Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Anders gaan werken, gedeeld gaan leiden

Valerie Soetaert, projectmanager Het Nieuwe Werken, en Ilse Van Belle, directeur HR bij Fluvius

Begin maart 2020 maakte Fluvius zich op voor de invoering van een gloednieuw telewerkbeleid. Het bedrijf bereidde zich toen ook al maandenlang voor op de implementatie van een nieuwe leiderschapscultuur. Amper anderhalf jaar later heeft de pandemie beide projecten in een forse stroomversnelling gebracht, en vanaf 1 september kunnen alle kantoormedewerkers vier dagen per week thuiswerken. ‘De belangrijkste les tot nog toe? Een one size fits all-aanpak is géén goed idee.’

De pandemie bleek al snel een trigger om dat veralgemeend telewerk én het gedeeld leiderschap versneld uit te rollen?

Valerie Soetaert (projectmanager Het Nieuwe Werken): ‘Inderdaad, oorspronkelijk zouden al onze kantoormedewerkers vanaf maart 2020 één dag per week thuis aan de slag kunnen. Toen kwam corona en moest iedereen plots voltijds thuiswerken. Diezelfde zomer al hebben we een aantal focusgroepen samengesteld om de verschillende lessen en ervaringen met het toen algemeen verplichte thuiswerken te bundelen. Op basis van die feedback hebben we ons nieuw telewerkbeleid dan versneld vormgegeven.’

Wat zijn de voornaamste krachtlijnen van dit nieuwe beleid?

Ilse Van Belle (directeur HR ): ‘Voortaan moet iedereen minstens één dag per week aanwezig zijn op kantoor. Binnen dat brede kader maakt elk team eigen afspraken die ook genoteerd worden in een teamcharter. Die afspraken – bijvoorbeeld over bereikbaarheid of communicatie binnen het team - worden in overleg met iedereen gemaakt, en het teambelang primeert. Uiteraard kunnen medewerkers nog altijd voltijds op kantoor werken, maar ze krijgen geen vast bureau meer. Ook voor onze 2.500 ambulante medewerkers – technici die meestal onderweg zijn, zeg maar – hebben we bepaalde afspraken vastgelegd. Wanneer zij administratief werk moeten uitvoeren, kunnen ze dat voortaan ook occasioneel van thuis uit doen.’

We gingen van één dag naar vier dagen telewerk per week.
Ilse Van Belle
directeur HR bij Fluvius

Valerie Soetaert: ‘Een van de allerbelangrijkste lessen uit die focusgroepen was de brede vraag om zeker niet één strikt telewerkbeleid met exact dezelfde regels op te leggen aan alle teams. Niet enkel omdat die teams vaak ook een ander takenpakket hebben en ze daarmee dus ook rekening moeten houden bij de praktische organisatie van het werk, maar ook omdat het belangrijk is rekening te houden met de individuele voorkeuren.’

Leidt dit niet tot wrijvingen tussen de teams, bijvoorbeeld wanneer er binnen het ene team meer kan dan binnen het andere?

Ilse Van Belle: ‘Het uitgangspunt is het takenpakket binnen een team. Op basis van die objectieve werklast bepaalt elk team de beste aanpak. Dit is natuurlijk ook voor ons een leertraject, en het is de bedoeling om continu in dialoog te blijven gaan binnen het team en waar nodig bij te sturen. Daarnaast zal er regelmatig overleg met de andere teams nodig blijven. Ik denk niet dat iedere kantoorwerker steeds elke week vier dagen zal kunnen thuiswerken, maar voor ons is dit het grote kader. Het thuiswerk is ook geen absoluut recht, het teambelang primeert altijd.’

Ook voor leidinggevenden wordt die cultuuromslag stevig aanpassen, kregen jullie geen tegenstand uit die hoek?

Ilse Van Belle: ‘We waren sowieso al even bezig met de uitwerking van een nieuwe leiderschapscultuur, waarbij meer autonomie en het vertrouwen in de medewerkers echt centraal kwamen te staan. Er was niet zozeer sprake van weerstand, maar we kregen wel veel vragen over de praktische implementatie van dat nieuwe model.’

De nieuwe werkcultuur en het nieuwe leiderschapsmodel lijken – niet toevallig – ook hand in hand te gaan?

Valerie Soetaert: ‘Dat klopt, en een niet onbelangrijk aspect daarbij is de fysieke aanpassing van onze gebouwen. Medewerkers zullen niet langer over een vaste werkplek beschikken, omdat we hen ook willen stimuleren om hun werk zelf en anders te organiseren. Het kantoor moet een ontmoetingsplek worden, maar wie thuis geen geschikte werkplek vindt, kan altijd naar kantoor afzakken om daar een rustig hoekje te zoeken om geconcentreerd te werken. Daarnaast begeleiden we leidinggevenden natuurlijk actief in de transitie naar een nieuw werk- en leiderschapsmodel, onder meer via workshops. Er zijn ook coaches beschikbaar die de teams bijstaan met trajecten op maat. En om de overgang naar een gedeeld leiderschap te faciliteren, werken we voortaan bijvoorbeeld ook met een wisselend voorzitterschap van vergaderingen, waarbij ieder teamlid zelf ook punten kan agenderen.’

Eén telewerkbeleid met dezelfde regels voor alle teams is geen goed idee.
Valerie Soetaert
projectmanager Het Nieuwe Werken bij Fluvius

Voor sommige werknemers is zo’n gedeeld leiderschap wellicht niet altijd even evident: wat als iemand liever helemaal geen verantwoordelijkheid opneemt?

Ilse van Belle: ‘Sowieso kan en moet er op teamniveau constant worden bijgestuurd en op basis van onze jaarlijkse Great Place To Work-bevraging kunnen we ook meten hoever we staan. En natuurlijk zit niet elke werknemer te wachten op zo’n gedeelde verantwoordelijkheid, net daarom benadrukken we ook dat dit grotendeels maatwerk wordt. Elke teamverantwoordelijke zal binnen zijn team op zoek moeten gaan naar het best werkbare model, met een optimale graad van autonomie voor elk teamlid.’

Meer aandacht voor telewerk loopt vandaag als een rode draad door zowat elk bedrijf, maar met vier dagen per week gaat Fluvius echt wel ver. Beschouwen jullie deze flexibiliteit ook als een soort van employer branding?

Ilse van Belle: ‘Voor ons was dit geen uitgangspunt voor het nieuwe telewerkbeleid, maar ik sluit zeker niet uit dat Fluvius hierdoor voor bepaalde profielen een stuk aantrekkelijker kan worden als werkgever. Dat is dan uiteraard leuk meegenomen (lacht).’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.