Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzaamheid als dienst

Pieter Furnée, DWS ©Marco Mertens

Duurzaamheid (ESG) is een belangrijke trend geworden aan zowel de vraag- als de aanbodzijde van de markt. Zo biedt 75% van de respondenten vandaag sustainable investing als een dienst aan. Dit groeitempo zal de komende jaren aanhouden, omdat duurzaam beleggen, volledig zal worden geïntegreerd in de asset- en fondsbeheersector, zegt Pieter Furnée, Global Head of Responsible Investing Coverage bij DWS. ‘Beleggers zullen hun beslissingen nemen op basis van risico, rendement, kosten én SRI/ESG-criteria.’

Langetermijnbeleggers
Een verklaring voor die groei? Alle beleggers, zowel particuliere als institutionele beleggers, zijn lange-termijnbeleggers. Maar over die lange termijn maken ze zich steeds meer zorgen. Pieter Furnée: ‘Duurzaamheid draait om een gezonde balans tussen kortetermijnwinst en het behoud van middelen op lange termijn. We zien dat beleggers steeds meer willen overstappen van geen kwaad doen naar goed doen.’

Nieuwe regels
Daarnaast werkt de toezichthouder aan een EU-actie­plan voor duurzame financiering. Het doel? De kapi­taalstromen heroriënteren naar duurzame investerin­gen om duurzame en inclusieve groei te realiseren, zegt Pieter Furnée. ‘Het veranderende regelgevingsklimaat zal een sterke motor zijn voor de verdere ESG-groei.’

‘Het veranderende regelgevingsklimaat zal een sterke motor zijn voor verdere ESG-groei’

Pieter Furnée
DWS

Stewardship
Ook stewardship wordt steeds belangrijker. DWS streeft naar het aangaan, onderhouden en ontwikke­len van echte partnerschappen – niet alleen met zijn klanten, maar ook met de bredere gemeenschappen en samenlevingen waarin wij leven en werken, besluit Pieter Furnée. ‘Actief stewardship via een construc­tieve dialoog, de betrokkenheid met ondernemingen, en de juiste uitoefening van stemrechten spelen een belangrijke rol bij de vervulling van fiduciaire verant­woordelijkheden.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.