Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘We helpen bedrijven in hun zoektocht naar meer duurzaamheid'

Benedict Buckley, CFA, Portfolio Analyst bij ClearBridge

‘Een belegger die zich echt betrokken voelt, knoopt met bedrijven partnerships op de lange termijn aan. Dat is in het voordeel van alle betrokken partijen’, zegt Benedict Buckley. Tegelijk staat zo’n houding garant voor betere rendementen.

‘Ons beleid van betrokkenheid vertaalt zich in veelvuldige contacten tussen onze beheersteams en de bestuurders van de bedrijven, CEO, CFO enzovoort’, zegt Benedict Buckley, CFA, Portfolio Analyst bij ClearBridge, onderdeel van de Franklin Templeton groep. ‘Dat gebeurt onder meer door face-to-facegesprekken, videocalls, plaatsbezoeken en contacten van allerlei aard met het directieteam en de raad van bestuur. Wij herinneren hen aan onze filosofie rond beleggingen en aan onze verwachtingen op het vlak van de ESG-principes. We vragen hen ook meer details over hun duurzaamheidsdoelen en leggen doelstellingen vast voor de toekomst.’

Dat alles is gebaseerd op het idee dat bedrijven doorslaggevende spelers zijn in de transitie naar een duurzame economie. ‘Ze verrichten diverse activiteiten die betrekking hebben op verschillende sectoren en domeinen, ze doen een beroep op uitgebreide distributienetwerken … Kortom, hun maatschappelijke en milieu-impact is aanzienlijk. En wij, als aandeelhouder, vermogensbeheerder en partner, zijn vastbesloten hen te helpen op hun weg naar meer duurzaamheid. Dat doen we dankzij een grondige kennis van hun cultuur en filosofie, van hun activiteiten, en van hun plaats in hun marktsegment. Dat verrijkt bovendien de analyses van onze specialisten en laat ons toe onze projecties op alle niveaus te verfijnen.’

Vruchtbare gesprekken

Een belangrijke vermogensbeheerder als ClearBridge heeft uiteraard veel invloed op het management. ‘Wij schuiven concrete actiepunten naar voren om het profiel op het vlak van duurzame ontwikkeling te verbeteren’, vertelt Benedict Buckley. ‘We dringen aan op de transparantie van de indicatoren die ertoe doen, op het belang van diversiteit op alle niveaus, de impact op het klimaat, de duurzame bevoorrading van grondstoffen, de energie efficiëntie, de gezondheid en het welzijn op het werk, en dat doorheen de hele productieketen.’

‘Fondsbeheerders die ESG integreren in de kern van hun allocatiestrategie, behalen betere rendementen dan zij die een uitsluitingsstrategie toepassen’
Benedict Buckley
CFA, Portfolio Analyst bij ClearBridge


Lopen we niet het risico dat de steeds toenemende eisen die op bedrijven wegen hun productiviteit in het gedrang brengen? Integendeel. De cijfers tonen aan dat ESG-beleggers zelfs op iets hogere rendementen kunnen rekenen dan andere beleggers. ‘Een recente meta-studie van het Stern Center for Sustainable Business van de Universiteit van New York toonde aan dat goede financiële prestaties rechtstreeks gecorreleerd zijn aan de naleving van ESG-criteria en dat die positieve correlatie met de tijd nog versterkt. Bovendien maakt die meta-studie duidelijk dat dit soort beleggingen het risico binnen een portefeuille vermindert, vooral dan in crisisperiodes.’ 

De studie komt nog tot een andere opmerkelijke vaststelling: fondsbeheerders die ESG integreren in de kern van hun allocatiestrategie, behalen betere rendementen dan zij die een uitsluitingsstrategie toepassen. ‘Daarnaast hebben andere studies aangetoond dat beleggers die zich veelal baseren op de beoordeling van derden mogelijk veel minder goede resultaten behalen dan beleggers, zoals wij, die zelf hun research uitvoeren’, voegt Benedict Buckley eraan toe.

VOOR MEER INFORMATIE
U vindt de subfondsen en contactgegevens van Franklin Templeton op www.franklintempleton.be - of via uw financieel adviseur

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.