Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Nieuwe regels zijn goed nieuws voor de fondsensector'

Pascal Vanden Borre, Stibbe ©Marco Mertens

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) veroorzaakt een (r)evolutie in het Belgische rechtssysteem. De vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschapsrecht raakt ook fondsen die georganiseerd zijn in de vorm van een Belgische vennootschap.

Op 1 mei 2019 werd de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Sindsdien is het niet meer mogelijk om een Commanditaire Vennootschap op Aandelen (CommVA) op te richten. Maar veel openbare, institutionele én private beleggingsinstellingen gebruiken die vennootschapsvorm vandaag nog altijd. Vanaf 1 januari 2020 en uiterlijk op 31 december 2023 moeten ook zij kiezen voor een andere rechtsvorm, vertelt Pascal Vanden Borre, Corporate M&A partner bij Stibbe.

‘Doen ze dat niet, dan worden ze vanaf 1 januari 2024 van rechtswege omgevormd in een nv met één bestuurder.’ De enige overblijvende rechtsvorm voor fondsbeheerders wordt de nv.

‘Nochtans kunnen fondsen, volgens de huidige AIFM-wet, of de koepelregelgeving die van toepassing is op fondsen, nog altijd kiezen voor een nv of een CommVA. Maar de sector en de financiële toezichthouder FSMA overleggen hierover en ook deze regel zal de komende maanden wellicht aangepast worden.’

‘Dankzij het nieuwe WVV kunnen fondsen zich statutair organiseren zoals dat nu ook al in het buitenland gebeurt.’
Pascal Vanden Borre
Corporate M&A partner bij Stibbe

De meest logische optie voor een Comm.VA wordt de nv met één enkele bestuurder. Die lijkt qua structuur het meest op een CommVA, weet Annelies Van Hu_ el, associate bij Stibbe. ‘Daarbij moet je wel kijken hoe die enige bestuurder aangeduid wordt. Daar zijn maatoplossingen voor nodig.’

Hoe dan ook is het nieuwe vennootschapsrecht goed nieuws voor de fondsensector, besluit Pascal Vanden Borre. ‘Er is de beperking van bestuurdersaansprakelijkheid, je kunt meer passende governancestructuren opzetten én je kunt de inbreng, stem-, dividend-, en liquidatierechten verbonden aan aandelen vrij modelleren. Dankzij het nieuwe WVV kunnen fondsen zich statutair organiseren zoals dat nu ook al in het buitenland gebeurt.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.