Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De respondenten in kaart gebracht

©Marco Mertens

Strengere regelgeving en disruptie. Handelsoorlogen die een grote macro-economische impact kunnen hebben op de wereldecono¬mie. Britse gereguleerde entiteiten die hun ‘Europees paspoort’ dreigen te verliezen door de brexit. De Belgische fondsenmarkt legt haar bezorgdheden en opportuniteiten bloot in ons B2B-onderzoek. Hoe kijken fondsenexperts naar de toekomst? Enkele resultaten.

Het Belgische B2B-fondsenmarktonderzoek, dat opgesteld werd in samenwerking met EY en BEAMA, legde 100 kwalitatieve hoofd-vragen voor aan 113 professionals.  Wie nam er deel? De helft van de respondenten heeft zijn hoofdkantoor in België. 23,5 procent beschikt over een Belgisch filiaal. En 21,5 pro­cent heeft een Belgische dochtervennootschap. Dit maakt de enquête dus bijzonder representatief voor de Belgische B2B-fondsenmarkt.

Besluitvormers
Het hoogste aantal deelnemers, 56 procent, maakt deel uit van een geïntegreerde bank- en verzekeringsgroep. Van alle respondenten behoort 32 procent tot het hoger management van hun bedrijf. 16 procent zijn bestuursleden. En 27 procent maakt deel uit van het middenkader. Dat wil zeggen dat ook de ‘juiste’ mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek: de besluitvormers.

Advertentie

Coherente resultaten
24 procent van de deelnemers zijn werknemers. Een aantal van de vragen – bijvoorbeeld rond wetgeving en technologie – waren behoorlijk technisch en complex. Maar iedereen kreeg de kans om bij dergelijke vragen ook de mening van een gekwalificeerde collega in te roepen. Daardoor verliep de enquête uiteindelijk zeer coherent, en werden ontwrichtende tegenstrijdigheden voorkomen.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.