Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Chemie is niet het probleem, maar de oplossing'

Francois Cornelis ©Studio Dann

Met een derde van de Belgische export en bijna twee derde van alle private investeringen in onderzoek en ontwikkeling, vormen chemie en farma de industriële steunpilaar van onze economie en welvaart. Voor François Cornelis, juryvoorzitter van de essenscia Innovation Award, is het duidelijk: ‘Chemie en life sciences werken aan oplossingen voor klimaat en circulaire economie.’

De chemie- en farmasector is heel belangrijk voor de Belgische economie. Ziet u dat belang nog toenemen?

Het relatieve aandeel van de chemie en life sciences in de Belgische welvaartscreatie stijgt jaar na jaar. En dat blijft zo. Simpelweg omdat de antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken in belangrijke mate uit die sectoren moeten komen.

Waar blinken we in België in uit, waar ligt het meeste potentieel?

In de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie. De chemie-industrie zal de fundamentele doorbraken moeten aanreiken om efficiënter te produceren en te consumeren: nieuwe productieprocessen die zuinig omspringen met grondstoffen en energie, beter recycleerbare materialen en een ruimere toepassing van biotechnologie.
‘We hebben nood aan een industrieel beleid dat ecologie en economie verzoent.’
François Cornelis
juryvoorzitter essenscia innovation Award

Daarnaast zijn er volop innovaties om het broeikasgas CO2 om te zetten in een waardevolle grondstof, en rond de ontwikkeling van waterstof als groene energiedrager. Chemie zal opnieuw bewijzen dat ze niet het probleem, maar wel de oplossing is. En daarnaast blij­ven farma en biotech een sleutelrol spelen in kanker­onderzoek en een adequate gezondheidszorg voor een verouderende bevolking.

Hoe houden we die innovaties in België?

De voorbije jaren heeft ons land een aantrekkelijk fiscaal kader uitgewerkt om extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. Die maatregelen moeten we absoluut behouden en zo mogelijk uitbreiden. Daarnaast neemt de sector zelf zijn verantwoordelijkheid. Met de Octrooicel helpen we ondernemingen hun intellectuele eigendom te beschermen, met de Innovation Circle ondersteunen we belofte­volle start-ups. Met initiatieven als Catalisti, GreenWin en BioWin promoten we open innovatie door bruggen te bouwen tussen bedrijven en kennisinstellingen. 
Maar het belangrijkste is de beschikbaarheid van risicokapitaal. Zo kunnen innovaties doorgroeien van succesvol lab-experiment tot industriële productieschaal. 

Wat ziet u als de voornaamste bedreigingen en uitdagingen voor de sector? 

De voornaamste uitdaging, zowel in België als in Europa, is de politieke steun voor een ambitieus industrieel beleid dat ecologische doelstellingen verzoent met economische principes. De komende legislatuur wordt cruciaal. We moeten de industrie alle kansen geven om hier te blijven investeren, innoveren en jobs creëren. 
Wat meteen aansluit bij de tweede uitdaging: jong talent aantrekken. We moeten nog meer jongeren inspireren voor wetenschap en techniek. Want zij zijn de ingenieurs en uitvinders van morgen. De chemie en life sciences hebben hen nodig. 

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.