Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De digitale meter houdt de Vlaamse energiefactuur onder controle'

Frank Vanbrabant, CEO van Fluvius, wil door de uitrol van de digitale meter de financiële impact van de op til staande energietransitie sterk verminderen.

De energietransitie zit eraan te komen, en die zal onvermijdelijk geld kosten. ‘Dankzij de uitrol van de digitale meter kunnen we die financiële impact sterk verminderen’, klinkt het bij Frank Vanbrabant, CEO van netbedrijf Fluvius. ‘Bovendien komt de consument zo echt aan het stuur te zitten van het eigen energieverbruik, waardoor hij zijn verbruik ook actief kan opvolgen.

De inzet van de klimaattransitie is duidelijk: om de Europese klimaatdoelstellingen richting 2050 te halen, moeten we op termijn volledig af van het gebruik van fossiele brandstoffen voor onze energievoorziening.

‘Met het oog daarop heeft Europa alle lidstaten verplicht om over te schakelen op een digitale energiemeter’, zegt Frank Vanbrabant aan. ‘En vergis je niet: heel wat buurlanden staan daarmee al een eind verder dan wij.’

Een digitale meter registreert je energie- en gasverbruik bijna à la minute. Om het kwartier voor de elektriciteit en om het uur voor het gasverbruik om precies te zijn. Dankzij de ingebouwde communicatietechnologie kan de meter niet enkel informatie versturen, hij kan ook informatie ontvangen.

Miljardeninvesteringen

Bovendien maken twee ingebouwde poorten het mogelijk om er andere slimme toestellen op aan te sluiten. Huishoudelijke apparaten die aan de meter gekoppeld worden, kunnen vervolgens ‘slim’ gestuurd worden. Ze schakelen zichzelf pas in op het moment dat er voldoende groene stroom beschikbaar is op het net of – in het geval van flexibele tarieven - wanneer de stroomprijs onder een bepaald niveau zakt.

Enkel wanneer je op elk moment een perfect zicht hebt op je verbruik, kan je dit sturen en bepaalde toestellen op het juiste moment inschakelen. Bijvoorbeeld wanneer je zelf ook groene stroom produceert.
Frank Vanbrabant
CEO Fluvius

Frank Vanbrabant: ‘We gaan in toekomst steeds meer elektriciteit verbruiken – onder meer de doorbraak van de elektrische wagen zal daaraan niet vreemd zijn – maar tegelijk zal die stroom almaar vaker groen zijn en ook lokaal geproduceerd worden. Hierdoor zullen de Vlaamse elektriciteitsnetten dus zwaarder belast worden, en net hiervoor biedt de digitale meter een oplossing.’

‘Als wij als netbeheerder over zeer accurate realtime-data beschikken, kunnen wij tijdig inschatten waar er mogelijk een overbelasting dreigt en kunnen we dus ook proactief ingrijpen en bijsturen. Het enige mogelijke alternatief is een stevige capaciteitsverhoging van onze netten, maar dan spreken we echt over miljardeninvesteringen. Dankzij de invoering van de digitale meter zullen die noodzakelijke investeringen veel beperkter blijven. Reken maar op drie miljard euro minder tegen 2050, wat uiteraard in het voordeel van de consument speelt. Want voor het beheer van de elektriciteitsnetten dragen we immers allemaal bij via de energiefactuur. Hoe goedkoper Fluvius kan werken, hoe beter voor iedereen.

Flexibele tarieven

Een bijkomend financieel aspect is dat de consument dankzij de digitale meter een veel actievere inbreng krijgt in zijn stroomverbruik, waardoor hij dit verbruik kan optimaliseren. Frank Vanbrabant: ‘Binnen enkele jaren liggen er bij nog veel meer mensen zonnepanelen op het dak, rijden we massaal met elektrische wagens en beschikken steeds meer mensen over een warmtepomp en eventueel ook een thuisbatterij. Tegelijk worden ook flexibele stroomtarieven geïntroduceerd. Enkel wanneer je op elk moment een perfect zicht hebt op je verbruik, kan je dit sturen en bepaalde toestellen op het juiste moment inschakelen. Bijvoorbeeld wanneer je zelf ook groene stroom produceert. Tegelijk kan een eventuele overproductie worden opgeslagen of verkocht.

De financiële impact hiervan valt niet te onderschatten. Binnenkort komt er een zogenaamd capaciteitstarief aan, waarbij consumenten die hun verbruik beter spreiden en zo het net minder zwaar belasten ook minder distributiekosten zullen betalen. Klanten zullen zo van bepaalde tariefvoordelen kunnen genieten.

Dankzij de invoering van de digitale meter zullen de noodzakelijke investeringen in onze netten veel beperkter blijven; reken maar op drie miljard euro minder.
Frank Vanbrabant
CEO Fluvius

Met andere woorden: ook een betere sturing van het verbruik – bijvoorbeeld in functie van het tijdstip of de beschikbare hoeveelheid groene stroom - kunnen ons helpen om de factuur te drukken. Op termijn zullen er steeds meer toestellen en applicaties op de markt komen die aan de digitale meter kunnen worden gekoppeld en die ons daarbij zullen helpen. Die omslag kan zonder comfortverlies.

Goedkoper beheer

Op een meer strategisch niveau zullen de data waarover Fluvius binnenkort kan beschikken de netbeheerder toelaten om gerichter te investeren. Bijvoorbeeld door de infrastructuur aan te passen op plaatsen of in wijken waar de stroomvraag regelmatig een stuk hoger ligt dan de huidige netcapaciteit daar toelaat.

‘Uiteraard hebben we vandaag wel wat reservecapaciteit ingebouwd. Maar als het echt fout loopt, zien we dat pas op het moment zelf’, klinkt het. ‘De digitale meter zal ons alle informatie verschaffen om bepaalde pieken in het stroomverbruik op te vangen. Data zullen ons toelaten om ook werk te maken van een efficiënter systeembeheer.’

Sluimerverbruik

Erwin Cornelis, energie-expert bij Bond Beter Leefmilieu, zit op dezelfde golflengte. Hij stipt aan dat de uitstoot van broeikasgassen op dit moment grotendeels energie-gerelateerd is. En dus moeten we vooral ingrijpen op dat energieverbruik. ‘Dit kan door het energieverbruik zelf te verminderen en door zwaarder in te zetten op groene energie. In beide gevallen kan de digitale meter een deel van de oplossing zijn.’

Op termijn zal het perfect mogelijk zijn om je huishoudelijke apparaten zo te programmeren dat ze op elk moment rekening houden met situatie op de energiemarkt.
Erwin Cornelis
energie-expert Bond Beter Leefmilieu

‘Doordat die meter ons exacte energieverbruik haast continu in kaart brengt, krijgt de consument een beter zicht op zijn verbruik. Waar nodig kan hij zijn gedrag aanpassen. Ik denk bijvoorbeeld aan het sluimerverbruik, waar we met de klassieke meters eigenlijk amper zicht op hebben.’

‘Tegelijk kan de digitale meter ons helpen om het verbruik af te stemmen op het aanbod aan groene stroom, dat zeer sterk schommelt in funcie van de weersomstandigheden. Op termijn zal het perfect mogelijk zijn om je huishoudelijke apparaten zo te programmeren dat ze op elk moment rekening houden met de situatie op de energiemarkt. Die vraagsturing kan ervoor zorgen dat we veel meer goedkope groene stroom gaan gebruiken.’

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.