Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Europa helpt Belgïe barrières te slopen op weg naar meer elektrische wagens

©Shutterstock

Met haar herstelplan voor Europa zet de EU hard in op een meer duurzame mobiliteit. Elektrische wagens zijn daarvan een belangrijk onderdeel. De grootste uitdaging? Ook de laadinfrastructuur in hetzelfde tempo voorzien.

Het einde van de verbrandingsmotor nadert. Want vanaf 2035 geldt in Europa een verbod op de verkoop van nieuwe voertuigen met een verbrandingsmotor. Het is een van de vele maatregelen waarmee de Europese Commissie de uitstoot van schadelijke stoffen en daarmee ook de klimaatopwarming wil terugdringen. ‘Deze maatregel kan de automarkt de komende vijf jaar structureel veranderen. Een verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren – ook al is dat maar voor in 2035 – zal autoconstructeurs er vermoedelijk toe aanzetten om nog meer te focussen op elektrische wagens’, zegt VUB-professor Joeri Van Mierlo, die ook de leiding heeft over het Electromobility Research Centre (MOBI).

Advertentie

‘De Europese middelen kunnen een belangrijke katalysator zijn in de transitie naar een groene mobiliteit’

Joeri Van Mierlo
VUB-professor en hoofd van het Electromobility Research Centre (MOBI)

Eén voor één verdwijnen de barrières die consumenten er tot voor kort van weerhielden om een elektrische wagen aan te schaffen. Intussen is de actieradius voldoende groot en is het perfect mogelijk om er één te vinden die met een volle batterij 400 à 500 kilometer kan afleggen. Bovendien zijn elektrische wagens ook veel betaalbaarder geworden. Zo is de kostprijs van de batterijen – die de belangrijkste kostencomponent is – de voorbije tien jaar met een factor tien gedaald. ‘Er blijft slechts één barrière over die consumenten tegenhoudt om een elektrische wagen te kiezen: de beschikbaarheid van laadinfrastructuur’, stipt Joeri Van Mierlo aan.

Laadpalen

Ook in ons land zullen de komende jaren veel nieuwe laadpunten nodig zijn. In het Belgische plan voor herstel en veerkracht hebben de drie Belgische gewesten hervormingen en investeringen vooropgesteld om de nodige versnelling in de uitrol van infrastructuur mogelijk te maken. Zo heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een plan om tegen 2035 11.000 publiek toegankelijke oplaadpunten te voorzien. De Waalse regering werkt aan een uitgebreid regelgevend en ondersteunend kader om tegen 2025 6.000 openbaar toegankelijke oplaadpunten te kunnen installeren. Vlaanderen mikt op de uitrol van 30.000 bijkomende publieke oplaadpunten tegen 2025.  

Voor dit alles kan ons land rekenen op middelen uit de Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht, namelijk 4,5 miljard euro, waarvan tot 1,3 miljard euro is voorzien voor investeringen in een meer duurzame mobiliteit. ‘De Europese middelen zijn zeker nodig en kunnen ook een belangrijke katalysator zijn in de transitie naar een groene mobiliteit’, benadrukt Joeri Van Mierlo. Er gaat bijvoorbeeld ook 32 miljoen euro naar fiscale incentives voor de installatie van ten minste 51,000 elektrische laadpalen bij particulieren, bovenop de voornoemde publieke. Voor Vlaanderen voorziet het plan ruim 29 miljoen euro voor uiteenlopende maatregelen die de uitrol van laadpalen moeten versnellen. ‘Investeringen in laadinfrastructuur zijn zeker nodig’, voorspelt Joeri Van Mierlo. ‘Op dit moment kunnen we zeker nog niet spreken van een achterstand, maar naarmate de verkoop van elektrische wagens een vlucht neemt – wat we wel kunnen verwachten – lopen we het risico dat er onvoldoende laadpalen zijn. Zeker in stedelijke gebieden is dat een grote uitdaging. Zo heeft in Brussel slechts 11 procent van de gezinnen toegang tot een eigen parking, wat impliceert dat bijna 90 procent van de gezinnen aangewezen is op publieke laadinfrastructuur.’

‘Naarmate de verkoop van elektrische wagens een vlucht neemt, lopen we het risico dat er onvoldoende laadinfrastructuur is’

Joeri Van Mierlo
VUB-professor en hoofd van het Electromobility Research Centre (MOBI)

Groene mobiliteit

Een groene, duurzame mobiliteit omvat natuurlijk veel meer dan enkel de installatie van laadpalen en het ondersteunen van een elektrisch wagenpark. Binnen het Belgische herstelplan – dat mede gefinancierd wordt met Europese middelen – ligt de nadruk ook op alternatieve mobiliteitsmodi zoals het openbaar vervoer. Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van plan samen bijna 150 miljoen euro te investeren in elektrische en hybride bussen te vernieuwen en de uitrol van laadinfrastructuur op de stelplaatsen. En het Waalse gewest plant om 60 miljoen euro uit het herstelfonds te gebruiken voor de uitbreiding van het metronet in Charleroi, met acht nieuwe metrostations, en wil daarnaast ook 105 miljoen euro aanwenden om de Luikse tramlijnen met 5,8 km te verlengen tot aan Herstal en Seraing. ‘Een duurzame mobiliteit draait om meer dan enkel elektrische voertuigen’, besluit Joeri Van Mierlo.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.