Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Technologie is de grote winnaar van de lockdown

De gezondheidscrisis heeft alle economische sectoren zwaar getroffen. Toch komt één sector er duidelijk sterker uit: die van de nieuwe technologie. Entertainment, telecommunicatie,... digitalisering is de norm geworden tijdens de lockdown. En dat levert beleggingskansen op, menen Sumant Wahi en Jon Guinness van vermogensbeheerder Fidelity International.

Door de gezondheidscrisis en de lockdown heeft de hele wereld in recordtempo met digitale toepassingen leren werken. E-commerce, sociale media, onlineleerplatformen en online-entertainment zijn ontzettend sterk gegroeid. De belangrijkste beleggingskansen vinden we vandaag dan ook in sectoren die inzetten op nieuwe technologie, media en telecommunicatie (TMT). Dat zijn bedrijven die vooruitgang boekten tijdens de lockdown dankzij hun businessmodel.

En ze hebben nog mooie groeikansen. ‘Enkele oudere familieleden leerden tijdens de lockdown Netflix kennen. Ze hebben Zoom gebruikt om hun kleinkinderen te spreken, of Paypal om onlineaankopen te doen’, zegt Jon Guinness, co-beheerder van de strategie bij Fidelity International die inzet op wereldwijde connectiviteit. ‘Ze hadden die tools nooit eerder gebruikt, maar uiteraard blijven ze die gebruiken, ook al is de lockdown opgeheven.’

Advertentie

Enkele van deze trends stonden al voor de crisis in de startblokken en kregen door de lockdown een groeispurt. Zo hebben bepaalde bedrijven enorme marktaandelen veroverd. Andere bedrijven zitten dan weer in een ‘herstelfase’ na deze crisis. Denk aan bedrijven die actief zijn rond onlinesportweddenschappen of onlinereisbureaus, die zwaar hebben geleden onder de lockdown. Sommige bedrijven zagen hun omzet met 90 procent terugvallen in amper twee maanden tijd. Maar zij moeten nu opnieuw recht krabbelen en dan kan hun omzet volgend jaar weer stijgen.

De functie en waarde van technologie

Portefeuillebeheerders zoals Jon Guinness en Sumant Wahi gaan op zoek naar megatrends en bepalen welke rol technologie hierin speelt. Hun doel? Inspelen op de beleggingskansen die daar op korte en lange termijn uit voortvloeien. ‘Neem het voorbeeld van videogames. Door de lockdown zijn mensen massaal gaan gamen. Daarom richten wij onze aandacht op bedrijven die zulke games ontwikkelen. Dat blijven aantrekkelijke beleggingskansen’, legt Sumant Wahi uit, co-beheerder van de strategie die investeert in wereldwijde connectiviteit. ‘Hetzelfde geldt voor muziekstreamingdiensten zoals Spotify.’

‘We hebben het niet alleen over technologie, het gaat altijd over menselijke interacties’'

Sumant Wahi, Fidelity International

‘We hebben het niet alleen over technologie, het gaat altijd over menselijke interacties’, benadrukt Sumant Wahi. ‘We moeten ervoor zorgen dat deze technologie niet wordt gebruikt voor de verkeerde doeleinden.’ Innovatie botst altijd op ethische vraagstukken. De regels liggen niet van in het begin vast en moeten voortdurend worden aangepast. Dat is de taak van de toezichthouder, maar ook analisten moeten daar aandacht aan schenken. Hun klanten worden zich steeds bewuster van ecologische, maatschappelijke en governance- (ESG) aspecten. De waardering van een bedrijf, maar ook het risico dat ermee samenhangt, is afhankelijk van deze criteria.

Een nieuwe manier van leven en werken

De nieuwe technologie geeft een vrij goed beeld van ons leven in de toekomst. Innovaties zoals artificiële intelligentie of 5G zullen de manier waarop we leven, consumeren, communiceren, ontspannen en werken ingrijpend veranderen. Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben meer dan 1 miljard mensen toegang tot de cloud, bezitten ze een smartphone en zitten ze op sociale media. Dat zal de waardering van bedrijven zoals Amazon, Netflix en Uber een boost geven. ‘Deze trend zal in alle sectoren nog versnellen’, besluit Sumant Wahi.

 

Risico-informatie

Advertentie
  • Dit document is uitsluitend bedoeld voor beleggingsprofessionals; particuliere beleggers mogen zich er niet op te baseren.
  • Beleggers dienen er nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat er mogelijk reeds naar gehandeld is.
  • Verwijzingen naar specifieke effecten mogen niet worden opgevat als advies om deze effecten te kopen of te verkopen, zij zijn louter opgenomen bij wijze van illustratie.

Belangrijke informatie

Deze informatie mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over zijn eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld door een naar behoren gereglementeerde firma in formele communicatie met de klant.

Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

Tenzij anders aangegeven, worden alle producten aangeboden door Fidelity International en zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International logo en het F-symbol zijn geregistreerde handelsmerken van FIL Limited. Vermogen en middelen van FIL Limited per 06/08/2020. De gegevens zijn niet gecontroleerd. Onderzoekdeskundigen omvatten analisten en partners. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Wij raden u aan uitgebreide informatie aan te vragen voor u een beleggingsbeslissing neemt. Elke belegging moet gebeuren op basis van de prospectus/EBI (Essentiële Beleggersinformatie) en de op dit moment van kracht zijnde jaar- en halfjaarrapporten, die op eenvoudig verzoek gratis in het Frans en het Nederlands beschikbaar zijn bij ons Europese Service Centre in Luxemburg, bij onze verdelers van wie u de gegevens terugvindt op onze website https://www.fidelity.be, alsook bij onze agent die verantwoordelijk is voor de financiële dienstverlening in België met maatschappelijke zetel op Havenlaan 86C, b320, 1000 - Brussel. 20BE0703

 

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.