann

De strengere regelgeving en de explosief stijgende prijzen van CO₂-uitstootcertificaten hebben een belangrijke impact op energieproducenten en -distributeurs. ‘De stroomprijs gaat de hoogte in.’

‘De schaarser en duurder wordende CO₂-uitstootcertificaten beïnvloeden onze energieproductie.’

Jürgen Sanders
Sales Trader bij ENGIE Global Market

Door het Kyotoprotocol besliste Europa dat ondernemingen per ton CO₂ die ze jaarlijks uitstoten een certificaat moeten voorleggen. Wie meer uitstoot dan toegelaten, kan extra emissierechten kopen van bedrijven die een uitstootoverschot hebben. Maar het toegelaten totale Europese CO₂-uitstootvolume én het aantal verkrijgbare certificaten verkleinen elk jaar. Zo dwingt de overheid ondernemingen om hun CO₂-uitstoot af te bouwen, om de klimaatdoelstellingen te halen.

Schaarser en duurder

‘De schaarser en duurder wordende CO₂-uitstootcertificaten beïnvloeden ook onze energieproductie’, zegt Jürgen Sanders, emissiespecialist en salestrader bij ENGIE. ‘In ons land is dat voornamelijk een uitdaging voor de gascentrales, die een belangrijke aanvulling vormen op onze kern-, wind- en waterkrachtenergie. Want zij moeten boven op hun inkoopprijs van het gas dat ze verbranden ook die stijgende CO₂-prijs in rekening brengen.’

De prijs van CO₂-uitstootcertificaten is in nauwelijks een jaar tijd verviervoudigd. Bedroeg die prijs vorig jaar nog ongeveer 5 euro per ton CO₂, dan is die vandaag gestegen naar 20 euro. Gascentrales hebben daardoor plots extra kosten, zegt Jürgen Sanders. ‘Die kosten hebben een rechtstreekse impact op de elektriciteitsprijs. In België komt een kostenstijging van 1 euro op de uitstoot van 1 ton CO₂ overeen met een directe stroomprijsstijging van 0.40 tot 0.50 euro per megawattuur (MWh). Buurlanden die ook CO₂-intensievere steenkoolcentrales gebruiken, zoals Duitsland bijvoorbeeld, zullen die prijsstijgingen nog veel forser voelen.’

Hervorming Europese emissiehandel

En het einde lijkt nog niet in zicht. In maart keurde Europa een nieuwe hervorming goed rond de Europese emissiehandel (EU ETS). De prijs voor de uitstoot van 1 ton CO₂ zal nog stijgen, vanwege een nog kleiner aantal beschikbare certificaten. Deze belastingvorm heeft invloed op onze industrie en economie, stelt Jürgen Sanders. ‘Sommige energie-intensieve bedrijven – denk aan de petrochemie of plasticproducenten – zijn niet in staat om hun energievraag en CO₂-uitstoot drastisch te verminderen, zonder hun productie in gevaar te brengen. Die bedrijven worden ook minder competitief tegenover ondernemingen uit landen buiten de EU, die niet met CO₂-certificaten werken.’

Reacties en oplossingen

Door de hogere prijzen voor de uitstoot van CO₂doen ondernemingen er alles aan om de kostenimpact zo klein mogelijk te houden. En dus zoeken ze manieren om minder CO₂ uit te stoten. Jürgen Sanders: ‘Uiteraard zijn er regels nodig om het milieu voor iedereen zo schoon mogelijk te houden. Maar daarbij moet je ook over een zeker economisch evenwicht waken om te vermijdendat bedrijven hun productie buiten de EU verplaatsen.’

De elektriciteitsprijs beweegt nog altijd mee op de markt van vraag en aanbod. De prijsstijging vanwege de duurdere CO₂-uitstootcertificaten is absoluut niet definitief, besluit Jürgen Sanders. ‘De handel in emissierechten kent een dagprijs. Het is moeilijk te zeggen hoe lang deze stijgende trend zich zal voorzetten. Bovendien zijn elektriciteitsproducenten ook op zoek naar nieuwe CO₂-arme manieren om energie te produceren.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.