Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Fondsenexperts investeren in Data en Analytics

Mason Woodworth, BlackRock ©Marco Mertens

De Belgische fondsenmarkt legt haar bezorgdheden en opportuniteiten bloot in ons B2B-onderzoek. Hoe kijken fondsenexperts naar nieuwe technologieën? 70% van de respondenten plant de volgende twee jaar beleg¬gingen in nieuwe technologie. 83 procent van hen plant die rond Data en Analytics.

Veel vermogensbeheerders proberen de kracht van big data te benutten door gebruik te maken van analyse-technologie als natural language processing, image recognition en machine learning. Toch verloopt de in­tegratie daarvan langzamer dan in andere industrieën, weet Mason Woodworth, Managing Director van BlackRock. ‘In het Systematic Active Equity-team van BlackRock ge­bruiken we deze technologie al meer dan tien jaar, voor de analyse van traditionele en alternatieve datasets. De kosten hiervoor zijn zeker een belangrijke factor om rekening mee te houden. Ze kunnen de reden zijn waar­om de integratie in onze industrie trager verloopt.’

‘Hoewel het vermogen van machine-learning-algoritmes groter is dan het menselijk vermogen, hangt het succes nog altijd af van de verfijning door de mens’

Mason Woodworth
BlackRock
Advertentie

Menselijk aspect blijft cruciaal
Maar ook het grote volume, de andere structuur en het type gegevens dat gegenereerd wordt, kunnen een struikelblok vormen. Voor de analyse van alternative of big data zijn nieuwe hulpmiddelen nodig én een nieuw evenwicht tussen computers en menselijke interpreta­ties. Mason Woodworth: ‘Hoewel het reken- en aanpassings­vermogen van machine-learningalgoritmes groter is dan het menselijk vermogen, hangt het uiteindelijke succes ervan nog altijd af van de verfijning door de mens. Daarom is het – zoals bij elke technologie – be­langrijk om nieuwe inzichten, innovaties en oorsprong van gegevens te blijven zoeken en ontwikkelen.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.