Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Water- en afvalbeheer: grote uitdagingen creëren grote kansen

In welke economische cyclus we ons ook bevinden, drinkwatervoorziening, waterzuivering en afvalverwerking blijven onmisbaar om onze maatschappij vlot te laten draaien. En dus bieden die thema's kansen voor beleggers. ‘Ze spelen in op structurele groeidynamieken die niet meteen zullen verdwijnen’, weet Bertrand Lecourt, beheerder bij Fidelity International.

‘Zonder water is er geen economie, en zonder afvalbeheer is er geen duurzame economie’, zegt Bertrand Lecourt, beheerder van de water- en afvalstrategie van Fidelity International. ‘Slechts 1 procent van het water op aarde is geschikt voor menselijke consumptie. Maar ondertussen blijft de vraag wel toenemen, en zorgt ons consumptiegedrag voor steeds meer afval.’

Ook enkele megatrends zetten druk op de capaciteit om afval te verwerken. Denk aan de demografische groei en de snelle verstedelijking, in combinatie met de opkomst van de middenklassen in de groeilanden. ‘En dus moeten er heel wat infrastructuurwerken of oplossingen komen voor afvalbeheer’, voorspelt Bertrand Lecourt. ‘Ontwikkelde landen hebben een snel verouderende infrastructuur, en moeten aan steeds strengere ecologische en gezondheidseisen voldoen.’

Advertentie

Groeiend universum

Sinds 1990 zit het beleggingsuniversum voor water en afval dan ook sterk in de lift. ‘Het is vertienvoudigd,’ weet Lecourt, ‘dus gemiddeld komen er tien nieuwe aandelen per jaar bij, goed voor een gemiddelde beurskapitalisatie van 3,5 miljard dollar. Dat een vervijfvoudiging sinds 1990. Bovendien is het vandaag ook veel gediversifieerder, zowel qua sectoren als qua landen, en meer liquide.’

Zonder water is er geen economie, en zonder afvalbeheer is er geen duurzame economie.

Bertrand Lecourt
Fidelity International

Door de coronacrisis zullen deze structurele trends niet verzwakken. ‘Integendeel’, weet Bertrand Lecourt.  ‘Bedrijven die gespecialiseerd zijn in water hebben bewezen dat ze defensieve kenmerken hebben in turbulente markten. Afvalbedrijven blijven dan weer interessant omdat weinig beleggers ernaar kijken. Het gaat niet alleen over afval ophalen of recycleren. Je vindt er ook veel nieuwe segmenten met een hoge toegevoegde waarde, die in het teken staan van innovatie.’

Combineer in een beleggingsstrategie het waterthema met het afvalthema, raadt Lecourt aan. ‘Dan krijg je een defensief groeiverhaal. Want de onderliggende activa zijn beter gediversifieerd en zijn onderling weinig gecorreleerd.’

Talrijke beleggingsmogelijkheden

Er ontstaat een nieuwe economische orde, waarin de begrotings- en fiscale stimulusmaatregelen van de overheden in het voordeel spelen van de water- en afvalindustrie. ‘Want de infrastructuur zal gemoderniseerd moeten worden. En dus winnen deze twee sectoren bij meer langetermijninvesteringen’, besluit Lecourt.

 

Risico-informatie

  • Dit document is uitsluitend bedoeld voor beleggingsprofessionals; particuliere beleggers mogen zich er niet op te baseren.
  • Beleggers dienen er nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat er mogelijk reeds naar gehandeld is.

Belangrijke informatie

Deze informatie mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over zijn eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld door een naar behoren gereglementeerde firma in formele communicatie met de klant.

Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

Tenzij anders aangegeven, worden alle producten aangeboden door Fidelity International en zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International logo en het F-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van FIL Limited.

Vermogen en middelen van FIL Limited per 06/08/2020. De gegevens zijn niet gecontroleerd. Onderzoeksdeskundigen omvatten analisten en partners. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Wij raden u aan uitgebreide informatie aan te vragen voor u een beleggingsbeslissing neemt. Elke belegging moet gebeuren op basis van de prospectus/EBI (Essentiële Beleggersinformatie) en de op dit moment van kracht zijnde jaar- en halfjaarrapporten, die op eenvoudig verzoek gratis in het Frans en het Nederlands beschikbaar zijn bij ons Europese Service Centre in Luxemburg, bij onze verdelers van wie u de gegevens terugvindt op onze website https://www.fidelity.be, alsook bij onze agent die verantwoordelijk is voor de financiële dienstverlening in België met maatschappelijke zetel op Havenlaan 86C, b320, 1000 - Brussel. 20BE0703

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.