Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Twee ESG-criteria die steeds meer aan belang winnen, zijn inclusie en diversiteit'

Kimberly Gifford, CFA, Portfolio Analyst bij ClearBridge

‘Diversiteits- en inclusiebeleid maken integraal deel uit van de ESG-criteria’, volgens Kimberly Gifford. Een permanente dialoog met de bedrijven maakt het mogelijk om aanzienlijke vooruitgang te boeken, onder meer op het vlak van transparantie.

‘In de analyses die we uitvoeren, screenen we grondig de indicatoren rond de vertegenwoordiging van minderheidsgroepen, verloning en verschillen in loon, rekrutering, turn-over en promotie gebaseerd op geslacht en etnische origine’, zegt Kimberly Gifford, CFA, Portfolio Analyst bij ClearBridge, onderdeel van de Franklin Templeton groep. ‘Het is vrij eenvoudig om die gegevens over het topmanagement te bemachtigen, maar het is de informatie over het volledige personeelsbestand die de bedrijfscultuur echt weerspiegelt. Wij vergaren niet alleen die gegevens, maar ook hun evolutie in de tijd. We moedigen bedrijven aan om die statistieken in realtime bij te houden. Zo kunnen ze een dynamischer en efficiënter beleid voeren.’

Trouw aan zijn filosofie van betrokkenheid bij de bedrijven waarin het participaties heeft, zet ClearBridge zich in een ruimer kader in om die indicatoren te verbeteren. Zo worden de ‘good practices’ gepromoot en gaan de bestuurders nadenken over de dimensie van etnische diversiteit. Ze zullen niet alleen volledige, up-to-date statistieken over diversiteit bijhouden, maar die ook op transparante wijze communiceren. Bovendien delen ze ervaringen, bijvoorbeeld over mentorsystemen of andere maatregelen die de visibiliteit, het dagelijkse leven en de vooruitzichten van minderheidsgroepen verbeteren.

Rooney Rule

‘De teams van ClearBridge houden ook rekening met gendergerelateerde loonverschillen, met de aanwezigheid van betaald ouderschapsverlof, en met de beleidsmaatregelen ter bestrijding van ongewenste intimiteiten’, vervolgt de specialiste. ‘Wij verzamelen de beschikbare informatie en vullen vervolgens de kwantitatieve gegevens aan met kwalitatieve data. Dat blijkt een zeer waardevolle dimensie die voortspruit uit onze diepgaande contacten met de bedrijven die we in onze portefeuille hebben. We moedigen de bedrijven aan om op alle niveaus een diversiteitsbeleid te voeren. Rekrutering en gelijke lonen zijn thema’s waar je op het vlak van human resources niet aan voorbij kan. Zo zorgden we, naar aanleiding van onze gesprekken met Intel, voor de invoering van de ‘Rooney Rule’. Die bepaalt dat rekruteerders voor elke betrekking minstens één persoon uit een etnische minderheid moeten uitnodigen voor een gesprek.’

‘Diversiteits- en inclusiebeleid maken integraal deel uit van de ESG-criteria. Een permanente dialoog met de bedrijven maakt het mogelijk om aanzienlijke vooruitgang te boeken, onder meer op het vlak van transparantie’
Kimberly Gifford
CFA, Portfolio Analyst bij ClearBridge

‘Betrokkenheid is een leer- en luisterproces, en dat in twee richtingen’, zegt Kimberly Gifford. ‘Het is voor ons zeer belangrijk om te horen hoe bedrijven die diversiteitsdimensies ervaren en benaderen, in de wetenschap dat elk gesprek het collectief bewustzijn over die onderwerpen vergroot. Onze visie gaat verder dan dat, zo ondersteunen we op bedrijfsniveau de regelmatige publicatie van gedetailleerde gegevens over gelijkheid tussen mannen en vrouwen en dragen we bij tot het onderzoek over die materie. Dit onderzoek helpt ons vervolgens bij ons beleid van betrokkenheid. We hebben een partnership gesloten met Equileap, een ngo die als doel heeft de transparantie te verhogen rond de maatregelen in verband met genderdiversiteit en het beleid rond gendergelijkheid. Equileap maakt een beoordeling van ruim 3.500 bedrijven wereldwijd op basis van 19 zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria, zoals evenwicht tussen mannen en vrouwen, loonverschillen, betaald ouderschapsverlof en beleid ter bestrijding van ongewenste intimiteiten.’

VOOR MEER INFORMATIE
U vindt de subfondsen en contactgegevens van Franklin Templeton op www.franklintempleton.be - of via uw financieel adviseur

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.