Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Fondsenhoogmis bespreekt de nieuwste ontwikkelingen en trends

Meer dan 150 bezoekers maakten van het eerste FIF-event gebruik om te netwerken. ©Marco Mertens

Op 16 oktober verzamelde de professionele fondsenwereld op het Fund Insiders Forum (FIF) in Brussel. Fondsenexperts van AXA IM, BlackRock, DWS, Lyxor ETF en PIMCO bespraken er uitdagingen, productontwikkelingen en trends op de financiële markt. Door het grote succes staat de 2019-editie al in de steigers.

Met het Fund Insiders Forum wil Mediafin, de uitgever van De Tijd/ L’Echo extra visibiliteit creëren voor de financiële sector. Het geeft fondsenhuizen en institutionele beleggers een kans tot dialoog. Het evenement vormt de organische uitbreiding op de jaarlijkse Fund Awards, die de best presterende fondsen op de Belgische markt bekronen.

Exclusief voor de eerste editie van het evenement werden de Belgische B2C- en B2B-fondsenmarkten onderzocht. De B2C-studie zoomt in op de particuliere belegger onder leiding van UMons, de universiteit van Bergen. De verwachtingen en evoluties van de B2B-markt werden in kaart gebracht in samenwerking met EY en BEAMA.

Advertentie

Inspirerend debat
De meer dan 150 aanwezigen op het FIF-event bespraken onder leiding van specialisten vragen als: wat is de impact van nieuwe technologie op de markt? En hoe zit het met de brexit, disruptie, stewardship, robotadvies en andere hete hangijzers?  Tijdens een debat geleid door Serge Mampaey, journalist Financial Markets bij De Tijd, bespraken fondsenexperts de resultaten van het B2B-onderzoek, en deelden ze hun kijk op de huidige en toekomstige markt. Strengere regels, hogere kostenmodellen en winsten die onder druk staan: die hebben hun invloed op het investeringsklimaat.

‘Belgische investeerders informeren over hoe bij te dragen aan een duurzame economie, dat is onze taak’

Marnix Arickx
president BEAMA

Bedrijven als Google en Amazon vormen volgens de specialisten geen concurrentie. Die technologiebedrijven zullen eerder innovatieve investeringsmodellen bedenken, die de fondsenindustrie vervolgens als extra kanaal kan gebruiken.

6 x keynotes
Ook de keynotesprekers konden op veel bijval rekenen. AXA IM had het over onze veranderende wereld met de opmars van Azië, het belang van e-commerce en het economische potentieel van de ouder wordende bevolking. BlackRock besprak de nood aan nieuwe risicomanagementstrategieën in een investeringsomgeving waar return moeilijker te vinden is. DWS zoomde in op SRI/ESG dat mainstream wordt, en geen negatieve effecten heeft op de financiële prestaties. Lyxor ETF besprak de ideale portefeuillesamenstelling van actief versus passief beheer. PIMCO legde de klemtoon op fixed income en hoe de sector zich kan voorbereiden op een recessie.

Succesvolle eerste editie
De eerste FIF-editie was een groot succes. Tijdens de netwerklunch en drink bespraken fondsinsiders inzichten, en legden ze contacten die misschien tot nieuwe samenwerkingen leiden. De volgende editie van het Fund Insiders Forum staat gepland voor 15 oktober 2019.

Meer dan 150 bezoekers maakten van het eerste FIF-event gebruik om te netwerken. ©Marco Mertens
Tijdens het debat deelden experts hun kijk op de huidige en toekomstige fondsenmarkt. ©Marco Mertens
©Marco Mertens
©Marco Mertens
©Marco Mertens
©Marco Mertens
©Marco Mertens
©Marco Mertens
©Marco Mertens
©Marco Mertens
©Marco Mertens

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.