Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Een duurzaamheidsrapport met een mooie score

Een blik op het nieuwste duurzaamheidsrapport van de Belgische chemie en life sciences toont een verdere vooruitgang op vrijwel alle indicatoren, en dat op basis van officiële data. Er is een duidelijke ontkoppeling gerealiseerd: economische groei en jobcreatie gaan al jaren hand in hand met verbeteringen op het vlak van milieu en klimaat. Maar de uitdagingen zijn bijzonder groot en de sector zal moeten blijven innoveren en investeren om nog beter te doen en de doelstellingen te helpen realiseren.

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Aantal jobs stijgt al 7 jaar op rij 
In de chemie en life sciences werken 95.500 mensen. Qua indirecte jobs is de sector goed voor 220.000 arbeidsplaatsen. 

28,7% Vrouwen
De sector vervrouwelijkt. Er werken vandaag 26.745 vrouwen in de chemie en farma, of 28,7% van de tewerkstelling. Dat is 5 procentpunt boven het gemiddelde van de industrie. In 2000 lag het aandeel vrouwen in de sector met 23% nog een stuk lager.  

2 op de 3 volgt opleiding 
Jaarlijks volgen gemiddeld 2 op de 3 werknemers in de sector een opleiding. Bedrijven investeren 2,4% van de loonkosten in levenslang leren. Met het sectorale vormingsfonds Co-valent streven de chemie en life sciences, samen met de sociale partners, naar meer opleiding, meer diversiteit en werkbaar werk.  

+ 6.500 nieuwe jobs 
De voorbije 5 jaar kwamen er meer dan 6.500 banen bij. Daarmee is de sector goed voor 1 industriejob op de 5. De afgelopen 10 jaar nam de industriële tewerkstelling in België met 7% af, terwijl het aantal jobs in de chemie en life sciences met 7% steeg.  

Stijgende nood aan jong toptalent 
De sector ontsnapt niet aan de vergrijzing. 1 op de 3 werknemers is ouder dan 50. Met een structurele aanwervingsbehoefte van enkele duizenden medewerkers per jaar is de vraag naar technisch en wetenschappelijk talent groot. 

Gezondheid & veiligheid zijn topprioriteit 
De frequentiegraad van arbeidsongevallen ligt bijna de helft lager dan het industrieel gemiddelde en de sector van de chemie en life sciences telt slechts 2% van het totaal aantal beroepsziekten in België. 

Meer onderzoekers voor topinnovaties 
In de sector zijn zowat 11.000 mensen, of ongeveer 1 werknemer op de 9, actief in onderzoek en ontwikkeling. 40% van de onderzoekers zijn vrouwen, wat merkelijk hoger is dan het industrieel gemiddelde van 25%.   

BINNEN DE GRENZEN VAN ONZE PLANEET

Koploper in energie-efficiëntie en klimaatoplossingen 

CO2-UITSTOOT -50% 
De sector halveerde de uitstoot van broeikasgassen sinds 1995. De voorbije 10 jaar daalde de uitstoot met 13,5%, terwijl de productie in diezelfde periode met 65% is gestegen. 

ENERGIE-EFFICIËNTIE +62% 
In vergelijking met 1995 springt de sector veel slimmer en efficiënter om met energie en grondstoffen.  

De sector van de chemie en kunststoffen levert de essentiële producten – zoals isolatie, batterijcomponenten en lichtgewichtmaterialen – om de uitstoot van onze woningen, mobiliteit en energievoorziening te verminderen. 

Meer doen met minder 

MINDER WATER -25% 
Het verbruik van drinkwater is sinds 2011 met een kwart gedaald. Slechts 6% van het totale waterverbruik in de sector is drinkwater.  

MINDER UITSTOOT -59%
De uitstoot van verzurende emissies zoals stikstof of ammoniak is in de sector de voorbije 20 jaar met 59% verminderd, tot slechts 3% van het Belgische totaal. 

MINDER AFVAL -54% 
De sector werkt circulair. Het industrieel afval is sinds 2001 met 54% teruggedrongen tot amper 4% van het Belgische totaal. Meer dan de helft van de industriële verpakkingen is herbruikbaar. 

Motor van welvaart

Nummer 1 van Belgische export 
In 2020 exporteerde de sector voor een bedrag van 131 miljard euro, goed voor 36% van de totale Belgische export. Daarmee is ons land nummer drie in Europa voor de export van chemie en farma. 

Belgisch en Europees innovatiekampioen 
De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences gaf vorig jaar 5,6 miljard euro uit aan onderzoek en ontwikkeling, een verdubbeling in tien jaar tijd. Daarmee is de sector de meest R&D-intensieve van Europa.  

Met 946 patentaanvragen in 2020 – dat zijn 18 innovaties per week – is de sector goed voor 40% van het Belgische totaal. Het aandeel van chemie en life sciences in het aantal patentaanvragen ligt nergens ter wereld zo hoog. Met 946 patentaanvragen in 2020 – dat zijn 18 innovaties per week – is de sector goed voor 40% van het Belgische totaal. Het aandeel van chemie en life sciences in het aantal patentaanvragen ligt nergens ter wereld zo hoog. 

Stabiele bijdrager aan de begroting 
De chemie en life sciences dragen per werknemer gemiddeld 56.000 euro bij aan het staatsbudget, wat heel wat meer is dan het industrieel gemiddelde van 35.000 euro. In totaal betaalt de sector jaarlijks ruim 5 miljard euro aan RSZ en belastingen.  

Sterkhouder van de Belgische economie 
België is nummer 1 in de wereld voor chemie naar omzet per inwoner. Voor farma en kunststoffen staat ons land op de 4de en 7de plaats op de wereldranglijst. Met 20,8 miljard euro ligt de toevoegde waarde van de sector in België naar verhouding dubbel zo hoog dan het Europees gemiddelde. 

Benieuwd naar meer cijfers en grafieken? Ontdek het integrale duurzaamheidsrapport op www.essensciaforsustainability.be

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.