Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Nieuwe regelgeving: bedreiging of opportuniteit?

Marlène Hassine Konqui, Lyxor ETF ©Marco Mertens

De Belgische fondsenmarkt legt haar bezorgdheden en opportuniteiten bloot in ons B2B-onderzoek. Wat is de impact van regelgeving volgens fondsenexperts voor de fondsenmarkt? 63% van de deelnemers vreest dat de evolutie van regels en wetten de komende twee jaar een middelgrote tot sterke bedreiging vormt voor de assetmanagementsector.

‘De nieuwe regels zien wij vooral als een opportuniteit’, zegt Marlène Hassine Konqui, hoofd ETF Research bij Lyxor ETF. ‘Ze verhogen namelijk de nood aan transparantie. Dat kan volgens ons de aanzet vormen om het aandeel van passief beheerde fondsen in beleggingsportefeuil­les te verhogen. Want die beantwoorden juist aan de behoefte aan meer transparantie en lagere kosten.’

De Europese ETF-markt
In Europa vertegenwoordigen passief beheerde fond­sen of ETF’s vandaag 16 procent van de assetmanage­mentindustrie. Dat aandeel ziet Marlène Hassine Kon­qui verder toenemen. ‘Passief beheerde fondsen bieden zowel de beleggers als de fondsenindustrie een mooie kans om de totale werkingskosten van beleggingspor­tefeuilles te drukken. De concurrentiestrijd tussen actief en passief beheerde fondsen is positief voor de opbouw van een beleggingsportefeuille. Het zet actie­ve fondsbeheerders aan de focus echt op rendement te leggen en geeft tegelijk beleggers toegang tot ETF’s wanneer de prestaties van actief fondsbeheer het laten afweten.’

Advertentie

‘ETF’s vormen een interessant alternatief voor beleggers. Door hun voordelige kostenstructuur verlagen ze de beheerskosten van de portefeuille‘

Marlène Hassine Konqui
Lyxor ETF

Actief + Passief
Elk kwartaal publiceert Lyxor een studie over de pres­taties van meer dan 6.000 actieve fondsen die in Eu­ropa gedomicilieerd zijn. Bedoeling is om beleggers te helpen bij hun keuzes rond de opbouw van hun porte­feuille. Gemiddeld doet op jaarbasis 35 procent van de actieve assetmanagers het beter dan hun benchmark. Marlène Hassine Konqui legt uit: ‘Dat cijfer is ook een van de redenen waarom passief beheerde portefeuil­les zo populair zijn en waarom het succes ervan in de toekomst zal blijven toenemen. Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van zowel een actief als een passief portefeuillebeheer, boven op de toewijzing van de acti­va, een bepalende factor is voor het behalen van goede rendementen.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.