Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Industrie in transitie

‘Het is een duidelijke ambitie, tegen 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn. De sector van de chemie en life sciences gaat die uitdaging aan.’

Omdat we ervan overtuigd zijn dat we de industrie bij uitstek zijn om de technologie, innovatie en materialen te leveren om die radicale ommekeer waar te maken. 

De uitdagingen in de Europese Green Deal zijn groot, de maatschappelijke verwachtingen liggen hoog. Netto nul procent CO2-uitstoot, maximaal hergebruik van grondstoffen, minimale milieu-impact. En tegelijk veilige en efficiënte chemieproducten en geneesmiddelen blijven maken, afgestemd op wat de samenleving nodig heeft. 

Er is opnieuw veel aandacht voor de veiligheid van chemische stoffen. Het principe is helder: bedrijven dienen regels te volgen en normen te respecteren. Ze hebben daarin een maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Zelfs al gaat het om zaken uit het verleden, waar we door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht vandaag met een heel andere bril naar kijken.
 
 
Laten we  de blik ook naar de toekomst richten. Europa heeft de strengste chemiewetgeving ter wereld. Als er binnen dat strakke regelgevend kader wetenschappelijke consensus is dat bepaalde stoffen mogelijk onveilig zijn in gebruik, dan worden ze uitgefaseerd. Dat is een risicogebaseerde aanpak waar de sector achter staat.  

Industrie in dialoog

Het mag duidelijk zijn dat duurzaamheid veel meer is dan klimaat, het is een en-enverhaal. Wie meer duurzaamheid verlangt, heeft een toekomstgerichte industrie nodig die investeert in onderzoek en ontwikkeling en in mensen die innovaties bedenken, uittesten en toepassen. Met een doelgerichte focus op een betere levenskwaliteit in een schoner leefmilieu.  

De bereidheid is er, de resultaten zijn er. De chemie en life sciences hebben al een lange weg afgelegd. We doen meer met minder energie, minder uitstoot, minder grondstoffen. Maar de uitdaging waar we nu voor staan is ongezien. We zijn een industrie in transitie. Bedrijven innoveren en investeren volop, maar dat gebeurt met vallen en opstaan. Het einddoel is duidelijk, de wegen ernaartoe bochtig en hobbelig.
 
We moeten ook nog meer een industrie in dialoog zijn. Transparant en verbindend. Met een inspirerend en hoopvol verhaal. Welvaartscreatie kan hand in hand gaan met ecologische doelstellingen. Als chemie- en farmabedrijven de kans krijgen om zich te transformeren en hier bij ons doorbraaktechnologieën te ontwikkelen en duurzame innovaties te produceren. Want duurzaamheid, dat zullen we toch samen moeten doen. 

Yves Verschueren, 
gedelegeerd bestuurder essenscia 

Ontdek het integrale duurzaamheidsrapport op www.essensciaforsustainability.be


Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.