Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

4 op de 10 Vlamingen denken niet te kunnen bijdragen aan energietransitie

Frank Vanbrabant, CEO Fluvius: ‘De digitale meter is een van de belangrijkste instrumenten voor elk gezin om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te maken.’

Ruim de helft van de Vlamingen kent het begrip ‘energietransitie’ niet en 40 procent denkt dat ze er persoonlijk niet aan kunnen bijdragen. Met de campagne ‘meemetdestroom.be’ willen Fluvius, Vlaams minister van Energie Zuhal Demir, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en tal van andere partners uitleggen wat de energietransitie is en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Willen we de klimaatuitdagingen ten gronde aanpakken, dan is de opdracht duidelijk: we moeten met z’n allen beter begrijpen wat de energietransitie is en welke stappen daarvoor nodig zijn. ‘De overheid heeft gefaald in haar kerntaak om mensen voldoende te informeren’, beseft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. ‘Want we willen wél allemaal meewerken aan een gezonder leefmilieu én onze energiefactuur betaalbaar houden. Maar we weten eigenlijk nog altijd niet goed waar we heen moeten, wat de bedoeling is van alle maatregelen van de overheid en wat we zélf nog meer kunnen doen.’

Daarom slaan Vlaams minister van Energie Demir, samen met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), netbeheerder Fluvius en een zeer brede groep energiebedrijven, vakverenigingen en maatschappelijke organisaties de handen in elkaar en lanceren ze de informatiecampagne ‘meemetdestroom.be’.

Zuiniger, slimmer en groener

Er zijn heel wat grote en kleine dingen die iedereen kan doen om zuiniger, slimmer en groener om te gaan met energie. ‘Deze drie sleutelwoorden vormen onze leidraad om nu al actie te ondernemen: van het grondig isoleren van je woning, het nauwer opvolgen van je energieverbruik via digitale meters, over het efficiënt en op het juiste moment gebruiken van zelf opgewekte zonne-energie’, zegt Frank Vanbrabant, CEO van Fluvius.

De overheid heeft gefaald in haar kerntaak om mensen voldoende te informeren over de energietransitie.
Zuhal Demir
Vlaams minister van Energie

De volgorde van de sleutelwoorden is niet toevallig gekozen. Alles begint immers met zuiniger omspringen met energie. Want energie die je niet verbruikt, hoeft niet opgewekt of getransporteerd te worden.

‘Slimmer’ staat voor weten wanneer we de energie best gebruiken. We moeten af van fossiele brandstoffen en maximaal omschakelen naar elektriciteit als energiebron. Dat heeft echter grote gevolgen voor ons elektriciteitsnet. De volgende dertig jaar zijn er veel extra investeringen in het net nodig, maar we kunnen die helpen vermijden door slimmer netbeheer, een betere spreiding van de afname doorheen de dag en meer onmiddellijk verbruik van eigen zonnestroom, of de opslag daarvan via een thuisbatterij.

En groener betekent uiteraard dat we moeten inzetten op groene en klimaatvriendelijke energiebronnen. ‘De energietransitie wordt er een van decentrale energieproductie en daarvoor is de consument onmisbaar’, zegt Simon November van Testaankoop, een van de partners van de campagne. ‘Maar om de consument mee te krijgen in het verhaal moet die op een objectieve en correctie manier geïnformeerd worden. Deze campagne zet daartoe een heel belangrijke stap.’

Digitale meter

Volgens de experten is de digitale meter een belangrijke hefboom om die energietransitie te realiseren. ‘We merken vandaag nog steeds bezorgdheden bij heel wat Vlamingen over de digitale meter’, zegt Frank Vanbrabant. ‘Nochtans zijn de digitale meters een van de belangrijkste instrumenten voor elk gezin om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te maken. Hij geeft gedetailleerde info over je energiegebruik en je kunt er ook apps aan koppelen waarmee je je verbruik kunt sturen. Die nieuwe generatie technologie staat voor de deur, zowel bij energieleveranciers, autobouwers, bouwbedrijven als installateurs.’

Alleen door gericht te investeren, te innoveren en vooral samen te werken, kunnen we de energietransitie versnellen en betaalbaar houden.
Luc Peeters
administrateur-generaal van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

‘We beseffen dat na het arrest over de terugdraaiende teller het vertrouwen van heel wat burgers is geschaad’, zegt Zuhal Demir. ‘Dat draagvlak moeten we absoluut herstellen door heldere en correcte informatie te geven. En dat is de ambitie van de campagne meemetdestroom.be.’

Open oproep

De energietransitie is een werk van lange adem en vraagt inspanningen van iedereen: vandaag, morgen en de volgende decennia. Er zijn ook heel wat verschillende partijen bij betrokken, zoals bedrijven, regulatoren, energieleveranciers, belangenorganisaties, lokale besturen en vakverenigingen.

‘Alleen door gericht te investeren, te innoveren en vooral samen te werken, kunnen we de transitie versnellen en betaalbaar houden’, zegt Luc Peeters, administrateur-generaal van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

‘We weten dat we nog een heleboel mensen warm moeten maken voor investeringen in hernieuwbare energie’, beseft Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu. ‘Het is ook nodig dat we naar slimme toepassingen gaan en een slim energienet uitbouwen. Daarom vindt Bond Beter Leefmilieu deze campagne rond de energietransitie zo belangrijk.’

Dominosteen

Het centrale beeld in de campagne is een dominosteen, waarmee gesymboliseerd wordt dat elk steentje bijdraagt tot verandering en dat we allemaal de beweging in gang kunnen zetten.

Het centrale beeld in de campagne is een dominosteen.

Naast een tv-spot hoort bij de campagne ook een informatieve website. Die site bevat praktische tips om zuiniger, slimmer en groener energie te gebruiken en wordt het komende jaar aangepast en uitgebreid als de campagne op een nieuw onderwerp uit de energietransitie focust.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.