Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe kijken fondsenexperts naar nieuwe technologieën?

De fondsenindustrie wordt vandaag geconfronteerd met de snelle opkomst en groei van nieuwe technologie als RPA, AI, Blockchain, enzovoort. Uit het FIF-markt¬onderzoek blijkt dat die trend als een potentiële be¬dreiging herkend wordt. Voor de frontoffice zal digi¬talisering de verkoop- en distributiekanalen (digitale platforms, apps, ...) aanzienlijk veranderen. En ook voor de backoffice zal nieuwe technologie het bedrijfsmo¬del door elkaar schudden. Robo-adviseurs worden nu bijvoorbeeld al gebruikt als onderliggend instrument voor portefeuillebeheer.

Dreiging versus kans
Uit het onderzoek blijkt ook dat de voorbereidingen om die dreiging aan te pakken, in volle gang zijn. Gege­vensbeheer, digitalisering en nieuwe technologie zijn daarin zeer belangrijk. De volgende uitdaging is om ook daadwerkelijk een digitale leider te worden, en efficiënt nieuwe technologie in de organisatie te implemente­ren. De sector is zich dus bewust van de technologische dreiging, maar grijpt die ook aan als een kans. 70 pro­cent van de respondenten plant de komende twee jaar investeringen in nieuwe technologie of FinTech.

81,5% van alle respondenten heeft de voorbije twee jaar niet geïnvesteerd in blockchaintechnologie

Advertentie

Op weg naar een betere customerservice
Bovendien stellen we vast dat de assetmanagersector zijn digitale maturiteit als bescheiden/gemiddeld be­oordeelt. 59,3 procent is ermee bezig. 22,2 procent is gevorderd. Maar niemand noemt zichzelf een digitale leider. Want de weg naar een digitale volwassen or­ganisatie kan zeer hobbelig zijn: IT-legacy problemen, datakwaliteit, ... Op dit moment worstelt de volledige financiële sector hiermee. Zodra er in de fondsensector een digitale maturiteit ontstaat, zal er ook veel meer technologie opduiken die de dienstverlening voor klan­ten verbetert.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.