Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Het gebrek aan visibiliteit is de grootste valkuil'

©Shutterstock

Voor veel Belgische bedrijven creëert de brexit geen opportuniteiten, maar vooral bijkomende kosten. Het totale kostenplaatje in kaart brengen is een must, maar dat ligt niet altijd voor de hand.

Het Verenigd Koninkrijk is de vierde handelspartner van België, na Duitsland, Frankrijk en Nederland. De brexit heeft dan ook grote gevolgen voor veel ondernemingen in ons land. Welke gevolgen dat precies worden, is afhankelijk van het uiteindelijke scenario. Uit een simulatie van de FOD Economie blijkt dat een harde brexit (waarbij de EU en het VK geen akkoord bereiken) Belgische en Britse bedrijven jaarlijks kan opzadelen met 2,2 miljard euro aan bijkomende kosten. Dat zou het gevolg zijn van de invoering van importrechten.

Flanders Investment & Trade adviseert ondernemers om, op basis van hun huidige transacties met het VK, de extra kosten al zo goed mogelijk in te schatten. De organisatie raadt aan om na te gaan hoeveel douane-uitklaringen kosten en wat de impact zal zijn van douane-inklaringen in het VK. Ook de kosten voor een nieuwe of aangepaste IT-infrastructuur, logistieke veranderingen, bufferstocks en opleidingen moeten gebudgetteerd worden. Dit moet helpen bij cashflowvoorspellingen en het verzamelen van de nodige financiële middelen.

Scenario nog niet duidelijk
‘Een lijst maken met de verschillende kostenposten is inderdaad een must’, bevestigt Jean-Marc Vandoorne. Hij is de CEO van Biobest, een internationale onderneming die actief is rond bestuiving en biologische gewasbescherming. ‘Maar vandaag is het nog niet duidelijk welk brexitscenario ons te wachten staat. Dat maakt het moeilijk om een accuraat totaalplaatje van alle kosten op te maken. Wel geeft deze denkoefening ons nu al een goed zicht op wat we nog allemaal in orde moeten brengen.’

‘Alle kosten in kaart brengen geeft een goed zicht op wat we nog allemaal in orde moeten brengen.’

Jean-Marc Vandoorne
CEO van Biobest

Biobest bestuift en beschermt al meer dan dertig jaar teelten op een biologische en duurzame manier. ‘We bewaken de kwaliteit op elk niveau: bij de productie, maar ook tijdens het transport’, legt Vandoorne uit. ‘We waren de eerste speler die hiervoor hommels inzette. Vandaag dragen we R&D nog altijd hoog in het vaandel.’ Het hoofdkantoor van Biobest bevindt zich in Westerlo, maar de groep telt 21 dochterondernemingen en meer dan 120 verdelers in bijna 70 landen. Wereldwijd stelt ze ruim 1.000 mensen tewerk.

Klein maar interessant
‘Het Verenigd Koninkrijk is voor ons een kleine, maar interessante afzetmarkt’, zegt Jean-Marc Vandoorne. ‘Toeleveringen aan onze Britse klanten blijven garanderen, dat wordt een grote uitdaging. We hebben in Ashford weliswaar een filiaal opgericht om de lokale telers van tomaten, aardbeien en medicinale cannabis beter te kunnen bedienen. Dat helpt ons om de brexit voor hen zo transparant mogelijk te maken. Want de grootste valkuil is: het gebrek aan visibiliteit voor de verschillende spelers.’ 

‘Dat wij levende organismen verkopen en transporteren, maakt alles nog gecompliceerder.’

Jean-Marc Vandoorne
CEO van Biobest

Volgens Vandoorne dreigt de Britse markt een overgereguleerde markt te worden, waar vooral de lokale consument het slachtoffer van wordt. ‘Voor een bedrijf als het onze creëert de brexit geen opportuniteiten, maar vooral extra administratie en dus kosten. Dat wij levende organismen verkopen en transporteren, maakt alles nog gecompliceerder. We proberen nu al zoveel mogelijk toelatingen te krijgen die we in de toekomst nodig zullen hebben. Maar helaas zijn die vaak nog niet beschikbaar.’

CTA: Meer info? Neem contact met FIT op voor gratis brexit-advies op maat.

Goed voorbereid op de brexit? De tips van Biobest

1. Breng alle extra kosten in kaart, waarbij u rekening houdt met de verschillende scenario’s.

2. Betrek hierbij alle medewerkers die in hun dagelijkse bezigheden geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van de brexit.

3. Voorzie kosten die gepaard zullen gaan met de bijkomende administratie en regelgeving.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.