Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Schone methanol voor de chemiesector

Dirk Dupon: ‘We zijn erin geslaagd een innovatief idee te vertalen naar een operationele installatie die bijdraagt tot de energietransitie.’ (© Thomas De Boever)

Methanol is een multi-inzetbare basismolecule in de chemieketen. Deze vloeistof wordt voornamelijk gewonnen uit fossiele grondstoffen, zoals aardgas. Het consortium Power to Methanol werkt in de Antwerpse haven aan een duurzamer productieproces op basis van waterstof en opgevangen CO2.

De haven van Antwerpen huisvest de grootste chemiecluster van Europa. Methanol speelt daar een cruciale rol als brandstof voor de scheepvaart. Maar ook industriële bedrijven zijn grote afnemers van deze grondstof voor toepassingen in de bouw-, automobiel- en medische sector. Omdat het productieproces gebeurt op basis van fossiele grondstoffen ging het consortium Power to Methanol op zoek naar een innovatief en duurzamer alternatief.

Power to Methanol Antwerp is een samenwerking tussen zeven ondernemingen: Advario, ENGIE, Fluxys, Indaver, INOVYN, Port of Antwerp-Bruges en Participatie Maatschappij Vlaanderen. Samen bouwen ze een pilootinstallatie die gebaseerd is op het ‘carbon capture and utilizaton’-principe. Daarbij wordt CO2, die bijvoorbeeld vrijkomt bij industriële productieprocessen, opgevangen en hergebruikt als grondstof in combinatie met duurzaam aangemaakte waterstof.

‘Je kan deze pilootfabriek gerust als een eerste stap in de richting van een koolstofcirculaire industrie beschouwen’

Dirk Dupon
Senior Business Development Manager Waterstof bij INOVYN

‘De methanolproductie gebeurt op basis van CO2 en groene stroom’, zegt Dirk Dupon, Senior Business Development Manager Waterstof bij INOVYN. ‘Door middel van elektrolyse zetten we de groene stroom om in waterstof en zuurstof. Die waterstof wordt vervolgens in reactie gebracht met de opgevangen CO2, en zo wordt duurzame methanol gevormd. Je kan dit gerust als een eerste stap in de richting van een koolstofneutrale industrie beschouwen.’

INOVYN, een dochteronderneming van chemiebedrijf INEOS, stelt voor de bouw van de pilootfabriek een terrein ter beschikking in de haven van Antwerpen. Het bedrijf biedt ook expertise op het vlak van elektrolyse, de behandeling van waterstof en de exploitatie van chemische installaties. Sectorbedrijven Advario en Indaver reiken op hun beurt knowhow aan over de logistieke aspecten van methanolproductie en -opslag, alsook over de opvang van CO2. Participatie Maatschappij Vlaanderen steunt het project met één miljoen euro.

De bouw start volgend jaar en tegen eind 2024 moet de installatie operationeel zijn. Ze kan jaarlijks zo’n 8.000 ton duurzame methanol produceren, waarbij minstens evenveel ton CO2-uitstoot vermeden wordt. Daarmee kan de Power to Methanol fabriek een deel van de lokale vraag naar methanol als basismolecule voor de chemiesector invullen. Duurzame methanol kan ook gebruikt worden als schone brandstof voor bijvoorbeeld sleepboten of vrachtwagens. De demonstratiefabriek wordt ook de opstap naar verdere industriële opschaling.

Dirk Dupon: ‘We zijn erin geslaagd een innovatief idee te vertalen naar een operationele installatie die op semi-industriële schaal bijdraagt tot de energietransitie. Als thuishaven van een van de belangrijkste chemieclusters in de wereld zetten we de haven van Antwerpen zo op de kaart als ideale testlocatie voor klimaatinnovaties die de industrie verduurzamen en energie-onafhankelijker maken.’

1 TON DUURZAAM

geproduceerde methanol per uur

5 MEGAWATT

vereist vermogen per uur voor de waterelektrolyse

100 KILOGRAM

geproduceerde groene waterstof per uur

8.000 TON

vermeden CO2-uitstoot per jaar

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.