Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Pensioenfinanciering kreunt onder de lage rente

©Jonas Lampens

Dat de lage rente tot een duurzame economische groei leidt, is uiteraard positief voor de pensioenfinanciering. Maar de lagere economische groeivooruitzichten verhinderen dat effect. ‘We naderen een alarmerende toestand’, waarschuwt Philip Neyt van PensioPlus.

‘Handelsoorlogen, de globalisering en andere arbeidsmarkttrends zetten onze pensioenfinanciering zwaar onder druk’, meent Philip Neyt, voorzitter van PensioPlus, de koepelvereniging van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) en de inrichters van een sectoraal pensioenplan. ‘Koppel dat aan de vergrijzingsgolf en er ontstaat een alarmerende toestand.’ Bovendien worden de pensioenfondsen geconfronteerd met een dubbele tegenslag: de lage rente zorgt voor hogere pensioenverplichtingen én investeringen in laagrentende activa zoals obligaties verlagen de rente nog meer. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, waarschuwt Philip Neyt.

De lage rente zorgt voor hogere pensioenverplichtingen én investeringen obligaties verlagen de rente nog
Philip Neyt
voorzitter van PensioPlus

‘Deze negatieve spiraal remt ook de investeringen in de reële economie, waardoor de economische groei vertraagt.’ Deze negatieve spiraal wordt in stand gehouden, of zelfs versterkt, door de zware buffereisen die institutionele beleggers moeten aanhouden. Philip Neyt: ‘Ik noem dat een verstard kortetermijnbeleid, dat haaks staat op een andere beleidstrend: het later opnemen van het pensioen door langere arbeidsloopbanen.’ Niet alleen de particuliere belegger pot vandaag te veel op zijn spaarrekeningen op, ook de institutionele belegger neigt naar deze strategie, mede onder druk van de regulering en het (Europees) beleid dat procyclisch werkt Het is meer dan tijd dat deze vicieuze cirkel doorbroken wordt, stelt Philip Neyt. ‘Dit leidt alleen maar tot de afbraak van onze fiduciaire plicht om een degelijk pensioen te garanderen.’ 

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.